Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Umowa najmu okazjonalnego i podatki

Autor: Katarzyna Nosal

Chcę spisać umowę najmu okazjonalnego od nowego roku. Mam już oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji. Kiedy murze spisać umowę najmu okazjonalnego? Jak wygląda sprawa rozliczenia podatku od najmu okazjonalnego w formie ryczałtu, gdy za mnie będzie płaciła mama (bo jest na miejscu i mamy wspólne konto)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa najmu okazjonalnego i podatki

Zwarcie umowy najmu okazjonalnego

Istotnie umowa najmu okazjonalnego wymaga dla swej ważności dołączenia odpowiednich oświadczeń strony najmującej. Zgodnie z art. 19a ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego „do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:

1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu,

2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;

3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, do którego najemca zamierza się wyprowadzić, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym”.

Zobacz również: Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego przez najemcę

Oświadczenia najemcy a data spisania umowy

Żaden z przepisów nie wymaga, by załączone oświadczenia pochodziły z określonej daty. Jednak trzeba mieć na uwadze, że oświadczenie winno być aktualne w chwili zwierania umowy. Pomiędzy listopadem a styczniem może się u najemcy bardzo wiele wydarzyć, co oczywiście powoduje, że przy przyjęciu starego oświadczenia Pani interesy będą słabiej chronione.

W mojej ocenie oświadczenia winny pochodzić z daty zwarcia umowy, są to bowiem oświadczenia składane na potrzeby tej konkretnej umowy najmu. Nie można na przykład skorzystać z oświadczenia złożonego wcześniej do innej sprawy.

Zobacz również: Umowa najmu okazjonalnego

Zawarcie umowy, podatki a pełnomocnictwo

Jeśli zaś chodzi o kwestie podatkowe, to samo pełnomocnictwo dla mamy do zawarcia w Pani imieniu umowy nie wystarczy do składania deklaracji podatkowych. Do podpisywania deklaracji należy daną osobę osobno upoważnić. Jest to pełnomocnictwo wynikające z art. 80a Ordynacji podatkowej. Wzory (formularze) takich pełnomocnictw znajdują się na stronach urzędów skarbowych. Jeśli mama miałaby Panią reprezentować przed urzędami skarbowymi w innych też sprawach, wymagane będzie pełnomocnictwo na podstawie art. 137 Ordynacji podatkowej, czyli powołanie pełnomocnika ustanawianego przez podatnika dla reprezentowania jego spraw przed organami podatkowymi.

Opłacanie podatku od spisanej umowy najmu

Muszę jednak poinformować, że od 2019 r. nie trzeba składać już oświadczenia o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania wynajmu. Wystarczy tylko odprowadzać zaliczki i odpowiednio tytułować przelewy do urzędu skarbowego. Trzeba jasno zdefiniować, że jest to ryczałt od wynajmu mieszkania. Podatnicy zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych – składają ponadto PIT-28 jako rozliczenie roczne takiego podatku.

Wpłat zaliczek można dokonać na poczcie, ale należy to zrobić na formularzu przelewu podatkowego. Wpłata z konta winna dotyczyć konta podatnika. Zgodnie bowiem z ordynacją podatkową zasadniczo zapłata podatku powinna zostać dokonana przez podatnika, który posiada dane zobowiązanie podatkowe. Oznacza to, że zapłata podatku z cudzego konta bankowego jest niedozwolona. Na szczęście wprowadzono od tej reguły wyjątki. Obecnie przepisy przewidują bowiem możliwość zapłaty podatku za podatnika przez:

  1. członków najbliższej rodziny: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierbów, rodzeństwo, ojczyma, macochę – bez ograniczeń kwotowych;
  2. aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, w sytuacji, gdy podatek zabezpieczony -jest hipoteką przymusową bądź zastawem skarbowym;
  3. każdą osobę trzecią, jeśli kwota podatku nie przekracza 1000 zł, a treść dowodu wpłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia.

Skoro macie Panie wspólne konto, to mama może zapłacić z tego konta zaliczki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl