Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zamiana dawnego mieszkania zakładowego

Marek Gola • Opublikowane: 2016-06-27

Moi rodzice od ok. 25 lat mieszkają w mieszkaniu, które do niedawna należało do PKP. Chcieli wykupić mieszkanie, ale poinformowano ich, że nie ma takiej możliwości. Przed ok. 2 laty PKP przekazało bezpłatnie cały obiekt miastu. Miasto chce stworzyć w tym budynku centrum przesiadkowe i proponuje spotkanie z lokatorami w celu omówienia zamiany mieszkań. Czy moi rodzice muszą przyjąć zaproponowane przez miasto mieszkanie, czy mogą odmówić, żądając odszkodowania w zamian za opuszczenie byłego mieszkania zakładowego? Jak rodzice mają się przygotować do tych rozmów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

W pierwszej kolejności w mojej ocenie Pani rodzice oraz inni lokatorowi winni zwrócić się do miasta z prośbą o przesłanie umowy, na której mocy teren będący dotychczas własnością PKP stał się własnością gminy. Zapoznanie się z treścią umowy pozwoli Pani rodzicom oraz innym lokatorom na poznanie warunków przejęcia terenu, które to warunki mogą, a nie muszą obligować miasta do utworzenia na tym miejscu centrum przesiadkowego.

Po drugie należy ustalić, na jakich zasadach Pani rodzice oraz inni lokatorzy zajmowali mieszkania. Czy były podpisywane umowy najmu? Jeżeli tak, to czy po zmianie wynajmującego (właściciela budynku/terenu) Pani rodzice oraz inni zostali powiadomieni o zmianie wynajmującego i czy zmianie uległy także inne zapisy umowy?

Po trzecie konieczne byłoby dotarcie do dokumentów, na których mocy mieszkania były przyznawane, celem zapoznania się z treścią dokumentów i ustalenia charakteru przyznania lokali.

Po czwarte proszę ustalić, do jakich zasobów gminnych wszedł lokal zajmowany przez Pani rodziców. Czy lokal ten ma miano lokalu komunalnego, czy też jego właścicielem jest spółka utworzona przez samorząd?

Reasumując, przystępując do spotkania z przedstawicielami miasta, konieczne jest ustalenie powyższych okoliczności, bowiem odpowiedzi na te pytania pozwolą ustalić argumentację, którą Pani rodzice i inni lokatorzy zechcą podnosić na spotkaniu z przedstawicielami miasta.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przydział mieszkania z WAM

Przydział mieszkania z WAM

Otrzymałem zawiadomienie o propozycji przyznania mi mieszkania służbowego od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Mieszkanie ma 1 pokój i 22 m 2 ...

Mieszkanie wojskowe po ojcu

Mój ojciec (oficer) zamieszkiwał z drugą żoną w mieszkaniu wojskowym; był emerytem wojskowym. Zmarł 15 lat temu. Jedynymi spadkobiercami była...

Domaganie się opłat przez Agencję Mienia Wojskowego

Moja siostra została wyrzucona z mieszkania, gdzie mieszkała z mężem. To lokal AMW. Po rozwodzie AMW domaga się od siostry opłat za okres,...

Mieszkanie policyjne

Mój ojciec jest policjantem na emeryturze. Ożenił się po raz drugi i żona posiada własne mieszkanie. Nie może więc wykupić mieszkania policyjnego....

Co zrobić z upartym i niepłacącym najemcą?

Wynajmuję mieszkanie pewnej parze z dziećmi. Najemcy podnajęli jeden pokój – wbrew umowie. Kilka miesięcy temu nie zapłacili odstępnego –...

Wykup dawnego mieszkania PKP

Mam pytanie dotyczące wykupu mieszkania w tej chwili będącego w zasobach gminy, wcześniej przekazanego przez PKP S.A. W związku z tym, iż...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »