Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym

Michał Berliński • Opublikowane: 2019-09-13

Mam podpisaną umowę najmu mieszkania jako najemca. U umowie wskazany jest także mój chłopak (cudzoziemiec) jako osoba, która może tutaj zamieszkiwać. Ostatnio urząd wojewódzki zażądał potwierdzenia przez właściciela mieszkania, że mój chłopak może tu zamieszkiwać – niestety właściciel odmawia podpisania oświadczenia bądź uwierzytelnienia umowy. Czas wypowiedzenia umowy najmu mam określony jako miesiąc. Czy w tej sytuacji mogę zażądać wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym? Czy sytuacja, gdy właściciel nie chce nam pomóc w poświadczeniu umowy, może być uznana za wadę prawną mieszkania i być podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu?

Michał Berliński

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybkie i wyczerpujące udzielnie odpowiedzi na pytanie.
Inna
Fachowe odpowiedzi i dobre opinie
Krzysztof, 53 lata
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat

Na samym początku warto wyjść od krótkiego opisania sytuacji, która ma miejsce w niniejszym przypadku. Zawarła Pani umowę najmu na czas określony lub nieokreślony, bowiem nie otrzymałem tejże umowy do analizy.

Jeśli jest to umowa na czas określony to zgodnie z Kodeksem cywilnym, a dokładniej:

„Art. 673. § 1. Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych.

§ 2. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

§ 3. Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.”

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić jednoznacznie, że dopuszczalne jest rozwiązanie umowy najmu zawartej na czas określony w wypadkach wskazanych w tej umowie. Prawo to dopuszczalne jest zarówno dla najemcy, jak i wynajmującego. Wobec tego, mając również na uwadze zasadę swobodnego tworzenia umów oraz związania ich treścią należy wskazać, że zgoda na rozwiązanie umowy przed czasem, na który została zawarta musi zostać wyrażona przez wynajmującego wprost. Powyższe nie stanowi niestety żadnego naruszenia prawa, nie zawiera się również w tymże sformułowaniu żadna z klauzul niedozwolonych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Należy jednak wskazać, że w Państwa umowie wskazany jest okres jej wypowiedzenia, więc może to być umowa na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia wynosi miesiąc.

Jeśli zaś chodzi o kwestie, które porusza Pani w zapytaniu – wynajmujący zawarł z Państwem ważną umowę najmu, w umowie brak jest wskazanego obowiązku, wedle którego musiałby on podpisywać dodatkowe dokumenty, czy cokolwiek dodatkowo poświadczać. Dlatego też nie można wskazać, że owa umowa w związku z nieprzychylnością ze strony wynajmującego jest nieważna prawnie.

Brak jest również możliwości, aby uznać, że mieszkanie ma jakieś wady prawne – o ile oczywiście nie ma ich z innych powodów.

Niestety nie mam przed sobą umowy, więc nie wiem jakie wedle tej umowy sytuacje dopuszczają jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym, jednak należy wskazać, że zapewne nie ma takich zapisów, które by Panią do tego upoważniały.

Największą konsekwencją dla wynajmującego jest fakt, iż rozwiążecie Państwo z nim umowę i straci dobrych najemców, o czym powinien pamiętać. Niemniej jednak nie znajduję żadnych podstaw prawnych do rozwiązania tej umowy z uwagi na niechęć do podpisania oświadczenia, czy innych dokumentów przez właściciela mieszkania.

Jeśli Pani oczywiście chce, abym przyjrzał się umowie i znalazł ewentualnie jakieś inne opcje – proszę o jej dosłanie w formie pytań dodatkowych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Sprzedaż mieszkania i odstąpienie od umowy najmu

Jestem właścicielką mieszkania. Zawarłam umowę najmu mieszkania do końca września tego roku. Ponieważ najemca był zainteresowany kontynuacją umowy...

Nie mogę rozwiązać umowy najmu z powodu śmierci najemcy

Miałam najemcę pomieszczenia magazynowego, który zmarł dwa miesiące temu. Od tej pory nikt mi nie płaci czynszu za pomieszczenie. Konkubina, u której...

Wydatki poniesione na adaptację mieszkania do używania

Mam umowę deweloperską na mieszkanie, które zamierzam wynajmować. Za kilka miesięcy odbiorę klucze do mieszkania. Chciałabym jednak już teraz rozpocząć...

Wynajem mieszkania kilku osobom - czy wystarczy jedna umowa?

Chcę wynająć mieszkanie na krotki okres czasu kilku osobom, które nie są rodziną, ale razem pracują i chcą razem mieszkać. Czy muszę podpisać umowy...

Prawo miru domowego a wynajem

Wynajmuję stołówkę szkolną jako ajent. Ostatnio zdarza się, że dyrektor szkoły korzystając z klucza, który obowiązkowo należało dorobić, wchodzi...

Wypowiedzenie umowy najmu ze względu na brak regularnych wpłat

Wynajmuje mieszkanie (jako osoba fizyczna), niestety osoba, której wynajmuję, nie płaci regularnie (od kilku miesięcy). Poza tym zobowiązała się do wykonania...

Prawa najemcy do decydowania o całym lokalu

Od 3 lat mieszkam z mamą, ojczymem i bratem przyrodnim w mieszkaniu komunalnym. Wszyscy jesteśmy na aneksie i jesteśmy zameldowani....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »