Wezwanie do zapłaty za długi czynszowe zmarłego

• Autor: Michał Berliński

Dostałem wezwanie do zapłaty za zmarłego ojca za czynsz za mieszkanie socjalne. Nie byłem tam zameldowany ani nie mieszkałem z nim od 14 lat. Od śmierci minęło 8 miesięcy. Co mam teraz zrobić? Czy odpowiadam za te długi czynszowe w mieszkaniu socjalnym?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wezwanie do zapłaty za długi czynszowe zmarłego

Długi czynszowe w mieszkaniu socjalnym – kto za nie odpowiada?

Co do zasady należy wskazać, że kwestie te uregulowane są w Kodeksie cywilnym i Kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z treścią art. 6881. [Odpowiedzialność solidarna] Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

§ 2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania”.

Należy wskazać, że właściciel mieszkania, więc w tym przypadku gmina, oczekuje od Pana zapłaty należności wynikających z czynszu. Zgodnie z ww. artykułem za te należności odpowiadają osoby w mieszkaniu zamieszkałe, a nawet nie zameldowane. Z opisu zapytania wynika, że Pan w tym mieszkaniu nie zamieszkiwał, w związku z powyższym należy wskazać, że nie powinien Pan za te należności odpowiadać.

Nakaz zapłaty za długi czynszowe

Oczywiście może Pan odpowiadać za należności sprzed lat 14, za okres, kiedy Pan w tym mieszkaniu faktycznie zamieszkiwał, jednak należy wskazać, że musiałby Pan być wtedy pełnoletni, a także te należności, jeśli nie były od Pana wcześniej egzekwowane, są już przedawnione. W związku z powyższym gmina zapewne będzie chciała w dalszym kroku skierować sprawę do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty przeciwko Panu. W Pana szeroko pojętym interesie jest teraz odbieranie wszelkiej korespondencji adresowanej do Pana i w przypadku gdy otrzyma Pan z sądu nakaz – należy w terminie dwóch tygodni złożyć od niego sprzeciw. Postępowanie będzie toczyć się w trybie uproszczonym, więc do czasu złożenia przez Pana sprzeciwu nie odbędzie się żadna rozprawa, a jeśli Pan sprzeciwu nie złoży, sprawa się uprawomocni i trafi do komornika sądowego. Postępowanie uproszczone jest stosowane do tego rodzaju należności, bowiem z art. 5051 Kodeksu postępowania cywilnego wynika:

„Przepisy niniejszego działu stosuje się w następujących sprawach należących do właściwości sądów rejonowych:

1) o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty;

2) o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu”.

Może Pan już teraz też złożyć w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty stosowne wyjaśnienia, najlepiej jeszcze jak będzie Pan wykazać, że pod tym adresem Pan nie zamieszkiwał. Wierzyciel może wtedy odstąpić od kierowania sprawy do sądu.

Zobacz również: Wezwanie do zapłaty czynszu

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dziedziczenie zobowiązań, w tym długów czynszowych

Jest też inna opcja. Wskazuje Pan, że tata zmarł jakiś czas temu. Czy uregulowane zostały po nim sprawy spadkowe? Istnieje bowiem opcja, że nie składał Pan po ojcu żadnego oświadczenia w sprawie spadku, więc przyjął Pan spadek po nim, a co za tym idzie, mógł Pan odziedziczyć również jego zobowiązania. Proszę zatem o informacje, czy składał Pan oświadczenie spadkowe oraz czy tata posiadał jakiś majątek oraz inne długi. Najlepiej jak prześle Pan zdjęcie wezwania do zapłaty lub też skan, tak bym dowiedział się, o co chodzi wierzycielowi. Dane osobowe mogą zostać zamazane.

Brak oświadczenia o odrzuceniu spadku

Jeśli nie złożył Pan oświadczenia o odrzuceniu spadku, to przyjął Pan spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. To oznacza, że odziedziczył Pan tyle długów, ile majątku, w związku z powyższym, jeśli ojciec nie miał żadnego majątku, to nie dziedziczy Pan też żadnych długów. Powinien Pan sporządzić wykaz inwentarza i przedstawić go przed sądem lub przed notariuszem. Jeśli nie, to postępowanie przeciwko Panu zostanie wszczęte przed sądem i taki spis inwentarza po zmarłym zostanie zlecony przez sąd komornikowi sądowemu, który ustali wysokość majątku Pańskiego ojca.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Michał Berliński

O autorze: Michał Berliński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Pracy o temacie „Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy”. Podczas studiów praktykował w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w prokuraturze, udzielał również porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej głównie z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 2018 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu komorniczego i został powołany na stanowisko asesora komorniczego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Nieprzerwanie od 2015 roku pracuje jako asystent komornika, aplikant, a teraz jako asesor komorniczy i kierownik kancelarii. W 2018 roku ukończył także projekt edukacyjny „Pracownia Liderów Prawa” – program naukowy pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, rodzinnym, postępowaniu cywilnym oraz egzekucyjnym. Interesuje się również prawem pracy, nieruchomości i ich obrotem, a także prawem nowych technologii i rynkiem e-commerce.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »