Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Włamanie do wynajmowanego mieszkania

Marek Gola • Opublikowane: 2016-08-29

Kto ponosi koszty naprawy wyłamanych drzwi i popsutych zamków po włamaniu do lokalu użytkowego – wynajmujący czy najemca?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Odpowiedź na Pani pytanie zawarta jest w treści art. 662 § 1 K.c. Zgodnie z tym przepisem „wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu”. W chwili obecnej lokal nie nadaje się do umówionego użytku, bowiem trudno sobie wyobrazić korzystanie z lokalu z zepsutymi drzwiami i zamkiem. Zastosowanie w przedmiotowej sprawie nie znajdzie przepis art. 662 § 3 K.c,. zgodnie z którym „jeżeli rzecz najęta uległa zniszczeniu z powodu okoliczności, za które wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi, wynajmujący nie ma obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego”. W § 3 mowa jest bowiem o zniszczeniu rzeczy, jako całości, a nie uszkodzeniu część przedmiotu najmu. Jak podkreśla się w komentarzach, „w wypadku zniszczenia przedmiotu najmu wskutek okoliczności, za które wynajmujący ponosi odpowiedzialność, najemca może żądać przywrócenia rzeczy do stanu poprzedniego (jeżeli jest to możliwe) albo wypowiedzieć umowę najmu (zob. H. Ciepła (w:) J. Gudowski, Komentarz, t. III, cz. 2, 2013, uwagi do art. 662 k.c.)” (G. Kozieł, Komentarz do art. 662 Kodeksu cywilnego, 01.08.2014).

Należy jednak wyraźnie podkreślić, iż przepis art. 662 § 1, który nakłada na wynajmującego obowiązek utrzymania rzeczy w stanie przydatnym do umówionego użytku, może być zmieniony umową stron, albowiem przepis ten ma charakter względnie obowiązujący.

Reasumując, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, naprawę drzwi i zamków winien sfinansować wynajmujący.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Dług z najmu a uprawnienia pełnomocnika po śmierci właściciela

Byłam pełnomocnikiem wuja między innymi w sprawie wynajmu jego mieszkania. Znalazłam dwie chętne studentki, niestety dzień przed podpisaniem umowy wuj...

Wynajem mieszkania jako pracowni

Chcemy wynająć nasze mieszkanie, ale boimy się nieuczciwego lokatora. Mamy pomysł, żeby mieszkanie wynająć jako amatorską pracownię malarską. Czy to...

Księgi wieczyste a najem wspólnego mieszkania

Wraz z mamą jestem współwłaścicielem własnościowego mieszkania. Współwłasność stwierdzona postanowieniem sądowym. Postępowanie spadkowe po...

Lokatorzy mieszkania zastępczego najemców okazjonalnych

Mam zamiar wynająć mieszkanie małżeństwu z dzieckiem (na zasadach najmu okazjonalnego) na rok. Moi potencjalni najemcy jako lokal, do którego wyprowadzą...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »