Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Z jakim wyprzedzeniem wypowiada się umowę najmu?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-07-22 • Aktualizacja: 2022-06-11

W umowie najmu lokalu mam zapisy:

 

„Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Niniejsza umowa została zawarta na czas oznaczony, 12 miesięcy od dnia wydania Lokalu z możliwością 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy.

 

Po upływie terminu określonego w 15.1 umowa ulega automatycznemu przedłużaniu na czas nieokreślony. Z wyjątkiem przypadków wymienionych w niniejszej umowie i w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa strony nie mogą wypowiedzieć niniejszej umowy przed upływem terminu wskazanego w 15.1”.

 

Wydanie lokalu nastąpiło 1.10.2014. Czy aby zakończyć umowę z końcem września 2015, powinnam wypowiedzieć 3 miesiące wcześniej? Rozumiem, że po 1.10.2015 umowa jest na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia 3 miesięcznego, ale skoro jest na czas oznaczony 12 miesięcy, to mogę jej po prostu nie przedłużyć? Mam na to jakiś termin?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z jakim wyprzedzeniem wypowiada się umowę najmu?

Umowa najmu na czas określony

Z cytowanych przez Panią zapisów wynika, że umowa została zawarta na czas oznaczony, wynoszący 12 miesięcy. Natomiast po upływie tego okresu zamienia się ona automatycznie, bez konieczności jakichkolwiek działań z czyjejkolwiek strony na umowę na czas nieoznaczony i dopiero wówczas można ją wypowiedzieć.

Innymi słowami, dopiero począwszy od dnia 2 października 2015 roku, może ją Pani wypowiedzieć z upływem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Rozwiązanie to jest jak najbardziej zgodne z prawem, a to dlatego, że umowa najmu lokalu zawarta na czas oznaczony jest praktycznie niewypowiadana. Stanowi o tym art. 673 Kodeksu cywilnego, który poniżej Pani cytuję:

„Art. 673. § 1. Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych.

§ 2. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

§ 3. Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie”.

W art. 15 nie ma wskazanych żadnych wypadków, w jakich można wypowiedzieć umowę, dopiero gdy przekształci się ona w umowę na czas nieoznaczony będzie można ją wypowiedzieć z terminem 3 miesięcznym.

Taki termin przewiduje art. 688, który stanowi, że „jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego”.

Tak więc przykro mi, ale nie ma możliwości wypowiedzenia jej na koniec września, a dopiero po jego upływie. Możliwe jest tylko rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, wówczas można ustalić, że umowa wiąże jedynie do września. Jeśli druga strona się nie zgodzi winna Pani wręczyć wypowiedzenie 1 października, a w zasadzie 2 października, bo 1 października mija roczny okres obowiązywania umowy.

Zobacz również: Umowa przedwstępna najmu mieszkania zadatek

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »