Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie transakcji zakupu mieszkania komunalnego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-11-14

Za kilka dni mam podpisać umowę notarialną zobowiązującą mnie do zakupu mieszkania komunalnego. Problem jest taki, że na to mieszkanie została wzięta bonifikata od miasta przez właściciela, więc wykupić je można dopiero za trzy lata. Co stanie się w przypadku śmierci obecnego właściciela? Czy mogę się jakoś zabezpieczyć, aby nie zostać później bez mieszkania i bez zadatku, który mam zapłacić?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Sprawa w z wykupem mieszkania komunalnego, a raczej jego odkupem zawsze rodzi problemy, z uwagi na karencję – czyli okres, w którym nie można zbyć mieszkania.

Jeśli mieszkanie jest już własnością sprzedającego podpisuje Pani umowę przedwstępną, zadatek zabezpiecza hipoteką, do tego podpisać należy niegasnące i nieodwołalne pełnomocnictwo do przeniesienia własności mieszkania na Pani rzecz.

Umowę przedwstępną należy wpisać do KW. Umowa zawarta w formie aktu notarialnego może być podstawą wpisu roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej do działu III księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości. Ujawnienie to nie ogranicza właściciela nieruchomości w sprzedaży osobie trzeciej, jednakże kupujący nabędzie nieruchomość z ograniczeniem wynikającym z treści wpisanego i skutecznego względem niej roszczenia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2005 r., sygn. akt I CK 28/05). W razie przeniesienia własności nieruchomości na osobę trzecią, pominięty kupujący (wpisany do KW) będzie uprawniony do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej także wobec nowego właściciela nieruchomości.

Kwestię pełnomocnictwa po śmierci mocodawcy reguluje art. 101 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego § 2 umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Pełnomocnictwo powinno zawierać zastrzeżenie, że nie wygasa mimo śmierci mocodawcy, każdy ze spadkobierców może je w odniesieniu do siebie na ogólnych zasadach, tj. bez żadnych ograniczeń, odwołać, a więc także w sposób dorozumiany, również zatem wtedy, gdy do udzielenia pełnomocnictwa była wymagana forma szczególna (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 1998 r., II CKN 866/97, OSNC 1999, nr 3, poz. 66).

Należy więc zastrzec w pełnomocnictwie z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa, że nie tylko nie wygasa ono ze śmiercią mocodawcy, ale jest także nieodwołalne. Nawet jednak taka klauzula nie stoi na przeszkodzie odwołaniu pełnomocnictwa przez spadkobierców zmarłego mocodawcy z ważnych powodów, należy bowiem przyjąć, że zastrzeżenie na podstawie art. 101 § 1 K.c. nieodwołalności pełnomocnictwa nie obejmuje odwołania pełnomocnictwa z ważnych powodów.

Umowa przedwstępna, hipoteka oraz nieodwołalne i niegasnące pełnomocnictwo zabezpieczą Pani interesy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zrzeczenie należności mieszkania komunalnego

Siedem lat temu zmarł mój ojciec. Wraz z bratem zostałem najemcą mieszkania komunalnego, w którym w ogóle nie mieszkałem (przebywam za...

Nabycie prawa do mieszkania komunalnego przez wnuka

Moje pytanie dotyczy nabycia prawa do mieszkania komunalnego. Jestem wnukiem, który wspólnie zamieszkiwał wraz z dziadkiem w mieszkaniu komunalnym....

Czy jest obowiązek wyłącznego zameldowania w mieszkaniu komunalnym?

Posiadam mieszkanie komunalne od miasta. Jestem w nim zameldowany na pobyt stały. Staram się o obywatelstwo w Niemczech i pomagają mi...

Czy możliwe jest rozkwaterowanie na mniejsze mieszkania komunalne?

W moim mieszkaniu komunalnym jest zameldowanych 5 osób. Metrów mieszkalnych mamy 38. Tata ma orzeczenie z ZUS-u o niepełnosprawności, ale nie ma...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »