Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wykupienie mieszkania komunalnego dziadków przez wuja

• Autor: Katarzyna Nosal

Moi dziadkowie mieli mieszkanie komunalne w kamienicy. Wychowywała się tam moja mama i jej brat. Moja mama po ślubie wyprowadziła się z tego mieszkania, zaś wuj mieszka tam nadal (ponad 50 lat). Po śmierci dziadka mieszkanie stało się własnością babci (która jeszcze żyje). Niedawno okazało się, że mieszkanie zostało wykupione od miasta i przepisane na członka rodziny - wuja (choć kilka lat temu był wykup niemożliwy). Czy przepisanie mieszkania na wuja było możliwe bez wiedzy mojej mamy i czy należy jej się jakaś rekompensata finansowa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykupienie mieszkania komunalnego dziadków przez wuja

Prawo własności

Prawo własności polega między innymi na tym, że właściciel może swobodnie dysponować swoja własnością. W zakresie tego pojęcia mieści się także swobodne rozporządzenie w formie darowizny. Zatem za życia Pani babcia mogła uczynić ze stanowiącym jej własność mieszkaniem co chciała. Także mogła podarować je synowi z pominięciem córki. Wiedza córki o tym, co czyni matka ze swoją własnością, nie jest konieczna.

To jednak nie znaczy, że mama jest na straconej pozycji w przypadku śmierci babci. Zgodnie z art. 991 par. 1 Kodeksu cywilnego „zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału, czyli zachowek”. Zgodnie z § 2 tego przepisu „jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Uważa się właśnie, że ten przepis paragrafu 2 stanowi zabezpieczenie ustawowych spadkobierców na wypadek wyzbycia się majątku przez spadkodawcę przed śmiercią, chociażby po to by taka osobę spadku w sposób nieformalny pozbawić”.

Zobacz również: Co się dzieje z mieszkaniem komunalnym po śmierci głównego najemcy?

Obliczanie zachowku

Przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę. Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. Brat jest osobą uprawnioną do zachowku, więc darowiznę dla niego zalicza się zawsze.

W takiej sytuacji po śmierci babci mam będzie musiała wystąpić o zachowek przeciw bratu. Zostanie ustalona wartość spadku, jaki by był do podziału z uwzględnieniem majątku „wyprowadzonego”. Z tego zostaną obliczone udziały spadkowe i wartość zachowku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Nosal

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl