Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wnuk w mieszkaniu komunalnym po dziadkach

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-05-15 • Aktualizacja: 2021-12-14

Czy istnieje możliwość przejęcia najmu mieszkania komunalnego w Warszawie przez wnuka? Dziadkowie zmarli w tym roku, wnuk sprawował nad nimi opiekę i od parunastu lat posiada meldunek w tym mieszkaniu. Nie ma własnego mieszkania.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wnuk w mieszkaniu komunalnym po dziadkach

Przejmowanie stosunku najmu po zmarłym

Podstawę prawną wstąpienia w stosunek najmu stanowi art. 691 Kodeksu cywilnego. Poniżej zacytuję Panu 2 najbardziej istotne z punktu widzenia Pana pytania paragrafy tego przepisu:

„§ 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą (tu chodzi o konkubenta).

§ 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci”.

Wyjaśnię, że osobą, wobec której najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych, jest osoba, względem której zmarły najemca realizował obowiązek alimentacyjny dobrowolnie (na podstawie ugody, a nawet bez żadnych sformalizowanych porozumień lub na podstawie orzeczenia sądu). W literaturze przyjmuje się, że chodzi o konkretny, a nie tylko potencjalny stosunek alimentacyjny wynikający z samego faktu zaliczenia danej osoby do kręgu uprawnionych (tak np. M. Bednarek, Prawo do mieszkania, s. 665–666; odmiennie J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz, 2016). Przekładając to na Pana sytuację – dziadkowie musieliby mieć obowiązek alimentacyjny wobec Pana, a Pan musiałby to udowodnić.

Warunki przejęcia stosunku najmu

Z cytowanego przepisu wynika, że do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy, oprócz należenia do kręgu osób wskazanych w art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego, konieczne jest stałe zamieszkiwanie z najemcą w chwili jego śmierci. Ten ostatni warunek Pan spełnia.

Niestety nie spełnia Pan jednak warunku podstawowego, nie jest Pan osobą, o której mowa w art. 691 kodeksu cywilnego.

Aby nie być gołosłowną powołam się w tej kwestii na orzeczenia Sądu Najwyższego. I tak w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 r., sygn. akt. III CZP 26/02, stwierdzono, że „wnuk zmarłego najemcy nie należy do osób wymienionych w art. 691 § 1 KC, także wtedy gdy łączyła go z najemcą więź gospodarcza i uczuciowa. Z kolei w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 1972 r., sygn. akt III CZP 50/72. Sąd stwierdził, że „jeżeli po zmarłym współnajemcy pozostał stale z nim mieszkający syn wraz ze swoim małoletnim dzieckiem w stosunek najmu wstępuje tylko syn”.

Dlatego bardzo mi przykro, ale Pan jako wnuk nie ma możliwości „przejęcia mieszkania” po dziadkach. Mogliby natomiast wstąpić w miejsce dziadków Pana rodzice, jeśli spełniają wymóg stałego zamieszkiwania, a Pan tylko w sytuacji istnienia obowiązku alimentacyjnego dziadków wobec Pana, którego istnienie należałoby niezbicie udowodnić. Natomiast jest możliwość zawarcia z gminą nowej umowy najmu tego mieszkania, ale to oczywiście musiałoby się odbyć za jej zgodą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »