Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynajem mieszkania otrzymanego w spadku

Marek Gola • Opublikowane: 2017-01-13

W 2013 roku zmarła moja mama. W 2014 aktem notarialnym mamy przyznane z bratem po 1/3 prawa do tego majątku. Rok później zmarł drugi mąż naszej mamy, który mieszkał w tym mieszkaniu. Jego dzieci zrzekły się praw do spadku. Administratorem mieszkania jest spółdzielnia, której członkiem jest mój brat. Razem ponosimy opłaty za mieszkanie. Czy możemy wynająć to mieszkanie? Czy musimy założyć sprawę spadkową po ojczymie? Mieszkanie nie jest własnościowe.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. W pierwszej kolejności zasadne jest ustalenie statusu mieszkania dotychczas zajmowanego przez Pana mamę i ojczyma. Z treści pytania można wywodzić, że mamy do czynienia z zajmowaniem lokalu na podstawie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Wyraźnie podkreślić należy, iż spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu nie jest prawem dziedzicznym. Dziedziczeniu podlega wkład pozostały po członku. Krewni Pana mamy, tj. Pan i brat, którzy spełniają prawem przewidziane przesłanki, mogą ubiegać się o przyjęcie do spółdzielni w poczet członków i zawarcie nowej umowy na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.

W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i braku małżonka pozostałego przy życiu roszczenie o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują dzieciom i innym osobom bliskim.

Do zachowania roszczeń, o których mowa powyżej, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie przepisów zamieszkiwała odpowiednio razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich albo z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z powyższego wynika, że prawo do zawarcia umowy na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu będzie przysługiwało Pani i bratu. Warunkiem koniecznym jest jednak złożenie deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Osobiście nie widzę potrzeby do przeprowadzenia postępowania spadkowego po ojczymie.

Zasadne jest udanie się do spółdzielni, złożenie deklaracji o przystąpieniu do spółdzielni i zawarcie umowy na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Informacja o zajęciu pomieszczenia i zmianie zamków

Kolega wynajmuje pomieszczenie na biuro. Zalega z opłatą czynszu, bo jego kontrahent go oszukał. Właściciel wysłał dziś SMS-a, że zajmuje...

Najem prywatny czy w ramach działalności?

Czy wynajem 3 lub 4 mieszkań powinien być już zaliczony do działalności gospodarczej, czy może być traktowany jako najem prywatny? Kiedy powinno być to...

Wyłudzenie najemcy

Podpisałem z najemcą umowę najmu lokalu handlowego na okres 25 lat. W umowie na mapce budynku zaznaczono obszar, który mam przystosować do...

Trudności z pozbyciem się najemcy

Prowadzę działalność gospodarczą, m.in. wynajmuję lokale będące środkiem trwałym firmy. Wynajmuję lokal użytkowy na sklep. Najemca zalega mi za pięć...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »