Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Włamanie do wynajmowanego mieszkania - kto ponosi koszty naprawy?

Marek Gola • Opublikowane: 2016-08-29 • Aktualizacja: 2022-07-01

Kto ponosi koszty naprawy wyłamanych drzwi i popsutych zamków po włamaniu do lokalu użytkowego – wynajmujący czy najemca?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Włamanie do wynajmowanego mieszkania - kto ponosi koszty naprawy?

Obowiązki wynajmującego w opłacaniu za szkody

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Odpowiedź na Pani pytanie zawarta jest w treści art. 662 § 1 K.c. Zgodnie z tym przepisem „wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu”. W chwili obecnej lokal nie nadaje się do umówionego użytku, bowiem trudno sobie wyobrazić korzystanie z lokalu z zepsutymi drzwiami i zamkiem. Zastosowanie w przedmiotowej sprawie nie znajdzie przepis art. 662 § 3 K.c,. zgodnie z którym „jeżeli rzecz najęta uległa zniszczeniu z powodu okoliczności, za które wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi, wynajmujący nie ma obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego”. W § 3 mowa jest bowiem o zniszczeniu rzeczy, jako całości, a nie uszkodzeniu część przedmiotu najmu. Jak podkreśla się w komentarzach, „w wypadku zniszczenia przedmiotu najmu wskutek okoliczności, za które wynajmujący ponosi odpowiedzialność, najemca może żądać przywrócenia rzeczy do stanu poprzedniego (jeżeli jest to możliwe) albo wypowiedzieć umowę najmu (zob. H. Ciepła (w:) J. Gudowski, Komentarz, t. III, cz. 2, 2013, uwagi do art. 662 k.c.)” (G. Kozieł, Komentarz do art. 662 Kodeksu cywilnego, 01.08.2014).

Należy jednak wyraźnie podkreślić, iż przepis art. 662 § 1, który nakłada na wynajmującego obowiązek utrzymania rzeczy w stanie przydatnym do umówionego użytku, może być zmieniony umową stron, albowiem przepis ten ma charakter względnie obowiązujący.

Reasumując, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, naprawę drzwi i zamków winien sfinansować wynajmujący.

Zobacz również: Zawiadomienie o remoncie mieszkania wzór

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »