Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uprawomocnienie postanowienia o przysądzeniu lokalu mieszkalnego

Kinga Karaś • Opublikowane: 2018-12-12 • Aktualizacja: 2021-07-04

Ile trwa uprawomocnienie postanowienia o przysądzeniu lokalu mieszkalnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uprawomocnienie postanowienia o przysądzeniu lokalu mieszkalnego

Przysądzenie własności

Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych lub postanowienia o ustaleniu ceny nabycia i wpłaceniu całej ceny przez Skarb Państwa sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności (art. 998 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Samo postanowienie o przysądzeniu własności uprawomocnia się w następujących terminach. Postanowienie o przysądzeniu własności sąd wydaje z urzędu na posiedzeniu niejawnym, chyba że uzna za zasadne wysłuchanie uczestników postępowania lub inne osoby w trybie art. 766.

Prawomocność postanowienia

Na powyższe postanowienie stronom przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 393 § 2 termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia. Po upływie terminu 7 dniu od doręczenia wszystkim stronom postanowienia staje się ono prawomocne. Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie kędy przedmiotowe postanowienie stało się prawomocne, z uwagi na brak informacji o terminie doręczenia wszystkim stronom. Taką informację można uzyskać przeglądając akta sądowe. W tym miejscu wskazuję na możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o stwierdzenie prawomocności postanowienia. Zgodnie z art. 364 § 1 prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony sąd pierwszej instancji na posiedzeniu niejawnym, a dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie drugiej instancji – ten sąd. Stwierdzenia dokonuje sąd jednoosobowo

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »