Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zamiana mieszkania komunalnego i zmiana lokatora głównego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-02-08

Jestem głównym najmcą mieszkania komunalnego, mieszkam z dorosłym synem. Syn pracuje, ma stałe dochody. Chcemy zamienić mieszkanie na większe, mamy już kontrahenta. Chcę, aby głównym najemcą nowego mieszkania był mój syn, a ja współlokatorem. Jak to załatwić zgodnie z prawem?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Bez zgody gminy nie może Pani zamienić mieszkań, więc całość i tak musi być załatwiona w urzędzie – nowa umowa najmu na każdego z dwóch najemców zamieniających się mieszkaniami. Niestety zgodę musi wyrazić właściciel mieszkania – gmina. Lub zarządzający w jej imieniu zasobem mieszkalnym. To oni stwierdzą, czy Pani syn spełnia kryteria, aby zostać najemcą mieszkania komunalnego.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy są uchwalane przez radę gminy i są aktami prawa miejscowego (por. wyrok NSA z 20 marca 2002 r., sygn. akt II SA/Wr 177/02, OSS 2002, nr 3, poz. 73). Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził ponadto we wskazanym wyroku, że nakładanie w drodze przepisu prawa miejscowego na najemców lokali obowiązków związanych ze stosunkiem najmu nie mieści się w ramach kompetencji ustawowo przyznanych radzie. Z kolei komisje mieszkaniowe mogą być wyłącznie organem kontrolnym (opiniodawczym), a rada gminy nie może wyposażyć komisji mieszkaniowej w kompetencje organu wykonawczego gminy z zakresu gospodarowania mieniem gminy.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 5 zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać: tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej. Sposób tej kontroli należy określić w zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Poddanie kontroli społecznej oznacza powołanie organu mającego realizować i urzeczywistniać zasady sprawiedliwości społecznej. Organ taki może być wyłącznie organem kontrolnym (opiniującym), współdziałającym z organami uprawnionymi przy realizacji zadań ustawowych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku 17 grudnia 2004 r. (sygn. akt OSK 883/2004, LEX nr 164541): „Zasady wynajmowania lokali winny być tak skonstruowane, by ci spośród mieszkańców gminy, którzy spełniają podstawowe kryteria przedmiotowe (jak warunki zamieszkiwania i wysokość dochodu), od których zależy wynajęcie lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy, mieli równe szanse na czynienie starań o uzyskanie lokalu, z uwzględnieniem przewidzianego przez ustawodawcę pierwszeństwa zawarcia umowy najmu przysługującego osobom spełniającym wskazane w tym względzie w uchwale kryteria”.

Aby zamienić mieszkania i ustanowić Pani syna najemcą nowego mieszkania, należy złożyć w gminie odpowiedni wniosek o zamianę mieszkań i zmianę głównego najemcy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »