Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie transakcji zakupu mieszkania komunalnego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-11-14

Za kilka dni mam podpisać umowę notarialną zobowiązującą mnie do zakupu mieszkania komunalnego. Problem jest taki, że na to mieszkanie została wzięta bonifikata od miasta przez właściciela, więc wykupić je można dopiero za trzy lata. Co stanie się w przypadku śmierci obecnego właściciela? Czy mogę się jakoś zabezpieczyć, aby nie zostać później bez mieszkania i bez zadatku, który mam zapłacić?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Sprawa w z wykupem mieszkania komunalnego, a raczej jego odkupem zawsze rodzi problemy, z uwagi na karencję – czyli okres, w którym nie można zbyć mieszkania.

Jeśli mieszkanie jest już własnością sprzedającego podpisuje Pani umowę przedwstępną, zadatek zabezpiecza hipoteką, do tego podpisać należy niegasnące i nieodwołalne pełnomocnictwo do przeniesienia własności mieszkania na Pani rzecz.

Umowę przedwstępną należy wpisać do KW. Umowa zawarta w formie aktu notarialnego może być podstawą wpisu roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej do działu III księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości. Ujawnienie to nie ogranicza właściciela nieruchomości w sprzedaży osobie trzeciej, jednakże kupujący nabędzie nieruchomość z ograniczeniem wynikającym z treści wpisanego i skutecznego względem niej roszczenia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2005 r., sygn. akt I CK 28/05). W razie przeniesienia własności nieruchomości na osobę trzecią, pominięty kupujący (wpisany do KW) będzie uprawniony do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej także wobec nowego właściciela nieruchomości.

Kwestię pełnomocnictwa po śmierci mocodawcy reguluje art. 101 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego § 2 umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Pełnomocnictwo powinno zawierać zastrzeżenie, że nie wygasa mimo śmierci mocodawcy, każdy ze spadkobierców może je w odniesieniu do siebie na ogólnych zasadach, tj. bez żadnych ograniczeń, odwołać, a więc także w sposób dorozumiany, również zatem wtedy, gdy do udzielenia pełnomocnictwa była wymagana forma szczególna (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 1998 r., II CKN 866/97, OSNC 1999, nr 3, poz. 66).

Należy więc zastrzec w pełnomocnictwie z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa, że nie tylko nie wygasa ono ze śmiercią mocodawcy, ale jest także nieodwołalne. Nawet jednak taka klauzula nie stoi na przeszkodzie odwołaniu pełnomocnictwa przez spadkobierców zmarłego mocodawcy z ważnych powodów, należy bowiem przyjąć, że zastrzeżenie na podstawie art. 101 § 1 K.c. nieodwołalności pełnomocnictwa nie obejmuje odwołania pełnomocnictwa z ważnych powodów.

Umowa przedwstępna, hipoteka oraz nieodwołalne i niegasnące pełnomocnictwo zabezpieczą Pani interesy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »