Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakończenie najmu mieszkania pracowniczego - waloryzacja kaucji

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2022-05-16 • Aktualizacja: 2022-06-17

Przed 29 laty zawarłam umowę na najem lokalu mieszkalnego z pracodawcą – Lasami Państwowymi. Wpłaciłam kaucję w wysokości 50-krotnego czynszu. Obecnie opuszczam to mieszkanie i w związku z tym chcielibyśmy z wynajmującym dojść do porozumienia co do wzajemnych rozliczeń i kaucji. Nie chcielibyśmy wnosić sprawy do sądu w celu ustalenia waloryzacji tej kaucji. Rozważamy takie rozwiązanie, że ja opuszczę mieszkanie bez konieczności przywracania go do stanu sprzed lat, ponieważ dokonałam w nim wielu ulepszeń, i do tego zrezygnuję ze zwrotu kaucji. Jednocześnie właściciel mieszkania w zamian zrezygnuje z dodatkowych rozliczeń między nami, mimo że niektóre elementy wyposażenia są mocno zużyte. Jak ustalić zwaloryzowaną wysokość kaucji? Czy jest to w ogóle konieczne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakończenie najmu mieszkania pracowniczego - waloryzacja kaucji

Zwaloryzowana kaucja do zwrotu

W mojej ocenie, skoro kaucja nie ma podlegać zwrotowi, to waloryzowanie jej nie jest potrzebne. Art. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego posługuje się pojęciem zwaloryzowanej kaucji w odniesieniu do jej zwrotu.

W przypadku kaucji wpłaconej w 1992 r. dokładnie zastosowanie miał będzie art. 36, który zacytuję:

 

„1. Kaucja wpłacona przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994 r., pomniejszona o ewentualne należności wynajmującego z tytułu najmu, podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę.

2. Kaucja wpłacona przez najemcę w okresie obowiązywania ustawy, o której mowa w art. 39, podlega zwrotowi w zwaloryzowanej kwocie odpowiadającej przyjętemu przy jej wpłacaniu procentowi wartości odtworzeniowej lokalu obowiązującej w dniu jej zwrotu, w terminie określonym w ust. 1. Zwrócona kwota nie może być jednak niższa od kwoty kaucji wpłaconej przez najemcę.”

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z 26.09.2002 r., III CZP 58/02 (OSNC 2003/9, poz. 117) – art. 36 ust. 1 u.o.p.l. nie wyłącza możliwości stosowania art. 3581 § 3 K.c. w zakresie waloryzacji wierzytelności o zwrot kaucji wpłaconej przez najemcę przed 12.11.1994 r. Sąd Najwyższy przyjął, że wierzytelność najemcy obejmująca zwrot sumy pieniężnej wpłaconej wynajmującemu jako tzw. kaucja mieszkaniowa stanowi wierzytelność pieniężną, i to wierzytelność w ścisłym sensie (art. 3581 § 1 K.c.).

Zobacz również: Rozwiązanie umowy najmu

Sposób waloryzacji kaucji

Natomiast odnośnie pytania, jak waloryzuje się taką kaucję, wyjaśniam, że np. w następujący sposób:

  • ustala się wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w dacie wpłaty kaucji, a następnie liczy się wartość odtworzeniową (wskaźnik x metraż),
  • ustala się, ile procent tego wskaźnika stanowiła kaucja,
  • ustala się wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego na dzień wymagalności zwrotu kaucji (wskaźnik x metraż),
  • mnoży się wartość z nawiasu powyżej razy wskaźnik kaucji i wychodzi wartości zwaloryzowanej kaucji.

Na przykładzie:

  • wskaźnik przeliczeniowy w 1992 r. – 1500 zł x 50 metrów daje 75 000 zł,
  • wpłacona kaucja wynosiła 5 tysięcy, a więc wskaźnik wynosi ok. 6,66%,
  • obecnie wskaźnik wynosi 2500 zł x 50 metrów, co daje 125 000 zł,
  • 125 000 zł x 6,66% czyni kaucję na poziomie 8325 zł.

W Pani przypadku można byłoby to też zrobić w prostszy sposób, czyli uznać, że wysokość kaucji to 50-krotność aktualnego czynszu najmu.

Natomiast, tak jak wspomniałam, uważam, że w Pani sytuacji nie ma konieczności waloryzowania tej kaucji, jeżeli Państwo ustalicie, że nie podlega zwrotowi, a w zamian następują inne rozliczenia.

Zobacz również: Kalkulator inflacji czynszu

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »