Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym

Michał Berliński • Opublikowane: 2019-09-13 • Aktualizacja: 2022-06-10

Mam podpisaną umowę najmu mieszkania jako najemca. U umowie wskazany jest także mój chłopak (cudzoziemiec) jako osoba, która może tutaj zamieszkiwać. Ostatnio urząd wojewódzki zażądał potwierdzenia przez właściciela mieszkania, że mój chłopak może tu zamieszkiwać – niestety właściciel odmawia podpisania oświadczenia bądź uwierzytelnienia umowy. Czas wypowiedzenia umowy najmu mam określony jako miesiąc. Czy w tej sytuacji mogę zażądać wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym? Czy sytuacja, gdy właściciel nie chce nam pomóc w poświadczeniu umowy, może być uznana za wadę prawną mieszkania i być podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony i czas nieokreślony

Na samym początku warto wyjść od krótkiego opisania sytuacji, która ma miejsce w niniejszym przypadku. Zawarła Pani umowę najmu na czas określony lub nieokreślony, bowiem nie otrzymałem tejże umowy do analizy.

Jeśli jest to umowa na czas określony to zgodnie z Kodeksem cywilnym, a dokładniej:

„Art. 673. § 1. Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych.

§ 2. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

§ 3. Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.”

Zobacz również: Zakończenie umowy najmu na czas określony

Rozwiązanie umowy najmu zawartej na czas określony

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić jednoznacznie, że dopuszczalne jest rozwiązanie umowy najmu zawartej na czas określony w wypadkach wskazanych w tej umowie. Prawo to dopuszczalne jest zarówno dla najemcy, jak i wynajmującego. Wobec tego, mając również na uwadze zasadę swobodnego tworzenia umów oraz związania ich treścią należy wskazać, że zgoda na rozwiązanie umowy przed czasem, na który została zawarta musi zostać wyrażona przez wynajmującego wprost. Powyższe nie stanowi niestety żadnego naruszenia prawa, nie zawiera się również w tymże sformułowaniu żadna z klauzul niedozwolonych.

Należy jednak wskazać, że w Państwa umowie wskazany jest okres jej wypowiedzenia, więc może to być umowa na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia wynosi miesiąc.

Jeśli zaś chodzi o kwestie, które porusza Pani w zapytaniu – wynajmujący zawarł z Państwem ważną umowę najmu, w umowie brak jest wskazanego obowiązku, wedle którego musiałby on podpisywać dodatkowe dokumenty, czy cokolwiek dodatkowo poświadczać. Dlatego też nie można wskazać, że owa umowa w związku z nieprzychylnością ze strony wynajmującego jest nieważna prawnie.

Brak jest również możliwości, aby uznać, że mieszkanie ma jakieś wady prawne – o ile oczywiście nie ma ich z innych powodów.

Niestety nie mam przed sobą umowy, więc nie wiem jakie wedle tej umowy sytuacje dopuszczają jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym, jednak należy wskazać, że zapewne nie ma takich zapisów, które by Panią do tego upoważniały.

Największą konsekwencją dla wynajmującego jest fakt, iż rozwiążecie Państwo z nim umowę i straci dobrych najemców, o czym powinien pamiętać. Niemniej jednak nie znajduję żadnych podstaw prawnych do rozwiązania tej umowy z uwagi na niechęć do podpisania oświadczenia, czy innych dokumentów przez właściciela mieszkania.

Jeśli Pani oczywiście chce, abym przyjrzał się umowie i znalazł ewentualnie jakieś inne opcje – proszę o jej dosłanie w formie pytań dodatkowych.

Zobacz również: Odstąpienie od umowy najmu

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »