Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakłócanie porządku przez najemcę

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-07-17

Mam najemcę mieszkania który nie płaci od przeszło 2 miesięcy. Wielokrotnie wysyłałem mu SMS-y, deklarował się, że zapłaci, oczywiście nie miało to miejsca. Ponadto lokator zakłócał porządek w bloku, miałem liczne telefony w tej sprawie, raz była również wzywana policja, niestety nie otworzył drzwi. Wysłałem wypowiedzenie umowy, które odebrał. Od tej pory nie mogę się z nim skontaktować. Co mam zrobić dalej? Co, jeśli nie będzie go w dniu końca umowy? Czy mogę sam wejść do mieszkania?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Z upływem określonego w umowie czasu umowa najmu wygasa. Obowiązkiem najemcy będzie więc opuszczenie lokalu wraz z rzeczami oraz oddanie kluczy. Jeżeli najemca po wypowiedzeniu dalej korzysta z lokalu i będzie opłacać czynsz, możemy mówić o faktycznym jego przedłużeniu (por. Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z 8 stycznia 2015 r., sygn. akt IX Ca 842/14).

Mimo zakończenia umowy najmu nie może Pan samodzielnie wejść do lokalu, gdyż dopuści się Pan deliktu cywilnego (tj. naruszenia posiadania, a także karnego, tj. naruszenia miru domowego). Inaczej ocenić należy uprawnienia posiadacza, którego władztwo nad rzeczą nie jest oparte na tytule prawnym bądź ustało – jak w rozpoznawanej sprawie – wskutek wypowiedzenia stosunku obligacyjnego, a następnie zawładnięcia rzeczą przez właściciela w drodze samopomocy. W wypadkach tych posiadaczowi nie przysługuje wobec właściciela roszczenie odszkodowawcze, albowiem brak jest podstaw do stwierdzenia, że zaistniała szkoda.

Według pierwszego ze znanych określeń (przy braku w polskim prawie ustawowej definicji szkody) szkodą jest wszelki uszczerbek, dotykający osobę „bez prawnego uzasadnienia”, natomiast zgodnie z drugim określeniem szkodą jest różnica między obecnym stanem majątku poszkodowanego a tym stanem, jaki by istniał, gdyby nie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. W obu wypadkach chodzi o naruszenie „dobra prawnie chronionego”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Tak więc samowolne zajmowanie lokalu przez najemcę stanowić będzie podstawę do eksmisji. Dopiero uzyskanie wyroku eksmisyjnego pozwoli Panu dokonać szereg działań natury faktycznej.

Nie ulega wątpliwości, że posiadanie bez tytułu prawnego, pomimo że objęte jest ochroną posesoryjną, nie jest „dobrem prawnie chronionym” w rozumieniu przyjętym dla określenia pojęcia szkody. W doktrynie trafnie bowiem przyjmuje się, że „dobro prawnie chronione”, w znaczeniu już wyjaśnionym, jest to dobro „przydzielone” danemu podmiotowi i dlatego przynależność tego dobra do określonego podmiotu jest przez prawo chroniona w sposób stanowczy. Ochrona posesoryjna ma natomiast wyłącznie charakter tymczasowy.

Naruszenie przez właściciela posiadania, które nie jest oparte na tytule prawnym, nie uzasadnia roszczenia odszkodowawczego. Pana działania muszą opierać się na prawie – uzyskując prawomocny wyrok eksmisyjny może Pan dokonać samowolnego wejścia do lokalu – wprawdzie w dalszym ciągu będzie Pan naruszał przepisy, jednakże Pana działania będą oparte na prawie (wyroku), co niweczy roszczenie posiadacza.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »