Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykup lokalu komunalnego wchodzącego w skład zasobów gminnych

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-02-25

Złożyłem wniosek o wykup lokalu komunalnego w 2012 r. Otrzymałem odpowiedź, że w związku z zaległościami z zapłatą czynszu mogę mieć problemy z wykupem. Po informacji o zaległościach natychmiast je opłaciłem. W tej chwili gmina w ogóle nie udziela informacji, czy lokal sprzeda czy nie. Mój blok znajduje się na liście bloków do wykupu. Czy gmina może w nieskończoność wydłużać okres oczekiwania?

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Jeśli chodzi o wykup lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobów gminnych, to kwestię tę reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Powyższą regulację uzupełnia po pierwsze, ust. 4 wyżej cytowanego artykułu, który stanowi, iż najemców zawiadamia się na piśmie o przeznaczeniu nieruchomości (lokalowej) do zbycia oraz o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu tej nieruchomości, pod warunkiem złożenia wniosków o nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu. Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia; po drugie ust. 5 zgodnie z którym ww. uprawnieni korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Oznacza to, że nie najemca nie ma roszczenia do gminy, by ta sprzedała mu lokal mieszkalny. Uprawnienie najemcy do skorzystania z pierwszeństwa nabycia lokalu aktualizuje się dopiero wtedy, gdy zajmowany przez niego – konkretnie – lokal mieszkalny gmina przeznaczy do zbycia. Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego. Przykładowo w orzeczeniu z dnia 12 marca 2003 r., sygn. akt III CKN 857/2000, Sąd Najwyższy stwierdził jednoznacznie, iż „Ustawowe pierwszeństwo przewidziane w art. 34 ust. 1 pkt 2 u.g.n. [ustawy o gospodarce nieruchomościami] nie jest równoznaczne z roszczeniem, nie jest bowiem prawem podmiotowym, z którego wynikałoby roszczenie przymuszające właściciela do sprzedaży nieruchomości”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W celu skorzystania z pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego, który został przeznaczony do zbycia należy spełnić wymagane warunki, mianowicie: w terminie określonym w zawiadomieniu gminy (nie krótszym niż 21 dni) złożyć wniosek o nabycie i równocześnie wyrazić zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w umowie.

Jeśli uprawniony do skorzystania z pierwszeństwa nie dopełni wszystkich powyższych wymogów, traci prawo do skorzystania z pierwszeństwa nabycia lokalu.

Tym samym procedurę sprzedaży faktycznie rozpoczyna dopiero zawiadomienie na piśmie o przeznaczeniu konkretnego lokalu mieszkalnego na sprzedaż, co, jak domniemam z treści pytania, w Pana przypadku jeszcze nie nastąpiło. Niemniej proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie ww. faktu.

Niestety najemca nie żadnych środków prawnych, by zmusić gminę do przyspieszenia sprzedaży mu najętego lokalu, gdyż sprawy związane z wykupem lokalu należą do sfery cywilno-prawnej i regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego. Najemcy lokalu mieszkalnego przysługuje prawo pierwszeństwa w jego nabyciu dopiero po otrzymaniu zawiadomienia na piśmie o przeznaczeniu tego lokalu mieszkalnego do zbycia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »