Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie mieszkania komunalnego na wypadek śmierci najemców

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-09-17

Mieszkam w mieszkaniu komunalnym wraz z dziadkami od ponad 20 lat (jestem w nim zameldowana). Dziadek i babcia są głównymi najemcami. Jakie powinnam poczynić kroki, aby zabezpieczyć mieszkanie dla siebie w razie ich śmierci? Czy jest to w ogóle możliwe? Czy powinnam wejść w stosunek najmu już teraz? I czy w jakimkolwiek stopniu jest możliwe, abym dalej mieszkała w ów mieszkaniu, nawet po ich śmierci?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Nie znajdzie Pani jednoznacznej odpowiedzi, gdyż takowej nie ma. Przedmiotową kwestię reguluje art. 691 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

§ 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci”.

Wykładni art. 691 § 1 dokonał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 maja 2002 r., sygn. akt III CZP 26/02, wyjaśniając, że „wnuk zmarłego najemcy nie należy do osób wymienionych w tym przepisie także wtedy, gdy łączyła go z najemcą więź gospodarcza i uczuciowa. W stanie faktycznym sprawy rodzice nie zamieszkiwali z wnukiem u prababci–najemczyni. Okoliczność ta jednak nie znalazła odzwierciedlenia w tezie, wskutek czego ma ona charakter ogólny, nieadekwatny do tego stanu faktycznego i wywołujący wątpliwości. Wiążą się one przykładowo z sytuacją, w której wnuk najemcy zamieszkiwał w spornym lokalu razem z rodzicami. Wówczas jego miejscem zamieszkania – stosownie do art. 26 – jest właśnie ten lokal. Nie do przyjęcia więc byłby pogląd, że po śmierci najemcy i rodziców nie wstąpił on w stosunek najmu z mocy art. 691 § 1. Tak wyraźne ograniczenie, a w pewnych wypadkach nawet wyłączenie przez wymieniony przepis uprawnień określonych członków rodziny, o których mowa w uwadze 3, może być oceniane jako niezgodne z art. 18, 71 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 Konstytucji RP”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W Pani wypadku pojawia się także inna podstawa. Można przyjąć, iż jest Pani osobą, względem której na najemcy ciążył obowiązek alimentacyjny. Pomocny w zakresie dokonania ustaleń w tej materii był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 01.07.2003r., sygn. akt P 31/02, gdzie w uzasadnieniu wskazano, iż „na tle art. 691 k.c. do kręgu osób »względem których najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych« zaznacza się charakterystyczna różnica formuły w porównaniu do art. 9881 k.c. gdzie mowa o »obciążeniu najemcy obowiązkiem alimentacyjnym«. Ujęcie art. 691 k.c. w zestawieniu z art. 9881 k.c. charakteryzuje się większym sprecyzowaniem: chodzi tu już nie tylko o »obciążenie obowiązkiem alimentacyjnym« ale wręcz o »zobowiązanie do świadczeń alimentacyjnych«, co oznacza obowiązek nie potencjalny, lecz konkretny. Ma tu istnieć nie tylko obowiązek alimentacyjny, ale najemca ma być zobowiązany już wręcz do świadczeń alimentacyjnych. Analiza systemowa art. 9881 k.c. i art. 691 k.c. każe więc odczytywać krąg osób upoważnionych jako lokatorzy do sukcesji po zmarłym najemcy nie jako grupę osób potencjalnie uprawnionych do alimentacji (art. 138 KRO), ale jako osoby, względem których zmarły realizował (bez znaczenia, czy w drodze orzeczenia sądowego, czy dobrowolnie) swój obowiązek alimentacji m. in. poprzez przyjęcie do wspólnoty mieszkaniowej”.

Po śmierci dziadków w mojej ocenie przysługiwać Pani będzie roszczenie o wstąpienie w stosunek najmu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »