Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakłócanie porządku przez najemcę

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-07-17

Mam najemcę mieszkania który nie płaci od przeszło 2 miesięcy. Wielokrotnie wysyłałem mu SMS-y, deklarował się, że zapłaci, oczywiście nie miało to miejsca. Ponadto lokator zakłócał porządek w bloku, miałem liczne telefony w tej sprawie, raz była również wzywana policja, niestety nie otworzył drzwi. Wysłałem wypowiedzenie umowy, które odebrał. Od tej pory nie mogę się z nim skontaktować. Co mam zrobić dalej? Co, jeśli nie będzie go w dniu końca umowy? Czy mogę sam wejść do mieszkania?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Z upływem określonego w umowie czasu umowa najmu wygasa. Obowiązkiem najemcy będzie więc opuszczenie lokalu wraz z rzeczami oraz oddanie kluczy. Jeżeli najemca po wypowiedzeniu dalej korzysta z lokalu i będzie opłacać czynsz, możemy mówić o faktycznym jego przedłużeniu (por. Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z 8 stycznia 2015 r., sygn. akt IX Ca 842/14).

Mimo zakończenia umowy najmu nie może Pan samodzielnie wejść do lokalu, gdyż dopuści się Pan deliktu cywilnego (tj. naruszenia posiadania, a także karnego, tj. naruszenia miru domowego). Inaczej ocenić należy uprawnienia posiadacza, którego władztwo nad rzeczą nie jest oparte na tytule prawnym bądź ustało – jak w rozpoznawanej sprawie – wskutek wypowiedzenia stosunku obligacyjnego, a następnie zawładnięcia rzeczą przez właściciela w drodze samopomocy. W wypadkach tych posiadaczowi nie przysługuje wobec właściciela roszczenie odszkodowawcze, albowiem brak jest podstaw do stwierdzenia, że zaistniała szkoda.

Według pierwszego ze znanych określeń (przy braku w polskim prawie ustawowej definicji szkody) szkodą jest wszelki uszczerbek, dotykający osobę „bez prawnego uzasadnienia”, natomiast zgodnie z drugim określeniem szkodą jest różnica między obecnym stanem majątku poszkodowanego a tym stanem, jaki by istniał, gdyby nie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. W obu wypadkach chodzi o naruszenie „dobra prawnie chronionego”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Tak więc samowolne zajmowanie lokalu przez najemcę stanowić będzie podstawę do eksmisji. Dopiero uzyskanie wyroku eksmisyjnego pozwoli Panu dokonać szereg działań natury faktycznej.

Nie ulega wątpliwości, że posiadanie bez tytułu prawnego, pomimo że objęte jest ochroną posesoryjną, nie jest „dobrem prawnie chronionym” w rozumieniu przyjętym dla określenia pojęcia szkody. W doktrynie trafnie bowiem przyjmuje się, że „dobro prawnie chronione”, w znaczeniu już wyjaśnionym, jest to dobro „przydzielone” danemu podmiotowi i dlatego przynależność tego dobra do określonego podmiotu jest przez prawo chroniona w sposób stanowczy. Ochrona posesoryjna ma natomiast wyłącznie charakter tymczasowy.

Naruszenie przez właściciela posiadania, które nie jest oparte na tytule prawnym, nie uzasadnia roszczenia odszkodowawczego. Pana działania muszą opierać się na prawie – uzyskując prawomocny wyrok eksmisyjny może Pan dokonać samowolnego wejścia do lokalu – wprawdzie w dalszym ciągu będzie Pan naruszał przepisy, jednakże Pana działania będą oparte na prawie (wyroku), co niweczy roszczenie posiadacza.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »