Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynajem wykupionego mieszkania służbowego

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2017-05-22

Chciałabym uzyskać informację dotycząca wynajmu wykupionego mieszkania służbowego, które zostało wykupione na własność od firmy państwowej (zakład pracy) za 5%, z zastrzeżeniem prawnym dotyczącym zakazu sprzedaży lokalu w ciągu 5 lat od daty wykupienia nieruchomości. W trakcie trwania okresu pięcioletniego właściciel nieruchomości zmarł, a mieszkanie zostało przekazane w formie spadku rodzinie, która stała się właścicielem nieruchomości. Chciałabym wiedzieć, czy mogę wynająć takie mieszkanie bez skutków prawnych. 

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Zgodnie z art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego „przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz”.

Rozumiem, że przedmiotowy lokal mieszkalny został wykupiony przez spadkodawcę za bonifikatą.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami „jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu”. W wyżej cytowanym przepisie przyznano sprzedającemu możliwość dochodzenia zwrotu bonifikaty za sprzedane mieszkanie, jeżeli w okresie 5 lat wykorzystano je na inne cele niż cele uzasadniające udzielnie bonifikaty.

W treści pytania wskazała Pani, iż w umowie zbycia lokalu za bonifikatą został zastrzeżony tylko „zakaz sprzedaży lokalu w ciągu 5 lat od daty wykupienia nieruchomości”. Jeżeli innych zastrzeżeń w umowie nie poczyniono, to moim zdaniem spadkobiercy mogą oddać przedmiotowe mieszkanie w najem, gdyż zgodnie z definicją umowy najmu najem nie jest zbyciem, a jedynie oddaniem rzeczy do używania.

Niemniej z ostrożności doradzam jeszcze raz przeanalizować umowę wykupu lokalu mieszkalnego celem wykluczenia jakichkolwiek innych zastrzeżeń.

Na najem wyrazić zgodę muszą wszyscy współwłaściciele, gdyż zawarcie umowy najmu należy zakwalifikować jako czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »