Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Z jakim wyprzedzeniem wypowiada się umowę najmu?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-07-22

W umowie najmu lokalu mam zapisy:

 

„Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Niniejsza umowa została zawarta na czas oznaczony, 12 miesięcy od dnia wydania Lokalu z możliwością 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy.

 

Po upływie terminu określonego w 15.1 umowa ulega automatycznemu przedłużaniu na czas nieokreślony. Z wyjątkiem przypadków wymienionych w niniejszej umowie i w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa strony nie mogą wypowiedzieć niniejszej umowy przed upływem terminu wskazanego w 15.1”.

 

Wydanie lokalu nastąpiło 1.10.2014. Czy aby zakończyć umowę z końcem września 2015, powinnam wypowiedzieć 3 miesiące wcześniej? Rozumiem, że po 1.10.2015 umowa jest na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia 3 miesięcznego, ale skoro jest na czas oznaczony 12 miesięcy, to mogę jej po prostu nie przedłużyć? Mam na to jakiś termin?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Z cytowanych przez Panią zapisów wynika, że umowa została zawarta na czas oznaczony, wynoszący 12 miesięcy. Natomiast po upływie tego okresu zamienia się ona automatycznie, bez konieczności jakichkolwiek działań z czyjejkolwiek strony na umowę na czas nieoznaczony i dopiero wówczas można ją wypowiedzieć.

Innymi słowa, dopiero począwszy od dnia 2 października 2015 roku, może ją Pani wypowiedzieć z upływem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Rozwiązanie to jest jak najbardziej zgodne z prawem, a to dlatego, że umowa najmu lokalu zawarta na czas oznaczony jest praktycznie niewypowiadana. Stanowi o tym art. 673 Kodeksu cywilnego, który poniżej Pani cytuję:

„Art. 673. § 1. Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych.

§ 2. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

§ 3. Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie”.

W art. 15 nie ma wskazanych żadnych wypadków, w jakich można wypowiedzieć umowę, dopiero gdy przekształci się ona w umowę na czas nieoznaczony będzie można ją wypowiedzieć z terminem 3 miesięcznym.

Taki termin przewiduje art. 688, który stanowi, że „jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego”.

Tak więc przykro mi, ale nie ma możliwości wypowiedzenia jej na koniec września, a dopiero po jego upływie. Możliwe jest tylko rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, wówczas można ustalić, że umowa wiąże jedynie do września. Jeśli druga strona się nie zgodzi winna Pani wręczyć wypowiedzenie 1 października, a w zasadzie 2 października, bo 1 października mija roczny okres obowiązywania umowy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Termin rozwiązania umowy najmu

Jestem właścicielką mieszkania. Wynajęłam je lokatorom. Niestety, lokatorzy nie dość, że nie płacą czynszu od 2 miesięcy, to zakłócają porządek...

Niedostarczenie dalszej umowy najmu

W umowie, która wygasła już 4 miesiące temu, w jednym z paragrafów widnieje zapis: „W przypadku nie zwrócenia Wynajmującemu przedmiotu...

Najem mieszkania dla niepełnoletnich osób

Chciałabym wynająć najemcy moje mieszkanie, w którym przez jakiś czas nie będę mieszkać. Zgłosiła się chętna pani, która chce je wynająć dla...

Prawo do potrącenia z kaucji najemcy za zniszczenia w mieszkaniu

Wynajęłam dwóm dziewczynom mieszkanie. Lokatorki bez mojej wiedzy i zgody trzymały w domu kota, który podrapał dwoje nowych drzwi. Również bez...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »