Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uznanie wstąpienia w najem mieszkania i szanse na jego wykup

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2017-04-24

Mam pytanie dotyczące wykupu mieszkania komunalnego, do którego obecnie nie mam uregulowanego stosunku prawnego po śmierci mojej mamy (głównego najemcy). W mieszkaniu tym mieszkam ponad 50 lat, oprócz mnie zameldowani są tu również mąż oraz syn. Mąż kupił 12 lat temu wyłącznie na siebie mieszkanie (mamy rozdzielność majątkową), w którym mieszkaniu nasz syn. Chciałam wystąpić o uregulowanie stosunku prawnego do mieszkania komunalnego celem jego wykupienia, ale obawiam się, że będzie to problematyczne ze względu na to mieszkanie. Tym bardziej, że syn ma dochody znacznie powyżej średniej krajowej. Nadmienię jedynie, że jak żyła moja mama, występowaliśmy o wykup mieszkania, ale wtedy były problemy natury prawnej z budynkiem. Sprzedaż stała się możliwa dopiero parę lat temu, już po śmierci mamy. Jaką drogę obrać, abym została głównym najemcą i mogła to mieszkanie wykupić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli w mieszkaniu mamy zamieszkuje Pani stale, to nie widzę problemu z przejęciem najmu. Inaczej może wyglądać sprawa z jego wykupem.

Zgodnie z art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego: W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Zgodnie z § 2 tego przepisu: Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

Zazwyczaj właściciel mieszkania sprawdza jedynie, czy osoba ubiegająca się o wstąpienie w najem faktycznie zamieszkiwała w mieszkaniu w chwili śmierci najemcy. Jeśli jest Pani to w stanie wykazać, to fakt, że mąż kiedyś nabył mieszkanie do majątku osobistego i oddał w faktyczne władanie synowi, który, jak wynika z opisu, prowadzi odrębne gospodarstwo, nie powinien mieć tu znaczenia.

W chwili obecnej należy wystąpić do właściciela mieszkania o uznanie Pani wstąpienia w stosunek najmu po mamie na podstawie art. 691 § 1 i 2 K.c. To właściciel, jeśli będzie chciał odmówić Pani tego prawa, będzie musiał uzasadnić swoją decyzję. Wówczas Pani przysługuje prawo do wystąpienia do sądu rejonowego z powództwem o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu po mamie. Tam będzie Pani musiała udowodnić te okoliczności, które stanowią przesłanki do wstąpienia.

Jeśli chodzi o wykup tego mieszkania, to należy ustalić warunki jego nabycia, już po staniu się najemcą, w odpowiedniej uchwale Rady Miasta dotyczącej zasad zbywania lokali z zasobu mieszkaniowego gminy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Zasady zbywania lokali komunalnych na rzecz ich najemców

Byłam najemcą mieszkania komunalnego, po ślubie, za namową męża, zamieniłam moje mieszkanie na mieszkanie jego rodziców. Rozwiedliśmy się i życie we...

 

Wypowiedzenie najmu mieszkania komunalnego ze względu na posiadanie innego lokalu

Mieszkam z mężem w mieszkaniu komunalnym od kilkudziesięciu lat. Pięć lat temu mąż w formie darowizny dostał mieszkanie po swojej mamie....

 

Bezpodstawne wypowiedzenie umowy najmu mieszkania komunalnego

Od 1995 r. jestem najemcą lokalu komunalnego. Tydzień temu otrzymałam wypowiedzenie umowy lokalu. Jako podstawę prawną wypowiedzenia gmina wskazała przepis...

 

Szanse na wykup mieszkania komunalnego przez użytkownika nie najemcę

Mieszkam z żoną i dorosłymi dziećmi w mieszkaniu komunalnym, ale chyba będę musiał to mieszkanie wykupić, gdyż miasto dąży do pozbycia...

 

Odpowiedzialność najemcy i osób zamieszkujących za zapłatę czynszu

Jestem najemcą lokalu komunalnego, w którym mieszkała również moja siostra, oczekując na własny lokal komunalny. Wyprowadziła się do własnego...

 

Rozdzielność a wykupione mieszkanie komunalne

Przed ślubem miałem mieszkanie komunalne, po ślubie wykupiłem już z żoną. Potem to mieszkanie sprzedaliśmy i kupiliśmy za te same pieniądze (bez...

 

Po jakim czasie przedawnia się roszczenie gminy o zwrot bonifikaty?

W 2006 r. wykupiłam mieszkanie komunalne od gminy miejskiej z 80% bonifikatą. W 2009 r. sprzedałam to mieszkanie za 400 tys. zł i dwa...

 

Czy będziemy mogli zostać w byłym mieszkaniu PKP?

Zakupiliśmy z mężem mieszkanie, biorąc kredyt we frankach, i w chwili obecnej zadłużenie jest zbyt duże, abyśmy mogli go sprzedać....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »