Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zastraszenie przez najemcę mieszkania

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-09-07

Poinformowałam osobę pełnoletnią, która mieszka w wynajętym przeze mnie mieszkaniu wraz z najemcą (jako osoba mogąca wspólnie z nim zamieszkiwać) o zaległości w zapłacie czynszu. Otrzymałam od najemcy sms, w którym najemca napisał, że informowanie o fakcie przeterminowania czynszu jest złamaniem przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ani ja, ani najemca nie prowadzimy działalności gospodarczej. Czy najemca miał rację?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Odpowiadając na Pani pytanie wyjaśnię, iż cytowany sms wydaje się być tylko mało profesjonalną próbą zastraszenia Pani.

Już wyjaśniam, dlaczego tak uważam, otóż ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych mówi w art. 2, że przez informacje gospodarcze rozumie się dane dotyczące osoby fizycznej w zakresie:

a) imion i nazwiska,

b) adresu miejsca zamieszkania lub adresu do doręczeń,

c) numeru PESEL lub innego numeru potwierdzającego tożsamość,

d) serii i numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Jeżeli mowa o udostępnianiu informacji gospodarczych – rozumie się przez to przekazywanie przez wierzyciela informacji gospodarczych do Biura Informacji Gospodarczej oraz ujawnianie tych informacji przez to biuro.

Choć może to dotyczyć konsumenta to przede wszystkim żadnych informacji gospodarczych Pani nie udostępniła, a po drugie to ustawa ta dotyczy udostępniania informacji w Biurze Informacji Gospodarczej, którą w Polsce jest np. Krajowy Rejestr Długów.

Niczego podobnego Pani nie zrobiła.

Co więcej, w rozdziale 6 tej ustawy zatytułowanej Przepisy karne jest zastrzeżenie karą pozbawienia wolności za zupełnie inne czyny.

Dla uspokojenia Pani zacytuję poniżej dwa przepisy:

„Art. 45. Kto prowadzi działalność będącą przedmiotem działalności gospodarczej biura bez zatwierdzenia regulaminu, podlega grzywnie do 5.000.000 złotych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Art. 46. Kto, prowadząc działalność zarobkową, wbrew warunkom określonym w ustawie używa w swoim oznaczeniu lub w reklamie wyrazów „biuro informacji gospodarczej” lub skrótu „BIG”, podlega grzywnie do 5.000.000 złotych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.”

Już tak poza pytaniem dodam, że ma Pani prawo dochodzić zapłaty czynszu od osoby zamieszkującej stale z najemcą. Jak bowiem stanowi art. 6881 § 1 Kodeksu cywilnego, za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

Proszę się zatem nie niepokoić, niczego złego Pani nie zrobiła, a osoba, która pisze do Pani tego rodzaju informacje, nie zapoznała się chyba nigdy z przytoczoną wyżej ustawą.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Spóźnienie z opłatami za wynajmowane mieszkanie

Jestem osobą prywatną wynajmującą mieszkanie. Mam zawartą umowę najmu na czas 1 roku. Najemca nie zapłacił za czynsz w poprzednim miesiącu...

Księgi wieczyste a najem wspólnego mieszkania

Wraz z mamą jestem współwłaścicielem własnościowego mieszkania. Współwłasność stwierdzona postanowieniem sądowym. Postępowanie spadkowe po...

Lokatorzy mieszkania zastępczego najemców okazjonalnych

Mam zamiar wynająć mieszkanie małżeństwu z dzieckiem (na zasadach najmu okazjonalnego) na rok. Moi potencjalni najemcy jako lokal, do którego wyprowadzą...

Włamanie do wynajmowanego mieszkania

Kto ponosi koszty naprawy wyłamanych drzwi i popsutych zamków po włamaniu do lokalu użytkowego – wynajmujący czy najemca?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »