Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup domu przed sprzedażą mieszkania wykupionego z bonifikatą

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-06-15

Jestem właścicielem mieszkania wykupionego z bonifikatą. Podjąłem decyzję o zakupie domu i sprzedaję swoje mieszkanie. Problem polega na tym, że kupujący mieszkanie stara się o kredyt z banku i otrzyma go za ok. miesiąc. Tymczasem nadarzyła mi się doskonała okazja kupna domu, ale muszę szybko dokonać transakcji. Czy ryzykuję utratę bonifikaty, kupując dom przed sprzedażą mieszkania? Czy samorząd uwzględni fakt, że zakup domu wprawdzie zostanie dokonany przed sprzedażą mieszkania, ale jego sfinansowanie zostanie pokryte w części z kredytu hipotecznego, a w części z pożyczki prywatnej, która zostanie spłacona po sprzedaży mieszkania? Chodzi tu o okres 2-3 miesięcy, który będzie dzielił zakup domu od sprzedaży mieszkania. Sprzedającemu dom bardzo się spieszy, a ja nie jestem w stanie tak szybko sprzedać mieszkania i chciałbym pożyczyć pieniądze na zakup tej nieruchomości, a kiedy sprzedam swoją, spłacę dług.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu. Przepisu o zwrocie bonifikaty nie stosuje się w przypadku:

  1. zbycia na rzecz osoby bliskiej, z tym zastrzeżeniem, że przepis o zwrocie bonifikaty stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia;
  2. zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
  3. zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa;
  4. zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe;
  5. sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.

Niestety, sądy stoją na stanowisku, że do nabycia nowej nieruchomości musi dojść w ciągu 12 miesięcy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Podobną sytuację rozpatrywał przez sąd w sprawie (sygn. I ACa 25/13): „Sąd podkreślił, że w tej sprawie nie doszło do nabycia nowej nieruchomości w ciągu 12 miesięcy, bo tę nową nieruchomość małżonkowie kupili na długo przed sprzedażą lokalu objętego bonifikatą.

Małżeństwo złożyło apelację od tego wyroku, ale Sąd Apelacyjny w Katowicach ją oddalił (sygn. I ACa 25/13). Podkreślił, że w tej sprawie nie doszło do nabycia nowej nieruchomości w ciągu 12 miesięcy, bo tę nową nieruchomość małżonkowie kupili na długo przed sprzedażą lokalu objętego bonifikatą. Bonifikaty nie trzeba zwracać tylko, jeśli do nabycia nowej nieruchomości doszłoby po sprzedaży lokalu objętego bonifikatą, a nie wcześniej – wytłumaczył sąd.”

Rozumiem, że sprzedający chce szybko zbyć dom. Może warto z nim podpisać umowę przedwstępną, wpłacić zaliczkę nawet 100% – z pożyczki, a potem na akcie finalnym, bez powoływania się na umowę przedwstępną – sprzedający oświadczy, że otrzymał kwotę zapłaty. Bez wskazywania daty, kiedy ją otrzymał. Pieniądze ze sprzedaży mieszkania trzeba będzie wypłacić z konta lub ich tam nie wpłacać i załatwić to gotówkowo – a nie przelewami.

Jest to skomplikowane i „naciąga” prawo, ale tylko tak urząd nie dojdzie, że doszło do nabycia domu przed zbyciem lokalu komunalnego wykupionego z bonifikatą.

Środki uzyskane ze sprzedaży lokalu muszą być wydatkowane w ciągu 12 miesięcy:

  • środki przeznaczone mogą być tylko na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości;
  • nabyty lokal albo nieruchomość musi być przeznaczona lub wykorzystana na cele mieszkaniowe.

Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 10.03.2009 r. (sygn. akt I OSK 1340/08) stwierdził, że przepis art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawiera kompletną regulację w zakresie udzielania i żądania zwrotu bonifikaty, nie zostawiając miejsca żadnemu organowi do uszczegółowienia zapisów, tym samym podejmowania aktów skierowanych do ogółu mieszkańców jednostki administracyjnej.

Z tego też względu przeznaczenie środków na spłatę udzielonego kredytu nie mieści się w katalogu uprawniającym do niestosowania przepisów o zwrocie bonifikaty.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zmiana zarządcy we wspólnocie mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa zmieniła zarządcę, a poprzedni nie przekazał nowemu wszystkich dokumentów i danych księgowych. Nowy zarządca obecnie nie...

Uciążliwa działalność gastronomiczna pod mieszkaniem

Pod moim mieszkaniem otwarto działalność gastronomiczną (smażalnia burgerów) Jest to bardzo uciążliwe. W łazience zapach jest nie do zniesienia....

Żądanie usunięcia usterek w mieszkaniu od poprzednich właścicieli

Rok temu kupiłem mieszkanie z rynku wtórnego. Niedawno podczas kontroli drożności przewodów kominowych okazało się, że zamontowany w kuchni okap...

Czy potrzebna jest zgoda wspólnoty na postawienie altanki w ogródku?

Kupiłam mieszkanie z ogródkiem. Cytuję zapis z aktu notarialnego kupna: „przylega ogródek o powierzchni 192 m, przeznaczony do...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »