Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa najmu okazjonalnego i podatki

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2020-08-07

Chcę spisać umowę najmu okazjonalnego od nowego roku. Mam już oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji. Kiedy murze spisać umowę najmu okazjonalnego? Jak wygląda sprawa rozliczenia podatku od najmu okazjonalnego w formie ryczałtu, gdy za mnie będzie płaciła mama (bo jest na miejscu i mamy wspólne konto)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa najmu okazjonalnego i podatki

Zwarcie umowy najmu okazjonalnego

Istotnie umowa najmu okazjonalnego wymaga dla swej ważności dołączenia odpowiednich oświadczeń strony najmującej. Zgodnie z art. 19a ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego „do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:

1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu,

2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;

3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, do którego najemca zamierza się wyprowadzić, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym”.

Oświadczenia najemcy a data spisania umowy

Żaden z przepisów nie wymaga, by załączone oświadczenia pochodziły z określonej daty. Jednak trzeba mieć na uwadze, że oświadczenie winno być aktualne w chwili zwierania umowy. Pomiędzy listopadem a styczniem może się u najemcy bardzo wiele wydarzyć, co oczywiście powoduje, że przy przyjęciu starego oświadczenia Pani interesy będą słabiej chronione.

W mojej ocenie oświadczenia winny pochodzić z daty zwarcia umowy, są to bowiem oświadczenia składane na potrzeby tej konkretnej umowy najmu. Nie można na przykład skorzystać z oświadczenia złożonego wcześniej do innej sprawy.

Zawarcie umowy, podatki a pełnomocnictwo

Jeśli zaś chodzi o kwestie podatkowe, to samo pełnomocnictwo dla mamy do zawarcia w Pani imieniu umowy nie wystarczy do składania deklaracji podatkowych. Do podpisywania deklaracji należy daną osobę osobno upoważnić. Jest to pełnomocnictwo wynikające z art. 80a Ordynacji podatkowej. Wzory (formularze) takich pełnomocnictw znajdują się na stronach urzędów skarbowych. Jeśli mama miałaby Panią reprezentować przed urzędami skarbowymi w innych też sprawach, wymagane będzie pełnomocnictwo na podstawie art. 137 Ordynacji podatkowej, czyli powołanie pełnomocnika ustanawianego przez podatnika dla reprezentowania jego spraw przed organami podatkowymi.

Opłacanie podatku od spisanej umowy najmu

Muszę jednak poinformować, że od 2019 r. nie trzeba składać już oświadczenia o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania wynajmu. Wystarczy tylko odprowadzać zaliczki i odpowiednio tytułować przelewy do urzędu skarbowego. Trzeba jasno zdefiniować, że jest to ryczałt od wynajmu mieszkania. Podatnicy zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych – składają ponadto PIT-28 jako rozliczenie roczne takiego podatku.

Wpłat zaliczek można dokonać na poczcie, ale należy to zrobić na formularzu przelewu podatkowego. Wpłata z konta winna dotyczyć konta podatnika. Zgodnie bowiem z ordynacją podatkową zasadniczo zapłata podatku powinna zostać dokonana przez podatnika, który posiada dane zobowiązanie podatkowe. Oznacza to, że zapłata podatku z cudzego konta bankowego jest niedozwolona. Na szczęście wprowadzono od tej reguły wyjątki. Obecnie przepisy przewidują bowiem możliwość zapłaty podatku za podatnika przez:

  1. członków najbliższej rodziny: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierbów, rodzeństwo, ojczyma, macochę – bez ograniczeń kwotowych;
  2. aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, w sytuacji, gdy podatek zabezpieczony -jest hipoteką przymusową bądź zastawem skarbowym;
  3. każdą osobę trzecią, jeśli kwota podatku nie przekracza 1000 zł, a treść dowodu wpłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia.

Skoro macie Panie wspólne konto, to mama może zapłacić z tego konta zaliczki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zasady przyznawania lokali socjalnych

Zasady przyznawania lokali socjalnych

Jestem właścicielem domu, w którym mieszka nielegalnie pewna osoba z dziećmi. Osoba ta ma prawomocny wyrok o eksmisji do lokalu socjalnego. Jeżeli kupię jej...

Jak zmusić najemcę do opuszczenia domu?

Jak zmusić najemcę do opuszczenia domu?

Wynajmuję dom. Najemca dostał już wypowiedzenie, okres wypowiedzenia minął, a on nie chce się wyprowadzić i przestał płacić czynsz.

Zmiana lokatorów podczas najmu okazjonalnego a zgłoszenie do US

Od roku prowadzę najem okazjonalny. Obecnie zmienili mi się lokatorzy. Czy muszę to zgłaszać do US, czy wystarczy zgłosić umowę z nowymi lokatorami?

 

Najem mieszkania służbowego po ojcu

Pytanie dotyczy kwestii mieszkania zakładowego. Mojemu ojcu, który był wieloletnim pracownikiem dużej firmy z branży energetycznej (dziś spółka skarbu...

 

Roszczenia właściciela mieszkania po zakończeniu najmu

Roszczenia właściciela mieszkania po zakończeniu najmu

Zakończyłem umowę najmu. Właściciel podczas oddania mieszkania nie zgłosił żadnych zastrzeżeń. Po dwóch tygodniach zauważył, że sofa, którą...

Duża podwyżka czynszu

Duża podwyżka czynszu

Trzy lata temu wynajęłam mieszkanie o pow. 65 m 2 wraz z garażem, czynsz został ustalony na kwotę 2000 zł (mieszkanie 1700 zł...

Problem z lokatorem - jak skutecznie zakończyć najem?

Problem z lokatorem - jak skutecznie zakończyć najem?

Wynajmuje mieszkanie od kilku miesięcy. Najemcą nie zapłacił czynszu za najem na poczet lipca oraz sierpnia. Podpisałem z nim oświadczenie, że jeśli...

Najemca odmawia pokrycia kosztów napraw zniszczeń - co zrobić?

Najemca odmawia pokrycia kosztów napraw zniszczeń - co zrobić?

Jestem właścicielem wynajmowanego mieszkania. Stosunek najmu wygasa za parę dni i chcę przejąć lokal na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Najemca...

Konflikt ze współlokatorem który każe mi się wyprowadzić - co zrobić?

Konflikt ze współlokatorem który każe mi się wyprowadzić - co zrobić?

Wynajmuje mieszkanie, a dokładnie pokój w mieszkaniu, w którym są 3 pokoje. Każdy z pokoi wynajmuje inna osoba. Popadłam w konflikt...

Uciążliwy współlokator

Uciążliwy współlokator

Mam problem z uciążliwym współlokatorem. Współlokator w wynajmowanym mieszkaniu odbiera mi możliwość spokojnego spędzania czasu w lokalu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »