Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uwzględnienie nadpłaty czynszu mieszkania komunalnego

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-03-30

Głównym najemcą lokalu komunalnego był mój ojczym, jestem tam zameldowana i mieszkałam z nim do chwili jego śmierci, teraz chcę zostać najemcą tego mieszkania. Mam tylko wątpliwości, czy nadpłata czynszu (wynikająca z ryczałtu za dostarczanie wody) będzie uwzględniona w moich opłatach czynszu, chodzi o spora kwotę. Od trzech lat wszystkie opłaty regulowane były przeze mnie.

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

W obecnym stanie prawnym (art. 691 Kodeksu cywilnego) w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują:

  • małżonek niebędący współnajemcą lokalu,
  • dzieci najemcy i jego współmałżonka (pasierb, pasierbica),
  • inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz
  • osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą,

    – jednak pod warunkiem, że wyżej wymienieni uprawnieni stale faktycznie zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

Wstąpienie w stosunek najmu oznacza, że wymienione wyżej osoby z chwilą śmierci najemcy wstępują w jego sytuację prawną jako najemcy, tzn. stają się najemcami na dotychczasowych warunkach.

Zgodnie z poglądem ukształtowanym w orzecznictwie Sądu Najwyższego (SN) stałe zamieszkiwanie w lokalu mieszkalnym oznacza, że lokal ten stanowi centrum życiowe określonej osoby, tj. miejsce, w którym koncentruje się na przykład życie dzieci obok rodziców, osoby nieporadnej przy osobie, która się nią opiekuje, itp. (przykładowo: wyrok SN z 8 stycznia 1976 r., sygn. akt I CR 926/75).

Natomiast nie ma znaczenia, czy osoba uprawniona posiadała w tym lokalu meldunek. Niezbędną i wystarczającą przesłanką jest fakt faktycznego (rzeczywistego) zamieszkiwania (tak SN w wyroku z 28 października 1980 r., sygn. akt III CRN 188/80).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wstąpienie tych osób spełniających następuje z mocy samego prawa bez konieczności zawierania nowej umowy (stara umowa jest kontynuowana także w zakresie stawek czynszu). Nadto nie ma znaczenia, czy zmarły zajmował lokal na podstawie umowy najmu czy decyzji administracyjnej ani czy osoba uprawniona jest spadkobiercą zmarłego.

Co ważne, rozumiem, że zmarły ojczym był jedynym najemcą przedmiotowego lokalu? Powyższe zasady nie znajdą bowiem zastosowania w razie śmierci jednego ze współnajemców lokalu mieszkalnego.

Osoba bliska zmarłego najemcy wstępuje w jego prawa w takim zakresie, w jakim one mu przysługiwały (wyrok Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2001 r., sygn. akt I CKN 1179/98). Tym samym prawa i obowiązki przysługujące najemcy ze stosunku najmu przechodzą na osoby bliskie najemcy, które stale mieszkały z nim do chwili jego śmierci. W doktrynie i orzecznictwie podkreśla się że wstąpienie w stosunek najmu na podstawie art. 691 kodeksu cywilnego, jest instytucją odrębną od dziedziczenia. Oznacza to, że najem lokalu mieszkalnego nie wchodzi w skład spadku po zmarłym najemcy, a jego przejście na inne osoby odbywa się na podstawie przepisu szczególnego, jakim jest wyżej powołany art. 691.

Zważywszy na powyższe, uważam, że przedmiotowa nadwyżka z tytułu rozliczenia wody powinna zostać potrącona z czynszem przysługującym gminie w następnych miesiącach (czyli gmina powinna obniżyć czynsz do wysokości nadwyżki), pod warunkiem, że najem nie wygaśnie z uwagi na wstąpienie osoby bliskiej.

Niemniej z ostrożności procesowej warto, by zachowała Pani dowody, iż czynsz był opłacany z Pani majątku. Zgodnie bowiem z art. 6881 § 1Kodeksu „za zapłatę czynszu i innych należnych opłat z tytułu najmu lokalu mieszkalnego odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Fałszywe zgłoszenie w celu zmniejszenia opłat za mieszkanie komunalne

Półtora roku temu zmarła moja mama, która była najemcą mieszkania komunalnego. Od początku jestem w nim zameldowany. Po jej śmierci okazało się, że...

Czy ze względu na dochody z zagranicy gmina może odebrać mi mieszkanie?

Trzy lata temu podpisałam umowę najmu mieszkania komunalnego od gminy na czas nieokreślony. W tym mieszkaniu jestem zameldowana od ośmiu lat, jednak...

Opuszczenie mieszkania komunalnego z przymusu

Czy jeżeli ktoś wyprowadza się z mieszkania komunalnego, nie wiedząc o tym, że w 1998r. nabył prawo do umowy najmu po zmarłym ojcu, to znaczy,...

Osobne majątki małżonków a wykupienie lokalu komunalnego

Mam mieszkanie własnościowe, które nabyłam w drodze darowizny. Po tym fakcie zawarłam związek małżeński. Mamy rozdzielność majątkową. Mąż jest...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »