Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wspólne ponoszenie opłat za mieszkanie po rozwodzie

Jestem po rozwodzie bez orzekania o winie, zajmuję z byłym mężem mieszkanie komunalne. Opłaty za prąd, gaz, CO ponoszę tylko ja, on nie chce się dokładać. Zajmuje osobne pomieszczenie, gdzie ma grzejnik, kuchenkę itd. – przez co opłaty za prąd wynoszą zimą 600 zł, a za gaz – 300 zł. Co mogę zrobić, żeby wspólnie ponosił opłaty za to mieszkanie? Nie stać mnie na taką sytuację! Były mąż ma rentę i pracuje oprócz tego na etat, ja mam najniższą pensję.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wspólne ponoszenie opłat za mieszkanie po rozwodzie

Solidarne odpowiadanie za opłaty

Wskazać należy, że jako strony umowy najmu odpowiadacie Państwo za wszelkie opłaty solidarnie względem właściciela mieszkania (gminy) i względem dostawców mediów. A zatem dla nich bez znaczenia jest kto i ile płaci, ważne by było zapłacone.

Zobacz również: Dopisanie współwłaściciela do mieszkania

Żądanie na zasadzie regresu

Natomiast wobec siebie wzajemnie każde może domagać się regresu. Skoro za opłaty odpowiadacie Państwo po połowie, bo każdy ma równe prawa do korzystania z mieszkania to Pani ma prawo do żądania zwrotu części przypadającej na byłego męża jaką Pani opłaca na zasadzie regresu. Podstawą do tego jest art. 376 § 1 Kodeksu cywilnego stanowiący, że „jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych”. Oczywiście może Pani domagać się zwrotu tylko kwot nieprzedawnionych, czyli za 6 lat wstecz maksymalnie.

W tym celu proszę skierować do męża na piśmie za pokwitowaniem na piśmie przyjęcia pisma, wezwania przedsądowego do zwrotu kwot XXX zł, wskazując, że podstawą jest art. 376 § 1 Kodeksu cywilnego, podając nr rachunku i termin do zwrotu, pod rygorem skierowania sprawy o zapłatę na drogę postępowania cywilnego wraz z żądaniem już nie tylko owej kwoty, ale i odsetek za opóźnienie i kosztów sądowych. Nadto, proszę dodać, że od dnia otrzymania wezwania wzywa Pani męża do partycypowania w opłatach po połowie pod rygorem wniesienia pozwu cywilnego na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego o ustalenie jego obowiązku ponoszenia opłat po połowie, co również narazi męża byłego na dodatkowe koszty w postaci kosztów sądowych.

Zobacz również: Umowa na prąd w nowym mieszkaniu

Pozew sądowy o zwrot poniesionych opłat

Jeśli były mąż się nie zastosuje, to niestety nie pozostaje nic innego jak pozew sądowy. Nic więcej niestety nie może Pani zrobić w takiej sytuacji, jak tylko dochodzić nadpłaty w części przypadającej na byłego męża jako drugiego najemcę, przed sądem cywilnym.

Zobacz również: Współwłasność mieszkania a opłaty

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl