Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Uznanie wstąpienia w najem mieszkania i szanse na jego wykup

Autor: Katarzyna Nosal

Mam pytanie dotyczące wykupu mieszkania komunalnego, do którego obecnie nie mam uregulowanego stosunku prawnego po śmierci mojej mamy (głównego najemcy). W mieszkaniu tym mieszkam ponad 50 lat, oprócz mnie zameldowani są tu również mąż oraz syn. Mąż kupił 12 lat temu wyłącznie na siebie mieszkanie (mamy rozdzielność majątkową), w którym mieszkaniu nasz syn. Chciałam wystąpić o uregulowanie stosunku prawnego do mieszkania komunalnego celem jego wykupienia, ale obawiam się, że będzie to problematyczne ze względu na to mieszkanie. Tym bardziej, że syn ma dochody znacznie powyżej średniej krajowej. Nadmienię jedynie, że jak żyła moja mama, występowaliśmy o wykup mieszkania, ale wtedy były problemy natury prawnej z budynkiem. Sprzedaż stała się możliwa dopiero parę lat temu, już po śmierci mamy. Jaką drogę obrać, abym została głównym najemcą i mogła to mieszkanie wykupić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uznanie wstąpienia w najem mieszkania i szanse na jego wykup

Przejmowanie i wykup najmu

Jeśli w mieszkaniu mamy zamieszkuje Pani stale, to nie widzę problemu z przejęciem najmu. Inaczej może wyglądać sprawa z jego wykupem.

Zgodnie z art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego: W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Zgodnie z § 2 tego przepisu: Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

Zazwyczaj właściciel mieszkania sprawdza jedynie, czy osoba ubiegająca się o wstąpienie w najem faktycznie zamieszkiwała w mieszkaniu w chwili śmierci najemcy. Jeśli jest Pani to w stanie wykazać, to fakt, że mąż kiedyś nabył mieszkanie do majątku osobistego i oddał w faktyczne władanie synowi, który, jak wynika z opisu, prowadzi odrębne gospodarstwo, nie powinien mieć tu znaczenia.

W chwili obecnej należy wystąpić do właściciela mieszkania o uznanie Pani wstąpienia w stosunek najmu po mamie na podstawie art. 691 § 1 i 2 K.c. To właściciel, jeśli będzie chciał odmówić Pani tego prawa, będzie musiał uzasadnić swoją decyzję. Wówczas Pani przysługuje prawo do wystąpienia do sądu rejonowego z powództwem o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu po mamie. Tam będzie Pani musiała udowodnić te okoliczności, które stanowią przesłanki do wstąpienia.

Jeśli chodzi o wykup tego mieszkania, to należy ustalić warunki jego nabycia, już po staniu się najemcą, w odpowiedniej uchwale Rady Miasta dotyczącej zasad zbywania lokali z zasobu mieszkaniowego gminy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl