Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wydzielenie mieszkania w domu jako spłata przy podziale majątku

• Opublikowane: 2023-01-23 • Autor: Marek Gola

W czasie małżeństwa mąż dostał dom po rodzicach. Był to budynek parterowy, do remontu był dach. Na remont został wzięty kredyt hipoteczny w wysokości 200 tys. zł. Za ten kredyt została podniesiona góra i wyremontowany dach. Tym sposobem dom zyskał pierwsze piętro. Za wspólne pieniądze pierwsze piętro zostało wyremontowane na mieszkanie i umeblowane. Czy jest możliwość, aby po rozwodzie żona dostała w ramach spłaty pierwsze piętro jako osobne mieszkanie? W zamian płaciłaby kredyt hipoteczny w całości.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wydzielenie mieszkania w domu jako spłata przy podziale majątku

Wydzielenie odrębnego mieszkania w ramach spłaty byłego małżonka

Podstawa prawna: przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.)

Możliwość wydzielenia pierwszego piętra jako forma spłaty, co do zasady, jest możliwa, ale tylko wówczas, jeżeli lokale na parterze i pierwszym piętrze otrzymają tzw. zaświadczenie o samodzielności. Analogicznie zgodnie z art. 211 K.c. każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. W takiej sytuacji biegły z zakresu budownictwa – stosownie do treści art. 278 § 1 K.p.c. – musiałby ustalić, czy poszczególne kondygnacje pozwalają na wydzielenie tzw. osobnych lokali. Nie można zatem z góry założyć, że będzie to możliwe, ale na pewno nie można z góry powiedzieć, że tego się nie da zrobić.

Zwrot nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka

Nawet jednak gdyby nie udało się podzielić domu na osobne lokale, to w ramach art. 45 K.r.o. ma Pani możliwość dochodzenia zwrotu nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty. Zgodnie z przytoczonym przepisem każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Małżonek może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

Podział majątku po rozwodzie

Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego.

Musi mieć Pani jednak świadomość, że nakłady na dom męża będą musiał być przez Panią wykazane, tj. świadkowie, zdjęcia, a na końcu biegły, który określi, jaką wartość nakłady przedstawiają na dzień dzisiejszy. Sąd taki dowód przeprowadzi stosownie do treści art. 278 § 1 K.p.c.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl