Właściciel mieszkania wprowadza obce osoby do mieszkania wbrew woli najemców

We trójkę wynajmujemy mieszkanie. Wynajmujący kilka dni temu wypowiedział nam najem z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, bo chce to mieszkanie sprzedać. Mamy zamiar w terminie się wyprowadzić, ale póki co mieszkamy, bo mamy do tego prawo. Problem polega na tym, że on wbrew naszej woli, nie pytając w ogóle o zgodę zaprasza ludzi do oglądania, a nawet oświadczył, że będzie to robił pod naszą nieobecność. Czy właściciel może bez naszej zgody zapraszać tu obcych ludzi, skoro umowa z nami jest jeszcze ważna? Czy w tym przypadku obowiązuje zasada miru domowego i zakaz zakłócania najemcom zamieszkiwania? Dodam, że łączy nas zwykła umowa najmu (nie najem okazjonalny), a w jej treści nie ma nic na ten temat.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Właściciel mieszkania wprowadza obce osoby do mieszkania wbrew woli najemców

Przestępstwo zakłócania miru domowego

Skoro umowa najmu nie reguluje kwestii dotyczących prawa do zapraszania osób trzecich przez właściciela w okresie wypowiedzenia celem oglądania mieszkania – należy sięgnąć do przepisów ogólnych. Jednak sam Kodeks cywilny, jak i ustawa o ochronie praw lokatorów również milczą w tej kwestii. Natomiast właściciel mieszkania może popełnić przestępstwo, wdzierając się do swojego mieszkania lub nie opuszczając swojego mieszkania, pomimo żądania najemcy. W takiej sytuacji wynajęte mieszkanie będzie dla właściciela mieszkaniem cudzym zgodnie z art. 193 Kodeksu karnego. Wynika to z faktu, że w myśl art. 193 Kodeksu karnego „cudzym” mieszkaniem jest mieszkanie, do którego osoba je zamieszkująca ma wyłączne lub większe uprawnienie niż osoba wdzierająca się lub niechcąca opuścić mieszkania na żądanie osoby uprawnionej.

W przypadku zawarcia umowy najmu mieszkania różnym osobom przysługują wobec mieszkania różne uprawnienia – wynajmującemu przysługuje prawo własności do mieszkania, natomiast najemcy przysługuje prawo korzystania z tego mieszkania, które jest silniejsze.

„Wdarcie się” do mieszkania to wejście do mieszkania w każdy sposób, jeżeli doszło do tego bez zgody najemcy. Bez znaczenia jest to, czy najemca znajduje się w tej chwili w mieszkaniu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uprawnione wejście do mieszkania zajmowanego przez najemcę tylko w przypadku awarii

Jeśli umowa najmu nie przewiduje nic innego, to jedyna sytuacja uprawniająca właściciela mieszkania do wejścia do mieszkania wynajmowanego (w tym pod nieobecność najemców) wskazana jest w art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, który nakazuje najemcy udostępnienie lokalu właścicielowi w razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody, ale w asyście organów (cytuję):

„W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody lokator jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jeżeli lokator jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, właściciel ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji lub straży gminnej (miejskiej), a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale)”.

Przestępstwo naruszenia miru domowego jest ścigane z oskarżenia publicznego, a zatem najemca ma jedynie złożyć zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa na Policji.

Pismo do wynajmującego z żądaniem zaprzestania naruszeń miru domowego

Niemniej jednak na początek zalecam wystosować pismo do wynajmującego wskazujące na fakt, że okres wypowiedzenia to nadal okres najmu i mają Państwo nadal prawo do korzystania z lokalu zgodnie z umową, umowa nie przewiduje uprawnień do wchodzenia w tym okresie do lokalu przez właściciela, lecz odsyła w sprawach w niej nieunormowanych do Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie praw lokatorów, a jedyna sytuacja upoważniająca właściciela do wejścia do lokalu bez zgody najemcy to art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, nie zaś pokazywanie lokalu przyszłym najemcom (potencjalnym) i że naruszanie Państwa miru domowego spowoduje zawiadomienie Policji o działaniu mogącym wypełniać znamiona czynu zabronionego z art. 193 K.k. (chodzi o to, by nie straszyć postępowaniem karnym, lecz wskazać, że powiadomicie Państwo o możliwości jego popełnienia, jeśli właściciel nie zaprzestanie takich praktyk).

Nadto takie zachowanie wynajmującego może naruszać dobra osobiste w postaci prawa do intymności i prywatności chronione na mocy art. 23 i 24 K.c., wszak w lokalu są państwa rzeczy osobiste.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »