Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynajem mieszkania otrzymanego w spadku

Marek Gola • Opublikowane: 2017-01-13 • Aktualizacja: 2021-07-04

W 2013 roku zmarła moja mama. W 2014 aktem notarialnym mamy przyznane z bratem po 1/3 prawa do tego majątku. Rok później zmarł drugi mąż naszej mamy, który mieszkał w tym mieszkaniu. Jego dzieci zrzekły się praw do spadku. Administratorem mieszkania jest spółdzielnia, której członkiem jest mój brat. Razem ponosimy opłaty za mieszkanie. Czy możemy wynająć to mieszkanie? Czy musimy założyć sprawę spadkową po ojczymie? Mieszkanie nie jest własnościowe.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wynajem mieszkania otrzymanego w spadku

Spółdzielcze prawo do lokalu

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. W pierwszej kolejności zasadne jest ustalenie statusu mieszkania dotychczas zajmowanego przez Pana mamę i ojczyma. Z treści pytania można wywodzić, że mamy do czynienia z zajmowaniem lokalu na podstawie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Wyraźnie podkreślić należy, iż spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu nie jest prawem dziedzicznym. Dziedziczeniu podlega wkład pozostały po członku. Krewni Pana mamy, tj. Pan i brat, którzy spełniają prawem przewidziane przesłanki, mogą ubiegać się o przyjęcie do spółdzielni w poczet członków i zawarcie nowej umowy na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.

W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i braku małżonka pozostałego przy życiu roszczenie o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują dzieciom i innym osobom bliskim.

Deklaracja członkowska

Do zachowania roszczeń, o których mowa powyżej, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie przepisów zamieszkiwała odpowiednio razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich albo z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia.

Z powyższego wynika, że prawo do zawarcia umowy na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu będzie przysługiwało Pani i bratu. Warunkiem koniecznym jest jednak złożenie deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Osobiście nie widzę potrzeby do przeprowadzenia postępowania spadkowego po ojczymie.

Zasadne jest udanie się do spółdzielni, złożenie deklaracji o przystąpieniu do spółdzielni i zawarcie umowy na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »