Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie najmu z powodu nagłej i gwałtownej choroby

Marek Gola • Opublikowane: 2021-05-31

Córka zawarła umowę najmu na czas oznaczony od 01.09.2020 do 31.08.2021. W umowie tej jedyną wzmianką o możliwości wypowiedzenia tej jest: „Umowa niniejsza może zostać rozwiązana przez najemcę przed upływem czasu, na jaki została zawarta, jedynie w sytuacjo znalezienia przez niego nowego najemcy lokalu, który przejmie prawa i obowiązki najemcy wynikające z niniejszej umowy”.
Kilka tygodni temu córka dostała ataku nieznanego pochodzenia, zachowywała się skrajnie, została zawieziona do szpitala psychiatrycznego. Opróżniliśmy jej pokój, bo wiemy, że już tam nie wróci. Czy istnieje możliwość wypowiedzenia najmu z powodu nagłej i gwałtownej choroby córki? Czy właściciel może przedłużać szukanie innego lokatora, a my będziemy musieli opłacać ciągle ten pokój?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypowiedzenie najmu z powodu nagłej i gwałtownej choroby

Rozwiązanie umowy w imieniu pełnoletniej córki

W pierwszej kolejności godzi się wskazać, iż Pani w imieniu dorosłej córki nie może wypowiedzieć umowy ani też w żaden inny sposób jej rozwiązać. Jedynie córka może tego dokonać. Niemniej w chwili obecnej, wobec stanu zdrowia córki, zacząłbym się zastanawiać, czy umowa jest w ogóle ważna. Trudno bowiem uznać, że w tak krótkim czasie choroba się nasiliła. Nie można wykluczyć sytuacji, że nie miała świadomości tego, co podpisuje.

Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu:

„Stan wyłączający świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli nie może być pojmowany w znaczeniu całkowitego braku świadomości. Całkowity brak świadomości, jeżeli wystąpi, charakteryzuje się zupełną niemożnością działania, a zatem problem oświadczenia czegokolwiek w ogóle nie może wchodzić w rachubę. Stan wyłączający świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli nie może być rozumiany dosłownie, wobec czego nie musi oznaczać całkowitego zniesienia świadomości i ustania czynności mózgu. Wystarczy istnienie takiego stanu, który oznacza brak rozeznania, niemożność rozumienia posunięć własnych i posunięć innych osób oraz niezdawanie sobie sprawy ze znaczenia i skutków własnego postępowania (wyrok SN z dnia 7 lutego 2006 r., IV CSK 7/05, LEX nr 180191; por. też wyrok SN z dnia 27 lipca 2010 r. II CSK 147/10, LEX nr 621139; tak samo w uzasadnieniu postanowienia z dnia 30 kwietnia 1976 r., III CRN 25/76, OSP 1977, z. 4, poz. 78” (B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Komentarz do art. 82 Kodeksu cywilnego, 19.04.2014).

Podważenie zdolności zawarcia najmu – gwałtowna choroba

Tym samym na Pani miejscu nie płaciłbym za lokal (z uwagi choćby na to, że nie jest Pani stroną umowy), lecz poinformował, że córka jest na leczeniu psychiatrycznym, zaś sama umowa z uwagi na treści art. 82 Kodeksu cywilnego jest nieważna. Jeżeli najemca nie zgodzi się z Pani twierdzeniem, będzie musiał dochodzić zapłaty przed sądem, a wówczas córka i Pani (np. jako jej pełnomocnik) będziecie mogli podważyć jej zdolność do podpisania umowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »