Wypowiedzenie najmu mieszkania komunalnego ze względu na posiadanie innego lokalu

• Autor: Tomasz Krupiński

Mieszkam z mężem w mieszkaniu komunalnym od kilkudziesięciu lat. Pięć lat temu mąż w formie darowizny dostał mieszkanie po swojej mamie. Teraz dostaliśmy wypowiedzenie umowy najmu z tego powodu. Szybko darowaliśmy to mieszkanie synowi, ale gmina nie wycofała wypowiedzenia, kazali zakładać sprawę. Jak możemy się bronić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wypowiedzenie najmu mieszkania komunalnego ze względu na posiadanie innego lokalu

Wypowiadanie umowy najmu przez gminę

Stosownie do przepisu art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) – właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu, może wypowiedzieć stosunek najmu: z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, o ile lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

Stosownie do powyższego przepisu należy stwierdzić, iż aby gmina mogła wypowiedzieć umowę najmu lokalu komunalnego ze względu na posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu, muszą być spełnione następujące przesłanki:

  1. W lokalu komunalnym stawka czynszu nie przekracza 3% wartości odtworzeniowej lokalu.
  2. Najemca lokalu komunalnego musi posiadać tytuł prawny do innego lokalu (własność, najem, prawo ograniczone rzeczowe, użyczenie itp.).
  3. Ten inny lokal musi się znajdować w tej samej miejscowości.
  4. Najemca lokalu komunalnego może używać tego lokalu.
  5. Ten inny lokal musi spełniać warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

Aby gmina mogła wypowiedzieć umowę najmu lokalu komunalnego, ww. przesłanki muszą być spełnione łącznie.

W art. 11 ust. 3, określającym warunki wypowiedzenia najmu lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, w pkt 2 tego przepisu dopuszcza się obecnie wypowiedzenie tylko wówczas, gdy lokatorowi przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego. Nie daje zatem podstaw do wypowiedzenia okoliczność, że lokator dysponuje tytułem prawnym do innego lokalu w miejscowości pobliskiej.

Zatem ważne, czy lokal znajduje się w tej samej miejscowości. A także czy darowizna była także na Panią. Jeżeli dla przykładu darowizna obejmowała męża, to w Pani wypadku nie zaszły podstawy do rozwiązania stosunku najmu, gdyż przedmiot darowizny nie wszedł do majątku wspólnego, a co za tym idzie, Pani nie posiadała tytułu prawnego do lokalu.

Zobacz również: Sprzedaż mieszkania z najemcą

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »