Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uprawomocnienie postanowienia o przysądzeniu lokalu mieszkalnego

Kinga Karaś • Opublikowane: 2018-12-12

Ile trwa uprawomocnienie postanowienia o przysądzeniu lokalu mieszkalnego?

Kinga Karaś

»Wybrane opinie klientów

Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof
Szczegolowa i szybka odpowiedz, w tym wszystkie dodatkowe pytania. Polecam
Irena, lekarka
Odpowiedź na pytanie wraz z dopytaniem była wyczerpująca i trafiająca w sedno sprawy.Znakomity serwis , szybka odpowiedź która zmieniłamój pogląd na sprawę. Bardzo polecam.
Robert, rzemieslnik
Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena

Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych lub postanowienia o ustaleniu ceny nabycia i wpłaceniu całej ceny przez Skarb Państwa sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności (art. 998 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Samo postanowienie o przysądzeniu własności uprawomocnia się w następujących terminach. Postanowienie o przysądzeniu własności sąd wydaje z urzędu na posiedzeniu niejawnym, chyba że uzna za zasadne wysłuchanie uczestników postępowania lub inne osoby w trybie art. 766.

Na powyższe postanowienie stronom przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 393 § 2 termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia. Po upływie terminu 7 dniu od doręczenia wszystkim stronom postanowienia staje się ono prawomocne. Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie kędy przedmiotowe postanowienie stało się prawomocne, z uwagi na brak informacji o terminie doręczenia wszystkim stronom. Taką informację można uzyskać przeglądając akta sądowe. W tym miejscu wskazuję na możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o stwierdzenie prawomocności postanowienia. Zgodnie z art. 364 § 1 prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony sąd pierwszej instancji na posiedzeniu niejawnym, a dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie drugiej instancji – ten sąd. Stwierdzenia dokonuje sąd jednoosobowo

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »