Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uwzględnienie nadpłaty czynszu mieszkania komunalnego

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-03-30

Głównym najemcą lokalu komunalnego był mój ojczym, jestem tam zameldowana i mieszkałam z nim do chwili jego śmierci, teraz chcę zostać najemcą tego mieszkania. Mam tylko wątpliwości, czy nadpłata czynszu (wynikająca z ryczałtu za dostarczanie wody) będzie uwzględniona w moich opłatach czynszu, chodzi o spora kwotę. Od trzech lat wszystkie opłaty regulowane były przeze mnie.

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

W obecnym stanie prawnym (art. 691 Kodeksu cywilnego) w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują:

  • małżonek niebędący współnajemcą lokalu,
  • dzieci najemcy i jego współmałżonka (pasierb, pasierbica),
  • inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz
  • osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą,

    – jednak pod warunkiem, że wyżej wymienieni uprawnieni stale faktycznie zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

Wstąpienie w stosunek najmu oznacza, że wymienione wyżej osoby z chwilą śmierci najemcy wstępują w jego sytuację prawną jako najemcy, tzn. stają się najemcami na dotychczasowych warunkach.

Zgodnie z poglądem ukształtowanym w orzecznictwie Sądu Najwyższego (SN) stałe zamieszkiwanie w lokalu mieszkalnym oznacza, że lokal ten stanowi centrum życiowe określonej osoby, tj. miejsce, w którym koncentruje się na przykład życie dzieci obok rodziców, osoby nieporadnej przy osobie, która się nią opiekuje, itp. (przykładowo: wyrok SN z 8 stycznia 1976 r., sygn. akt I CR 926/75).

Natomiast nie ma znaczenia, czy osoba uprawniona posiadała w tym lokalu meldunek. Niezbędną i wystarczającą przesłanką jest fakt faktycznego (rzeczywistego) zamieszkiwania (tak SN w wyroku z 28 października 1980 r., sygn. akt III CRN 188/80).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wstąpienie tych osób spełniających następuje z mocy samego prawa bez konieczności zawierania nowej umowy (stara umowa jest kontynuowana także w zakresie stawek czynszu). Nadto nie ma znaczenia, czy zmarły zajmował lokal na podstawie umowy najmu czy decyzji administracyjnej ani czy osoba uprawniona jest spadkobiercą zmarłego.

Co ważne, rozumiem, że zmarły ojczym był jedynym najemcą przedmiotowego lokalu? Powyższe zasady nie znajdą bowiem zastosowania w razie śmierci jednego ze współnajemców lokalu mieszkalnego.

Osoba bliska zmarłego najemcy wstępuje w jego prawa w takim zakresie, w jakim one mu przysługiwały (wyrok Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2001 r., sygn. akt I CKN 1179/98). Tym samym prawa i obowiązki przysługujące najemcy ze stosunku najmu przechodzą na osoby bliskie najemcy, które stale mieszkały z nim do chwili jego śmierci. W doktrynie i orzecznictwie podkreśla się że wstąpienie w stosunek najmu na podstawie art. 691 kodeksu cywilnego, jest instytucją odrębną od dziedziczenia. Oznacza to, że najem lokalu mieszkalnego nie wchodzi w skład spadku po zmarłym najemcy, a jego przejście na inne osoby odbywa się na podstawie przepisu szczególnego, jakim jest wyżej powołany art. 691.

Zważywszy na powyższe, uważam, że przedmiotowa nadwyżka z tytułu rozliczenia wody powinna zostać potrącona z czynszem przysługującym gminie w następnych miesiącach (czyli gmina powinna obniżyć czynsz do wysokości nadwyżki), pod warunkiem, że najem nie wygaśnie z uwagi na wstąpienie osoby bliskiej.

Niemniej z ostrożności procesowej warto, by zachowała Pani dowody, iż czynsz był opłacany z Pani majątku. Zgodnie bowiem z art. 6881 § 1Kodeksu „za zapłatę czynszu i innych należnych opłat z tytułu najmu lokalu mieszkalnego odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »