Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wnuk w mieszkaniu komunalnym po dziadkach

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-05-15

Czy istnieje możliwość przejęcia najmu mieszkania komunalnego w Warszawie przez wnuka? Dziadkowie zmarli w tym roku, wnuk sprawował nad nimi opiekę i od parunastu lat posiada meldunek w tym mieszkaniu. Nie ma własnego mieszkania.

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Podstawę prawną wstąpienia w stosunek najmu stanowi art. 691 Kodeksu cywilnego. Poniżej zacytuję Panu 2 najbardziej istotne z punktu widzenia Pana pytania paragrafy tego przepisu:

„§ 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą (tu chodzi o konkubenta).

§ 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci”.

Wyjaśnię, że osobą, wobec której najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych, jest osoba, względem której zmarły najemca realizował obowiązek alimentacyjny dobrowolnie (na podstawie ugody, a nawet bez żadnych sformalizowanych porozumień lub na podstawie orzeczenia sądu). W literaturze przyjmuje się, że chodzi o konkretny, a nie tylko potencjalny stosunek alimentacyjny wynikający z samego faktu zaliczenia danej osoby do kręgu uprawnionych (tak np. M. Bednarek, Prawo do mieszkania, s. 665–666; odmiennie J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz, 2016). Przekładając to na Pana sytuację – dziadkowie musieliby mieć obowiązek alimentacyjny wobec Pana, a Pan musiałby to udowodnić.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z cytowanego przepisu wynika, że do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy, oprócz należenia do kręgu osób wskazanych w art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego, konieczne jest stałe zamieszkiwanie z najemcą w chwili jego śmierci. Ten ostatni warunek Pan spełnia.

Niestety nie spełnia Pan jednak warunku podstawowego, nie jest Pan osobą, o której mowa w art. 691 kodeksu cywilnego.

Aby nie być gołosłowną powołam się w tej kwestii na orzeczenia Sądu Najwyższego. I tak w uchwale Sądu Najwyższego  z dnia 21 maja 2002 r., sygn. akt. III CZP 26/02, stwierdzono, że „wnuk zmarłego najemcy nie należy do osób wymienionych w art. 691 § 1 KC, także wtedy gdy łączyła go z najemcą więź gospodarcza i uczuciowa. Z kolei w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 1972 r., sygn. akt III CZP 50/72. Sąd stwierdził, że „jeżeli po zmarłym współnajemcy pozostał stale z nim mieszkający syn wraz ze swoim małoletnim dzieckiem w stosunek najmu wstępuje tylko syn”.

Dlatego bardzo mi przykro, ale Pan jako wnuk nie ma możliwości „przejęcia mieszkania” po dziadkach. Mogliby natomiast wstąpić w miejsce dziadków Pana rodzice, jeśli spełniają wymóg stałego zamieszkiwania, a Pan tylko w sytuacji istnienia obowiązku alimentacyjnego dziadków wobec Pana, którego istnienie należałoby niezbicie udowodnić. Natomiast jest możliwość zawarcia z gminą nowej umowy najmu tego mieszkania, ale to oczywiście musiałoby się odbyć za jej zgodą.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wypowiedzenie najmu mieszkania komunalnego ze względu na posiadanie innego lokalu

Mieszkam z mężem w mieszkaniu komunalnym od kilkudziesięciu lat. Pięć lat temu mąż w formie darowizny dostał mieszkanie po swojej mamie....

Rozdzielność a wykupione mieszkanie komunalne

Przed ślubem miałem mieszkanie komunalne, po ślubie wykupiłem już z żoną. Potem to mieszkanie sprzedaliśmy i kupiliśmy za te same pieniądze (bez...

Po jakim czasie przedawnia się roszczenie gminy o zwrot bonifikaty?

W 2006 r. wykupiłam mieszkanie komunalne od gminy miejskiej z 80% bonifikatą. W 2009 r. sprzedałam to mieszkanie za 400 tys. zł i dwa...

Wykup mieszkania komunalnego przez konkubinę

Wraz z konkubentem zamieszkuję mieszkanie komunalne. Jestem zameldowana w tym mieszkaniu. Mieszkanie było przyznane ojcu partnera, który zmarł....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »