Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie roszczeń wynajmującego

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2017-07-12

Mam w umowie najmu taki zapis: „Dla zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego z tytułu czynszu najmu oraz z tytułu naprawienia ewentualnych szkód – Najemca wpłaca kaucję w wysokości 3000 zł, co Wynajmująca potwierdza (kaucja zwrotna po zdaniu lokalu)”. Czy kaucja powinna zostać policzona jako czynsz za dwa kolejne miesiące (1500 zł to wysokość miesięcznego czynszu), czy stanowi jedynie zabezpieczenie, które w razie zakończenia przeze mnie działalności zostanie zwrócone? Jak należy rozumieć zapis „zabezpieczenie roszczeń wynajmującego”?

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Z treści pytania rozumiem, że przedmiotem najmu jest lokal użytkowy służący do wykonywania działalności gospodarczej.

Kaucja jest zabezpieczeniem należności wynajmującego (właściciela). Niestety nie ma żadnych przepisów, które regulowałyby zasady kaucji w umowie najmu lokalu użytkowego (kaucja została ustawowo uregulowana tylko w przypadku lokali mieszkalnych).

W związku z powyższym w umowie najmu lokalu użytkowego strony powinny w sposób szczegółowy uregulować kwestie związane z obowiązkiem dania kaucji, a także zasady postępowania z kaucją w określonych sytuacjach.

Doradza się zatem doprecyzować w umowie zapisy dotyczące kaucji, tak aby żadna ze stron nie miała wątpliwości co do treści umowy, którą podpisała.

Mając na uwadze przytoczony przez Panią zapis: „Dla zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego z tytułu czynszu najmu oraz z tytułu naprawienia ewentualnych szkód – Najemca wpłaca kaucję w wysokości 3000 zł, co Wynajmująca potwierdza (kaucja zwrotna po zdaniu lokalu)” można stwierdzić, iż przedmiotowa kaucja zabezpiecza zarówno należności z czynszu (jeśli by Pani danego czynszu w terminie nie zapłaciła), jak i z wyrządzonych właścicielowi szkód.

Natomiast – z punktu widzenia Pani interesów – powinniście w umowie określić zasady, na jakich wynajmujący będzie mógł zaspokoić się z kaucji (w tym, czy zaspokojenie się z kaucji jest tylko uprawnieniem wynajmującego, czy obowiązkiem), a także zasady zwrotu kaucji oraz czy zwrot kaucji nastąpi w wartości nominalnej, czy też wraz z odsetkami za czas korzystania z pieniędzy przekazanych wynajmującemu tytułem kaucji.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Rozstrzygnięcie, czy zaspokojenie się z kaucji jest tylko uprawnieniem wynajmującego, czy obowiązkiem może mieć znaczenie, jeśli w umowie znalazł się zapis przyznający wynajmującemu prawo do wypowiedzenia umowy z powodu zaległości z tytułu czynszu za określoną ilość miesięcy. Wynajmujący nie mając obowiązku zaliczenia kaucji na zaległy czynsz, tylko samą możliwość, może celowo nie zaliczać kaucji na dług czynszowy, żeby doprowadzić do rozwiązania umowy najmu.

Podsumowując, kaucja jest zawsze zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń wynajmującego wynikających z umowy najmu. Z uwagi na to, że ustawodawca w przypadku najmu lokalu użytkowego nie uregulował zasad postępowania z kaucją, zagadnienie to w sposób szczegółowy winny określić same strony w umowie najmu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »