Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zadłużenie w TBS-ie i egzekucja

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-04-13

Mam zadłużenie w TBS-ie, gdzie jestem głównym najemcą lokalu, a oprócz mnie są jeszcze 2 osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania. Jako główny najemca mogę dokonać usunięcia tych 2 osób z listy osób zgłoszonych do zamieszkania. Czy w momencie, kiedy odzyskiwanie zadłużenia przez TBS jest już na etapie egzekucji komorniczej z klauzulą wykonalności, mogę usunąć te osoby z listy lokatorów tak, aby egzekucja komornicza ich nie dotknęła?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof
Szczegolowa i szybka odpowiedz, w tym wszystkie dodatkowe pytania. Polecam
Irena, lekarka
Odpowiedź na pytanie wraz z dopytaniem była wyczerpująca i trafiająca w sedno sprawy.Znakomity serwis , szybka odpowiedź która zmieniłamój pogląd na sprawę. Bardzo polecam.
Robert, rzemieslnik
Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena

Jeżeli osoby, o których Pan napisał, mieszkały w tym samym czasie razem z Panem, to wówczas będzie miał zastosowanie art. 6881 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.): „za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie”.

Natomiast jeżeli osoby te mieszkały w różnym czasie, zastosowanie będzie miał § 2: „odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania”.

Przepis wprowadza za zapłatę czynszu i innych należnych opłat solidarną z najemcą odpowiedzialność stale zamieszkujących z nim osób pełnoletnich za okres stałego zamieszkiwania.

Najemca zatem i wymienione osoby stają się z mocy ustawy dłużnikami solidarnymi względem wynajmującego i ma on swobodny wybór w żądaniu całości lub części świadczenia od wszystkich łącznie, od niektórych z nich lub od każdego z osobna (art. 366 § 1 K.c.).

Rozumiem, że wyrok dotyczący zapłaty określa zobowiązanie wszystkich tych osób. Nie ma możliwości, aby wymienione osoby w wyroku uniknęły zapłaty wierzytelności.

Zgodnie z art. 366 § 1 K.c. „kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników)”.

Komornik może egzekwować należność od wszystkich, od każdego z osobna, częściowo lub w całości od jednej osoby. I dłużnik solidarny nie ma na to wpływu.

Jeśli zaś osoby te nie są wymienione w wyroku, nie ma szans, aby objęła ich egzekucja świadczeń pieniężnych. Komornik nie może prowadzić egzekucji wobec osób, przeciwko którym nie wystawiono tytułu egzekucyjnego.

Jeśli zaś chodzi o egzekucję eksmisji, to wystarczy, aby osoby te nie zajmowały już lokalu. Komornik nie może podjąć czynności wobec osó,b które dobrowolnie opuściły lokal.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »