Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zadłużenie w TBS-ie i egzekucja

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-04-13

Mam zadłużenie w TBS-ie, gdzie jestem głównym najemcą lokalu, a oprócz mnie są jeszcze 2 osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania. Jako główny najemca mogę dokonać usunięcia tych 2 osób z listy osób zgłoszonych do zamieszkania. Czy w momencie, kiedy odzyskiwanie zadłużenia przez TBS jest już na etapie egzekucji komorniczej z klauzulą wykonalności, mogę usunąć te osoby z listy lokatorów tak, aby egzekucja komornicza ich nie dotknęła?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybkie i wyczerpujące udzielnie odpowiedzi na pytanie.
Inna
Fachowe odpowiedzi i dobre opinie
Krzysztof, 53 lata
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat

Jeżeli osoby, o których Pan napisał, mieszkały w tym samym czasie razem z Panem, to wówczas będzie miał zastosowanie art. 6881 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.): „za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie”.

Natomiast jeżeli osoby te mieszkały w różnym czasie, zastosowanie będzie miał § 2: „odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania”.

Przepis wprowadza za zapłatę czynszu i innych należnych opłat solidarną z najemcą odpowiedzialność stale zamieszkujących z nim osób pełnoletnich za okres stałego zamieszkiwania.

Najemca zatem i wymienione osoby stają się z mocy ustawy dłużnikami solidarnymi względem wynajmującego i ma on swobodny wybór w żądaniu całości lub części świadczenia od wszystkich łącznie, od niektórych z nich lub od każdego z osobna (art. 366 § 1 K.c.).

Rozumiem, że wyrok dotyczący zapłaty określa zobowiązanie wszystkich tych osób. Nie ma możliwości, aby wymienione osoby w wyroku uniknęły zapłaty wierzytelności.

Zgodnie z art. 366 § 1 K.c. „kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników)”.

Komornik może egzekwować należność od wszystkich, od każdego z osobna, częściowo lub w całości od jednej osoby. I dłużnik solidarny nie ma na to wpływu.

Jeśli zaś osoby te nie są wymienione w wyroku, nie ma szans, aby objęła ich egzekucja świadczeń pieniężnych. Komornik nie może prowadzić egzekucji wobec osób, przeciwko którym nie wystawiono tytułu egzekucyjnego.

Jeśli zaś chodzi o egzekucję eksmisji, to wystarczy, aby osoby te nie zajmowały już lokalu. Komornik nie może podjąć czynności wobec osó,b które dobrowolnie opuściły lokal.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Umowa najmu mieszkania i rozliczenia ze skarbówką

Posiadam mieszkanie własnościowe w bloku i chciałabym je wynajmować. Czy muszę zgłosić to do skarbówki i jaką powinnam zawrzeć umowę...

Spóźnienie z opłatami za wynajmowane mieszkanie

Jestem osobą prywatną wynajmującą mieszkanie. Mam zawartą umowę najmu na czas 1 roku. Najemca nie zapłacił za czynsz w poprzednim miesiącu...

Dziwne ustalenia w sprawie najmu pokoju

Zgodnie z ustaleniami przez facebooka wprowadziłam się pół roku temu do pokoju w mieszkaniu kolegi (w sumie należącym do jego ojca, ale on...

Parkowanie pojazdów przez najemców lokali mieszkalnych

Interesują mnie przepisy regulujące kwestię parkowania pojazdów przez najemców lokali mieszkalnych (nie właścicieli). Czy najemca ma prawo do parkowania jak...

Kontrola zasadności najmu

Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego. Mam zamiar złożyć wniosek o wykup tego mieszkania. Obecnie w mieszkaniu jestem zameldowany wraz...

Pełnomocnictwo do wynajmu mieszkania

Moja pełnoletnia córka otrzymała w darowiźnie mieszkanie, które chciałybyśmy wynająć. Córka studiuje w odległym mieście, dlatego...

Rozwiązanie umowy najmu – moc prawna podpisów stron

Umowa najmu mieszkania jest podpisana przez wynajmującego jako jedną stronę i dwie osoby niebędące małżeństwem jako najemca. Czy przy rozwiązaniu...

Problem z lokatorem w budynku grożącym zawaleniem

Problem dotyczy lokatora, który nie chce dobrowolnie opuścić nieruchomości. Budynek, w którym znajduje się lokal, został zamknięty decyzją PINB ze...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »