Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Uprawomocnienie postanowienia o przysądzeniu lokalu mieszkalnego

• Autor: Kinga Karaś

Ile trwa uprawomocnienie postanowienia o przysądzeniu lokalu mieszkalnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uprawomocnienie postanowienia o przysądzeniu lokalu mieszkalnego

Przysądzenie własności

Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych lub postanowienia o ustaleniu ceny nabycia i wpłaceniu całej ceny przez Skarb Państwa sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności (art. 998 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Samo postanowienie o przysądzeniu własności uprawomocnia się w następujących terminach. Postanowienie o przysądzeniu własności sąd wydaje z urzędu na posiedzeniu niejawnym, chyba że uzna za zasadne wysłuchanie uczestników postępowania lub inne osoby w trybie art. 766.

Prawomocność postanowienia

Na powyższe postanowienie stronom przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 393 § 2 termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia. Po upływie terminu 7 dniu od doręczenia wszystkim stronom postanowienia staje się ono prawomocne. Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie kędy przedmiotowe postanowienie stało się prawomocne, z uwagi na brak informacji o terminie doręczenia wszystkim stronom. Taką informację można uzyskać przeglądając akta sądowe. W tym miejscu wskazuję na możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o stwierdzenie prawomocności postanowienia. Zgodnie z art. 364 § 1 prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony sąd pierwszej instancji na posiedzeniu niejawnym, a dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie drugiej instancji – ten sąd. Stwierdzenia dokonuje sąd jednoosobowo

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kinga Karaś

O autorze: Kinga Karaś

Adwokat świadczący usługi prawne zarówno na rzecz osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka lub współautorka wielu artykułów naukowych i monografii. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz programu Master 2 Uniwersytetu w Orleanie. Ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego, Szkołę Prawa Kontynentalnego w Paryżu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz prawie cywilnym a w szczególności w szeroko pojętym prawie nieruchomości (Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie, umowy deweloperskie, umowy o roboty budowlane itp.).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl