Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyłudzenie najemcy

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-12-07

Podpisałem z najemcą umowę najmu lokalu handlowego na okres 25 lat. W umowie na mapce budynku zaznaczono obszar, który mam przystosować do działalności najemcy na mój koszt. W aneksie dokonano zapisu, że jeśli wynajmujący nie dokona adaptacji należącej do wynajmującego budynku, to najemca wykona ją na swój koszt i obciąży wynajmującego. Wykonałem adaptację w 100%. Najemca wystawił notę księgową na 100 000 zł, niezgodną z zapisem umowy, bowiem ujął w nocie prace, które należały do najemcy. Za ostatnie dwa miesiące nie płaci za czynsz, tylko wysłał notę księgową z informacją, że uznał faktury za czynsz jako zadłużenie wynikające z noty. Osobiście uważam, że jest to wyłudzenie. Co mam dalej robić?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Z opisu sytuacji zawartego w Pana pytaniu wynika, iż najemca, uznając wartość prac przez siebie wykonanych za koszt obciążający Pana, dokonał tzw. potrącenia. Zakładam, że w umowie najmu nie wyłączono możliwości potrącenia przez najemcę choć dobrze napisana umowa powinna taki zapis zawierać, bo można uznać, że jest to dość powszechnie stosowane w tego rodzaju umowach zabezpieczenie interesów wynajmującego.

Wyjaśnię Pani poniżej kwestie związane z dokonanym potrąceniem.

Potrącenie przewidziane jest przepisem art. 498 Kodeksu cywilnego, który poniżej Panu zacytuję:

„Art. 498. § 1. Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

§ 2. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej”.

Z instytucji potrącenia często korzystają osoby, którym przysługuje wzajemna wierzytelność albo ewentualnie wydaje im się, że taka wierzytelność przysługuje – z opisu Panu sytuacji wynika, iż tak jest w niniejszej sprawie.

Dlatego też w tym przypadku nie pozostaje Panu nic innego, jak po prostu wytoczyć przeciwko najemcy powództwo o zapłatę, w którym domagał się Pan będzie należności za czynsz najmu. Z pewnością najemca będzie twierdził, iż wierzytelności czynszowe wygasły wskutek potrącenia, ale z jego strony nie będzie to takie łatwe, bo będzie musiał udowodnić przed sądem, że wierzytelność mu przysługująca z tytułu prac wykonanych w lokalu jest rzeczywiście istniejąca.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Twierdzenia strony nie są dowodem, wszystko należy udowodnić.

Ciężar dowodu w postępowaniu cywilnym nie zawsze bowiem spoczywa na powodzie. Ten kto odmawia uczynienia zadość żądaniu powoda obowiązany jest udowodnić fakty wskazujące na to, że uprawnienie żądającemu nie przysługuje (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2006 r., sygn. akt IV CSK 299/06). Tak wiec to na najemcy będzie spoczywał ciężar udowodnienia zasadności potrącenia.

Aby nie być gołosłowną, powołam się na wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 lipca 2009 r., sygn. akt I ACa 416/09, w myśl którego„ dla uznania, że potrącenie wywołało skutek prawny w postaci umorzenia wzajemnych wierzytelności, nie wystarczy samo powołanie się przez składającego oświadczenie o potrąceniu na fakt przysługiwania mu wierzytelności przeznaczonej do potrącenia; istnienie tej wierzytelności należy udowodnić. Do wywołania skutku potrącenia nieodzowne jest skonkretyzowanie wierzytelności potrącającego, a więc m.in. określenie kwoty pieniężnej, w jakiej ta wierzytelność się wyraża. Brak skonkretyzowania wierzytelności przedstawionej do potrącenia stanowi wystarczającą przesłankę dyskwalifikacji zarzutu potrącenia bez potrzeby analizowania, czy wierzytelność ta została wykazana w sposób przewidziany w przepisach k.p.c.; udowodnienie istnienia wierzytelności bez jej dostatecznego zindywidualizowania w ogóle nie wchodzi w rachubę”.

Proszę zatem rozważyć powództwo sądowe przeciwko najemcy o zapłatę czynszu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kamienica prywatnego właściciela a podnoszenie czynszu

Czy prywatny właściciel kamienicy przy podnoszeniu czynszu tzw. najemcom z przydziału musi kierować się zapisami związanymi z 3% wartości...

Wypowiedzenie umowy najmu z powodu uciążliwego sąsiada

Sąsiad posiada dużego psa, którego wypuszcza z mieszkania (z 3 piętra) bez kagańca i smyczy na dwór (ja wynajmuję mieszkanie na 2...

Umowa najmu okazjonalnego na 3 lata

Jaki zapis powinna mieć umowa najmu okazjonalnego na 3 lata, abym jako najemca mogła wypowiedzieć umowę w razie potrzeby? Mam bardzo chorych rodziców...

Najem prywatny czy w ramach działalności?

Czy wynajem 3 lub 4 mieszkań powinien być już zaliczony do działalności gospodarczej, czy może być traktowany jako najem prywatny? Kiedy powinno być to...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »