Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie umowy najmu ze względu na brak regularnych wpłat

Michał Berliński • Opublikowane: 2019-09-30

Wynajmuje mieszkanie (jako osoba fizyczna), niestety osoba, której wynajmuję, nie płaci regularnie (od kilku miesięcy). Poza tym zobowiązała się do wykonania pewnych prac remontowych, ale tego nie zrobiła. Z tego powodu obniżyłem jej czynsz najmu w danym miesiącu. Na chwilę obecną prace remontowe nie zostały wykonane (umowa ustna) ani nie mam zwróconych pieniędzy. Pieniądze za czynsz dostaję co miesiąc z kilkudniowym opóźnieniem. Wypowiedziałem najemcy mieszkanie ze względu na brak regularnych wpłat (w umowie zawarłem zapis, że jeżeli wpłaty nie będą terminowe, to mogę wypowiedzieć umowę natychmiastowo) oraz za brak wykonanych prac remontowych (dałem osobie miesiąc na wyprowadzenie się z mieszkania). W umowie jednak mam 90-dniowy standardowy okres wypowiedzenia. Czy w związku z tym moje wypowiedzenie najmu jest wiążące?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypowiedzenie umowy najmu ze względu na brak regularnych wpłat

Niepłacenie czynszu przez najemcę przyczyną rozwiązania umowy najmu

Nie ukrywam, że najlepszej i najpełniejszej odpowiedzi mogę udzielić jedynie w oparciu o umowę, którą zawarł Pan z najemcą, bowiem na tę chwilę nie wiem zbyt wiele, nie wiem przede wszystkim, jakiego rodzaju jest to umowa, czy to umowa na czas określony, czy nieokreślony, a w szczególności nie wiem, jakie są dokładnie zapisy umowy. Niemniej jednak pragnę wskazać, że umowa na czas określony może być rozwiązana tylko w sytuacji, gdy jest w niej zawarte stosowne postanowienie, zgodnie z którym w sytuacji wystąpienia określonego zdarzenia taka umowa zostanie rozwiązana. Wskazać jednak należy, że tym zdarzeniem nie mogą być pewne zaległości, gdyż to wprost regulowane jest przez przepisy ustawy o ochronie prawo lokatorów. Zgodnie z przepisami wypowiedzieć taką umowę z uwagi na zaległości płatnicze można dopiero po upływie trzech pełnych okresów płatności:

„2. Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:

1) (…)

2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności”.

Prawa i obowiązki najemcy określa umowa najmu

A także zgodnie z art. 673 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych.

§ 2. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu - na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

§ 3. Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie”.

Umowa najmu na czas określony

Dlatego też w przypadku umowy najmu na czas określony, z uwagi na jej charakter, tzn. trwałość jej postanowień, można ją wypowiedzieć z tej przyczyny dopiero po pełnych 3 okresach płatności, tj. 3 miesiącach, więc 90 dniach.

Jeśli zaś umowa najmu, którą Pan zawarł, jest umową najmu na czas nieokreślony, to należy pamiętać, że zawsze istnieje możliwość wypowiedzenia tejże umowy, nawet gdyby w jej postanowieniach nie było takich zapisów. Pamiętać dlatego należy, że w przypadku tej umowy dowolność jest znacznie większa i w zasadzie można ją rozwiązać, nie podając przyczyn, po prostu wypowiedzieć umowę w takim terminie, jaki został wskazany w umowie.

Mając na uwadze powyższe, aby udzielić Panu pełnej odpowiedzi, potrzebowałbym umowy. Jeśli jednak chcemy poprzestać na tym, co już mam, to w mojej ocenie Pańskie wypowiedzenie jest bezskuteczne, po pierwsze dlatego, że inny zapis zawarł Pan w umowie, a po drugie dlatego, że z powodu braku płatności umowę można wypowiedzieć po 3 okresach bez płatności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przedterminowe zerwanie umowy najmu przez najemcę

Przedterminowe zerwanie umowy najmu przez najemcę

Wynajmuję mieszkanie. Umowa z najemcą jest zawarta na czas określony (12 miesięcy) trwa od 5 miesięcy. W tym miesiącu najemca przesłał mi maila...

Przejęcie kamienicy przez nowego właściciela i podwyżka czynszu

Mój ojciec ma 80 lat. Mieszka w Warszawie w jednopolowym mieszkaniu w kamienicy. Kamienica została przejęta przez nowego właściciela, który...

 

Wynajem mieszkania kilku osobom - czy wystarczy jedna umowa?

Wynajem mieszkania kilku osobom - czy wystarczy jedna umowa?

Chcę wynająć mieszkanie na krotki okres czasu kilku osobom, które nie są rodziną, ale razem pracują i chcą razem mieszkać. Czy muszę podpisać umowy...

Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym

Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym

Mam podpisaną umowę najmu mieszkania jako najemca. U umowie wskazany jest także mój chłopak (cudzoziemiec) jako osoba, która może tutaj zamieszkiwać....

Wynajem użyczonego mieszkania

Wynajem użyczonego mieszkania

Czy mogę wynająć mieszkanie za pomocą umowy najmu okazjonalnego, nie będąc jego właścicielem? Właścicielem jest mój mąż, który użyczył mi to...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »