Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uznanie wstąpienia w najem mieszkania i szanse na jego wykup

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2017-04-24

Mam pytanie dotyczące wykupu mieszkania komunalnego, do którego obecnie nie mam uregulowanego stosunku prawnego po śmierci mojej mamy (głównego najemcy). W mieszkaniu tym mieszkam ponad 50 lat, oprócz mnie zameldowani są tu również mąż oraz syn. Mąż kupił 12 lat temu wyłącznie na siebie mieszkanie (mamy rozdzielność majątkową), w którym mieszkaniu nasz syn. Chciałam wystąpić o uregulowanie stosunku prawnego do mieszkania komunalnego celem jego wykupienia, ale obawiam się, że będzie to problematyczne ze względu na to mieszkanie. Tym bardziej, że syn ma dochody znacznie powyżej średniej krajowej. Nadmienię jedynie, że jak żyła moja mama, występowaliśmy o wykup mieszkania, ale wtedy były problemy natury prawnej z budynkiem. Sprzedaż stała się możliwa dopiero parę lat temu, już po śmierci mamy. Jaką drogę obrać, abym została głównym najemcą i mogła to mieszkanie wykupić?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Jeśli w mieszkaniu mamy zamieszkuje Pani stale, to nie widzę problemu z przejęciem najmu. Inaczej może wyglądać sprawa z jego wykupem.

Zgodnie z art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego: W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Zgodnie z § 2 tego przepisu: Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

Zazwyczaj właściciel mieszkania sprawdza jedynie, czy osoba ubiegająca się o wstąpienie w najem faktycznie zamieszkiwała w mieszkaniu w chwili śmierci najemcy. Jeśli jest Pani to w stanie wykazać, to fakt, że mąż kiedyś nabył mieszkanie do majątku osobistego i oddał w faktyczne władanie synowi, który, jak wynika z opisu, prowadzi odrębne gospodarstwo, nie powinien mieć tu znaczenia.

W chwili obecnej należy wystąpić do właściciela mieszkania o uznanie Pani wstąpienia w stosunek najmu po mamie na podstawie art. 691 § 1 i 2 K.c. To właściciel, jeśli będzie chciał odmówić Pani tego prawa, będzie musiał uzasadnić swoją decyzję. Wówczas Pani przysługuje prawo do wystąpienia do sądu rejonowego z powództwem o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu po mamie. Tam będzie Pani musiała udowodnić te okoliczności, które stanowią przesłanki do wstąpienia.

Jeśli chodzi o wykup tego mieszkania, to należy ustalić warunki jego nabycia, już po staniu się najemcą, w odpowiedniej uchwale Rady Miasta dotyczącej zasad zbywania lokali z zasobu mieszkaniowego gminy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »