Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wnuk w mieszkaniu komunalnym po dziadkach

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-05-15

Czy istnieje możliwość przejęcia najmu mieszkania komunalnego w Warszawie przez wnuka? Dziadkowie zmarli w tym roku, wnuk sprawował nad nimi opiekę i od parunastu lat posiada meldunek w tym mieszkaniu. Nie ma własnego mieszkania.

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Podstawę prawną wstąpienia w stosunek najmu stanowi art. 691 Kodeksu cywilnego. Poniżej zacytuję Panu 2 najbardziej istotne z punktu widzenia Pana pytania paragrafy tego przepisu:

„§ 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą (tu chodzi o konkubenta).

§ 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci”.

Wyjaśnię, że osobą, wobec której najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych, jest osoba, względem której zmarły najemca realizował obowiązek alimentacyjny dobrowolnie (na podstawie ugody, a nawet bez żadnych sformalizowanych porozumień lub na podstawie orzeczenia sądu). W literaturze przyjmuje się, że chodzi o konkretny, a nie tylko potencjalny stosunek alimentacyjny wynikający z samego faktu zaliczenia danej osoby do kręgu uprawnionych (tak np. M. Bednarek, Prawo do mieszkania, s. 665–666; odmiennie J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz, 2016). Przekładając to na Pana sytuację – dziadkowie musieliby mieć obowiązek alimentacyjny wobec Pana, a Pan musiałby to udowodnić.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z cytowanego przepisu wynika, że do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy, oprócz należenia do kręgu osób wskazanych w art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego, konieczne jest stałe zamieszkiwanie z najemcą w chwili jego śmierci. Ten ostatni warunek Pan spełnia.

Niestety nie spełnia Pan jednak warunku podstawowego, nie jest Pan osobą, o której mowa w art. 691 kodeksu cywilnego.

Aby nie być gołosłowną powołam się w tej kwestii na orzeczenia Sądu Najwyższego. I tak w uchwale Sądu Najwyższego  z dnia 21 maja 2002 r., sygn. akt. III CZP 26/02, stwierdzono, że „wnuk zmarłego najemcy nie należy do osób wymienionych w art. 691 § 1 KC, także wtedy gdy łączyła go z najemcą więź gospodarcza i uczuciowa. Z kolei w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 1972 r., sygn. akt III CZP 50/72. Sąd stwierdził, że „jeżeli po zmarłym współnajemcy pozostał stale z nim mieszkający syn wraz ze swoim małoletnim dzieckiem w stosunek najmu wstępuje tylko syn”.

Dlatego bardzo mi przykro, ale Pan jako wnuk nie ma możliwości „przejęcia mieszkania” po dziadkach. Mogliby natomiast wstąpić w miejsce dziadków Pana rodzice, jeśli spełniają wymóg stałego zamieszkiwania, a Pan tylko w sytuacji istnienia obowiązku alimentacyjnego dziadków wobec Pana, którego istnienie należałoby niezbicie udowodnić. Natomiast jest możliwość zawarcia z gminą nowej umowy najmu tego mieszkania, ale to oczywiście musiałoby się odbyć za jej zgodą.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »