Wymeldowanie małżonka, który nie mieszka w Polsce

• Data: 2023-09-29 • Autor: Katarzyna Bereda

Czy mogę wymeldować męża z mieszkania własnościowego, jeśli mąż od ponad dziesięciu lat przebywa w Belgii i tam jest zameldowany na stałe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wymeldowanie małżonka, który nie mieszka w Polsce

Wymeldowanie z mieszkania

Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż jest Pani właścicielką nieruchomości. Zgodnie z treścią art. 33 ustawy o ewidencji ludności:

„1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu, obowiązany jest wymeldować się.

2. Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:

1) w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

2) w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w art. 28 ust. 1, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

3. Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu”.

Mając powyższe na uwadze, podnoszę, iż mąż zapewne dobrowolnie sam nie złoży powyższych deklaracji. Dlatego też ustawodawca przewidział okoliczność, która omija zgodę osoby zameldowanej.

Wymeldowanie męża bez jego zgody

Zgodnie z treścią art. 35 ustawy „Organ gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2 decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się”.

Mając powyższe na uwadze, podnoszę, iż jeżeli chce Pani wymeldować lokatora, wystarczy, aby udała się Pani do odpowiedniego miejscowo urzędu gminy lub miasta i wymeldowała niechcianego lokatora, okazując akt własności nieruchomości. Do tej czynności nie jest potrzebna zgoda niniejszej osoby, ponieważ przepis mówi wprost o osobie, która opuściła miejsce pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Zapewne urzędnik będzie chciał zweryfikować Pani wersję, dlatego zleci wywiad, który potwierdzi, czy faktycznie mąż nie mieszka w lokalu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »