Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie roszczeń wynajmującego

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2017-07-12

Mam w umowie najmu taki zapis: „Dla zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego z tytułu czynszu najmu oraz z tytułu naprawienia ewentualnych szkód – Najemca wpłaca kaucję w wysokości 3000 zł, co Wynajmująca potwierdza (kaucja zwrotna po zdaniu lokalu)”. Czy kaucja powinna zostać policzona jako czynsz za dwa kolejne miesiące (1500 zł to wysokość miesięcznego czynszu), czy stanowi jedynie zabezpieczenie, które w razie zakończenia przeze mnie działalności zostanie zwrócone? Jak należy rozumieć zapis „zabezpieczenie roszczeń wynajmującego”?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści pytania rozumiem, że przedmiotem najmu jest lokal użytkowy służący do wykonywania działalności gospodarczej.

Kaucja jest zabezpieczeniem należności wynajmującego (właściciela). Niestety nie ma żadnych przepisów, które regulowałyby zasady kaucji w umowie najmu lokalu użytkowego (kaucja została ustawowo uregulowana tylko w przypadku lokali mieszkalnych).

W związku z powyższym w umowie najmu lokalu użytkowego strony powinny w sposób szczegółowy uregulować kwestie związane z obowiązkiem dania kaucji, a także zasady postępowania z kaucją w określonych sytuacjach.

Doradza się zatem doprecyzować w umowie zapisy dotyczące kaucji, tak aby żadna ze stron nie miała wątpliwości co do treści umowy, którą podpisała.

Mając na uwadze przytoczony przez Panią zapis: „Dla zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego z tytułu czynszu najmu oraz z tytułu naprawienia ewentualnych szkód – Najemca wpłaca kaucję w wysokości 3000 zł, co Wynajmująca potwierdza (kaucja zwrotna po zdaniu lokalu)” można stwierdzić, iż przedmiotowa kaucja zabezpiecza zarówno należności z czynszu (jeśli by Pani danego czynszu w terminie nie zapłaciła), jak i z wyrządzonych właścicielowi szkód.

Natomiast – z punktu widzenia Pani interesów – powinniście w umowie określić zasady, na jakich wynajmujący będzie mógł zaspokoić się z kaucji (w tym, czy zaspokojenie się z kaucji jest tylko uprawnieniem wynajmującego, czy obowiązkiem), a także zasady zwrotu kaucji oraz czy zwrot kaucji nastąpi w wartości nominalnej, czy też wraz z odsetkami za czas korzystania z pieniędzy przekazanych wynajmującemu tytułem kaucji.

Rozstrzygnięcie, czy zaspokojenie się z kaucji jest tylko uprawnieniem wynajmującego, czy obowiązkiem może mieć znaczenie, jeśli w umowie znalazł się zapis przyznający wynajmującemu prawo do wypowiedzenia umowy z powodu zaległości z tytułu czynszu za określoną ilość miesięcy. Wynajmujący nie mając obowiązku zaliczenia kaucji na zaległy czynsz, tylko samą możliwość, może celowo nie zaliczać kaucji na dług czynszowy, żeby doprowadzić do rozwiązania umowy najmu.

Podsumowując, kaucja jest zawsze zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń wynajmującego wynikających z umowy najmu. Z uwagi na to, że ustawodawca w przypadku najmu lokalu użytkowego nie uregulował zasad postępowania z kaucją, zagadnienie to w sposób szczegółowy winny określić same strony w umowie najmu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Spór z najemcą o rozliczenie kaucji

Wynajmowałam przez 3 lata mieszkanie. Przy podpisywaniu umowy pobrałam od najemców kaucję w wysokości 1000 zł. Niedawno ci ludzie się wyprowadzili...

Niedogrzane mieszkanie jako przyczyna rozwiązania najmu

Wynajmuję mieszkanie (umowa ustna), w którym jest bardzo zimno. Niby centralne ogrzewanie grzeje, ale nie można utrzymać takiej temperatury, żeby...

Zawarcie umowy najmu i rozwiązanie jej tego samego dnia

Dziś zawarłem umowę najmu mieszkania, chcę z niej jednak zrezygnować. Jak mam postąpić? Co wybrać: zerwanie umowy, wypowiedzenie umowy, rozwiązanie...

Zakłócanie porządku przez najemcę

Mam najemcę mieszkania który nie płaci od przeszło 2 miesięcy. Wielokrotnie wysyłałem mu SMS-y, deklarował się, że zapłaci, oczywiście nie miało to...

Czy wynajmujący prawidłowo wypowiedział umowę najmu?

Mieszkam w wynajętym pokoju. Przypadkowo okazało się, że kobieta, z którą umowa najmu została podpisana, nie jest właścicielem lokalu....

Rozwiązanie umowy najmu na czas określony

Rozwiązanie umowy najmu na czas określony

Zawarłam umowę najmu na czas określony - na 18 miesięcy (3 miesiące już minęły). Pomijam fakt, że nieruchomość nie była przygotowana do wynajmu na...

Termin wypowiedzenia umowy lokalu użytkowego

Złożyłem wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego listem poleconym i za potwierdzeniem odbioru. List wysłałem 31 marca, natomiast został doręczony 4...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »