Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynajem mieszkania dla firmy

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2017-10-30

Posiadam mieszkanie własnościowe i chciałabym je wynająć. Znalazłam najemcę, który chce je wynająć na czas określony na swoją firmę. Jak skonstruować umowę wynajmu dla firmy, aby nie mieć problemu na wypadek, gdyby ktoś nie płacił czynszu, a nie występuje imiennie w umowie, bo jest wpisana tylko firma.

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Podstawowe znaczenie dla sprawy będzie miał fakt, czy firma, z którą planuje Pani zawrzeć umowę najmu jest spółką i ma tym samym osobowość prawną, czy też nie. W przypadku zawierania umowy ze spółką to na niej będzie ciążył obowiązek opłacania czynszu i innych opłat. W drugim przypadku, choć umowa zawarta zostanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to jej stroną będzie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i to ona odpowiadać będzie za wszelkie zobowiązania z tytułu umowy.

Tym niemniej należy wskazać, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, za opłacanie czynszu odpowiada nie tylko najemca, ale wszystkie dorosłe osoby stale zamieszkujące w wynajmowanym mieszkaniu. Zasadę tę wprowadza art. 6881 Kodeksu cywilnego:

Art. 6881. § 1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

§ 2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.”

Odpowiedzialność solidarna polega na tym, że może Pani żądać całości lub części świadczenia (czynszu i opłat) od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Oznacza to, że w przedstawionym stanie faktycznym, za zobowiązanymi do zapłaty będą także osoby faktycznie zamieszkujące stale w Pani mieszkaniu.

Niezależnie od przepisów ustawy może Pani (co sugeruję zrobić), w celu dodatkowego zabezpieczenia, a przede wszystkim uświadomienia najemcy, zawrzeć w umowie zapis, w którym wymienia się z imienia i nazwiska osoby mające mieszkać w Pani mieszkaniu i wskazuje, że będą one odpowiedzialne solidarnie za zapłatę czynszu i opłat za mieszkanie. Zapis taki, pomimo tego że umowa zostanie zawarta chociażby ze spółką, powinien skutecznie dyscyplinować faktycznych najemców do opłacania czynszu i dać Pani dodatkowe narzędzie w przypadku nierzetelności najemcy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »