Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup domu przed sprzedażą mieszkania wykupionego z bonifikatą

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-06-15

Jestem właścicielem mieszkania wykupionego z bonifikatą. Podjąłem decyzję o zakupie domu i sprzedaję swoje mieszkanie. Problem polega na tym, że kupujący mieszkanie stara się o kredyt z banku i otrzyma go za ok. miesiąc. Tymczasem nadarzyła mi się doskonała okazja kupna domu, ale muszę szybko dokonać transakcji. Czy ryzykuję utratę bonifikaty, kupując dom przed sprzedażą mieszkania? Czy samorząd uwzględni fakt, że zakup domu wprawdzie zostanie dokonany przed sprzedażą mieszkania, ale jego sfinansowanie zostanie pokryte w części z kredytu hipotecznego, a w części z pożyczki prywatnej, która zostanie spłacona po sprzedaży mieszkania? Chodzi tu o okres 2-3 miesięcy, który będzie dzielił zakup domu od sprzedaży mieszkania. Sprzedającemu dom bardzo się spieszy, a ja nie jestem w stanie tak szybko sprzedać mieszkania i chciałbym pożyczyć pieniądze na zakup tej nieruchomości, a kiedy sprzedam swoją, spłacę dług.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu. Przepisu o zwrocie bonifikaty nie stosuje się w przypadku:

  1. zbycia na rzecz osoby bliskiej, z tym zastrzeżeniem, że przepis o zwrocie bonifikaty stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia;
  2. zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
  3. zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa;
  4. zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe;
  5. sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.

Niestety, sądy stoją na stanowisku, że do nabycia nowej nieruchomości musi dojść w ciągu 12 miesięcy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Podobną sytuację rozpatrywał przez sąd w sprawie (sygn. I ACa 25/13): „Sąd podkreślił, że w tej sprawie nie doszło do nabycia nowej nieruchomości w ciągu 12 miesięcy, bo tę nową nieruchomość małżonkowie kupili na długo przed sprzedażą lokalu objętego bonifikatą.

Małżeństwo złożyło apelację od tego wyroku, ale Sąd Apelacyjny w Katowicach ją oddalił (sygn. I ACa 25/13). Podkreślił, że w tej sprawie nie doszło do nabycia nowej nieruchomości w ciągu 12 miesięcy, bo tę nową nieruchomość małżonkowie kupili na długo przed sprzedażą lokalu objętego bonifikatą. Bonifikaty nie trzeba zwracać tylko, jeśli do nabycia nowej nieruchomości doszłoby po sprzedaży lokalu objętego bonifikatą, a nie wcześniej – wytłumaczył sąd.”

Rozumiem, że sprzedający chce szybko zbyć dom. Może warto z nim podpisać umowę przedwstępną, wpłacić zaliczkę nawet 100% – z pożyczki, a potem na akcie finalnym, bez powoływania się na umowę przedwstępną – sprzedający oświadczy, że otrzymał kwotę zapłaty. Bez wskazywania daty, kiedy ją otrzymał. Pieniądze ze sprzedaży mieszkania trzeba będzie wypłacić z konta lub ich tam nie wpłacać i załatwić to gotówkowo – a nie przelewami.

Jest to skomplikowane i „naciąga” prawo, ale tylko tak urząd nie dojdzie, że doszło do nabycia domu przed zbyciem lokalu komunalnego wykupionego z bonifikatą.

Środki uzyskane ze sprzedaży lokalu muszą być wydatkowane w ciągu 12 miesięcy:

  • środki przeznaczone mogą być tylko na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości;
  • nabyty lokal albo nieruchomość musi być przeznaczona lub wykorzystana na cele mieszkaniowe.

Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 10.03.2009 r. (sygn. akt I OSK 1340/08) stwierdził, że przepis art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawiera kompletną regulację w zakresie udzielania i żądania zwrotu bonifikaty, nie zostawiając miejsca żadnemu organowi do uszczegółowienia zapisów, tym samym podejmowania aktów skierowanych do ogółu mieszkańców jednostki administracyjnej.

Z tego też względu przeznaczenie środków na spłatę udzielonego kredytu nie mieści się w katalogu uprawniającym do niestosowania przepisów o zwrocie bonifikaty.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »