Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zadłużenie w TBS-ie i egzekucja

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-04-13

Mam zadłużenie w TBS-ie, gdzie jestem głównym najemcą lokalu, a oprócz mnie są jeszcze 2 osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania. Jako główny najemca mogę dokonać usunięcia tych 2 osób z listy osób zgłoszonych do zamieszkania. Czy w momencie, kiedy odzyskiwanie zadłużenia przez TBS jest już na etapie egzekucji komorniczej z klauzulą wykonalności, mogę usunąć te osoby z listy lokatorów tak, aby egzekucja komornicza ich nie dotknęła?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Jeżeli osoby, o których Pan napisał, mieszkały w tym samym czasie razem z Panem, to wówczas będzie miał zastosowanie art. 6881 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.): „za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie”.

Natomiast jeżeli osoby te mieszkały w różnym czasie, zastosowanie będzie miał § 2: „odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania”.

Przepis wprowadza za zapłatę czynszu i innych należnych opłat solidarną z najemcą odpowiedzialność stale zamieszkujących z nim osób pełnoletnich za okres stałego zamieszkiwania.

Najemca zatem i wymienione osoby stają się z mocy ustawy dłużnikami solidarnymi względem wynajmującego i ma on swobodny wybór w żądaniu całości lub części świadczenia od wszystkich łącznie, od niektórych z nich lub od każdego z osobna (art. 366 § 1 K.c.).

Rozumiem, że wyrok dotyczący zapłaty określa zobowiązanie wszystkich tych osób. Nie ma możliwości, aby wymienione osoby w wyroku uniknęły zapłaty wierzytelności.

Zgodnie z art. 366 § 1 K.c. „kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników)”.

Komornik może egzekwować należność od wszystkich, od każdego z osobna, częściowo lub w całości od jednej osoby. I dłużnik solidarny nie ma na to wpływu.

Jeśli zaś osoby te nie są wymienione w wyroku, nie ma szans, aby objęła ich egzekucja świadczeń pieniężnych. Komornik nie może prowadzić egzekucji wobec osób, przeciwko którym nie wystawiono tytułu egzekucyjnego.

Jeśli zaś chodzi o egzekucję eksmisji, to wystarczy, aby osoby te nie zajmowały już lokalu. Komornik nie może podjąć czynności wobec osó,b które dobrowolnie opuściły lokal.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »