Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wynajem mieszkania firmie - rozliczenie z urzędem skarbowym

Autor: Katarzyna Siwiec

Żona jest posiadaczem spółdzielczego własnościowego mieszkania, które wynajmuje jako osoba fizyczna. Do tej pory wynajmowała je osobie fizycznej i rozliczaliśmy się z urzędem skarbowym na podstawie miesięcznego ryczałtu. Zgłosiła się do nas firma, która chciałaby wynająć to mieszkanie w celu zakwaterowania dla swoich pracowników. W związku z tym potrzebujemy wyjaśnień co do kilku kwestii: Jakie są istotne różnice przy wynajmie osobie fizycznej i firmie? Czy będą ciążyły na nas dodatkowe obowiązki podatkowe przy wynajmie mieszkania firmie w porównaniu do wynajmu dla osoby fizycznej? Jak powinniśmy się rozliczać z urzędem skarbowym przy wynajmie firmie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wynajem mieszkania firmie - rozliczenie z urzędem skarbowym

Wynajem mieszkania firmie przez osobę fizyczną

Rzeczywiście pewne różnice przy wynajmie dla firmy występują, a w zasadzie chodzi o jedną istotną zmianę. Uważam, że umowa z firmą nie może być umową najmu okazjonalnego, ponieważ najemcą nie będzie osoba, która tam mieszka – lokator, tylko firma, która ten lokal następnie udostępnia – oddaje w podnajem swoim pracownikom. Istotą najmu okazjonalnego jest to, że można łatwiej się pozbyć lokatora, nie trzeba prowadzić długotrwałego postępowania o eksmisję. Akt notarialny, w którym poddaje się on (lokator) egzekucji co do oddania lokalu, bardzo ułatwia sprawę eksmisji.

W przypadku wynajmu firmie nie będzie można skorzystać z tego dobrodziejstwa wprost. Jeżeli bowiem będzie trzeba kogoś z lokalu eksmitować, to mieszkających tam pracowników, a nie firmę, która jedynie umowę podpisała, ale w lokalu, co oczywiste, zamieszkiwać nie będzie. To jest główna i ważna różnica.

Wypowiedzenie umowy najmu przez właściciela lokalu

Będzie za to łatwiej wypowiedzieć umowę, bo lokatorzy nie są uprawnieni do odpłatnego korzystania z lokalu, a zatem nie będą mieć zastosowania poniższe możliwości wypowiedzenia umowy, które zawiera ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Jak czytamy w art. 11:

„1. Jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w ust. 2-5, art. 21 ust. 4-4b i 5 oraz art. 21a. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia.

2. Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:

1) pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub

2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela pobieranych przez właściciela tylko w przypadkach, gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub

3) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub

4) używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4. (…).”

Będzie można zatem złagodzić te obostrzenia, ale i tak, jeżeli po wypowiedzeniu pracownicy ci nie wyprowadzą się dobrowolnie, będzie konieczność przeprowadzenia eksmisji.

Wynajem mieszkania firmie – rozliczenie z urzędem podatkowym

Co do obowiązków przy wynajmie dla firmy – tu mogę Państwa zapewnić, że nowych nie będzie, jeśli chodzi o umowę najmu. Natomiast co do rozliczeń z US: przy wynajmie firmie żona nie będzie zawierać umowy jako przedsiębiorca, tylko jako osoba fizyczna działalności nieprowadząca. Nadal będzie miała dwie możliwości rozliczeń podatkowych, jak w przypadku wynajmu osobie fizycznej. Są to ryczałt 8,5% liczony od przychodów albo zasady ogóle – czyli rozliczenie podatku według skali podatkowej 18 i 32% z prawem odliczenia kosztów uzyskania przychodów, np. kosztów remontu. Dochody z takiego najmu rozlicza się w zeznaniu rocznym, składanym do dnia 30 kwietnia kolejnego roku. W przypadku ryczałtu wynajmujący nie ma prawa odliczania kosztów – tu opodatkowany jest dochód. Przy ryczałcie należy złożyć deklarację na druku PIT-28.

Usługa najmu lokalu na cele mieszkaniowe nie podlega VAT, nawet w przypadku przedsiębiorców są to usługi zwolnione, a Państwo przedsiębiorcami nie są. I ostatnia uwaga: nie ma obowiązku zawiadamiania urzędu skarbowego o zawarciu umowy, jak przy najmie okazjonalnym w ciągu 14 dni.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl