Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zamiana dawnego mieszkania zakładowego

Autor: Marek Gola

Moi rodzice od ok. 25 lat mieszkają w mieszkaniu, które do niedawna należało do PKP. Chcieli wykupić mieszkanie, ale poinformowano ich, że nie ma takiej możliwości. Przed ok. 2 laty PKP przekazało bezpłatnie cały obiekt miastu. Miasto chce stworzyć w tym budynku centrum przesiadkowe i proponuje spotkanie z lokatorami w celu omówienia zamiany mieszkań. Czy moi rodzice muszą przyjąć zaproponowane przez miasto mieszkanie, czy mogą odmówić, żądając odszkodowania w zamian za opuszczenie byłego mieszkania zakładowego? Jak rodzice mają się przygotować do tych rozmów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zamiana dawnego mieszkania zakładowego

Przejęcie terenu przez PKP

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

W pierwszej kolejności w mojej ocenie Pani rodzice oraz inni lokatorowi winni zwrócić się do miasta z prośbą o przesłanie umowy, na której mocy teren będący dotychczas własnością PKP stał się własnością gminy. Zapoznanie się z treścią umowy pozwoli Pani rodzicom oraz innym lokatorom na poznanie warunków przejęcia terenu, które to warunki mogą, a nie muszą obligować miasta do utworzenia na tym miejscu centrum przesiadkowego.

Po drugie należy ustalić, na jakich zasadach Pani rodzice oraz inni lokatorzy zajmowali mieszkania. Czy były podpisywane umowy najmu? Jeżeli tak, to czy po zmianie wynajmującego (właściciela budynku/terenu) Pani rodzice oraz inni zostali powiadomieni o zmianie wynajmującego i czy zmianie uległy także inne zapisy umowy?

Przyznawanie lokali

Po trzecie konieczne byłoby dotarcie do dokumentów, na których mocy mieszkania były przyznawane, celem zapoznania się z treścią dokumentów i ustalenia charakteru przyznania lokali.

Po czwarte proszę ustalić, do jakich zasobów gminnych wszedł lokal zajmowany przez Pani rodziców. Czy lokal ten ma miano lokalu komunalnego, czy też jego właścicielem jest spółka utworzona przez samorząd?

Reasumując, przystępując do spotkania z przedstawicielami miasta, konieczne jest ustalenie powyższych okoliczności, bowiem odpowiedzi na te pytania pozwolą ustalić argumentację, którą Pani rodzice i inni lokatorzy zechcą podnosić na spotkaniu z przedstawicielami miasta.

Zobacz również: Czym się różni mieszkanie socjalne od komunalnego?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl