Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zastraszenie przez najemcę mieszkania

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-09-07

Poinformowałam osobę pełnoletnią, która mieszka w wynajętym przeze mnie mieszkaniu wraz z najemcą (jako osoba mogąca wspólnie z nim zamieszkiwać) o zaległości w zapłacie czynszu. Otrzymałam od najemcy sms, w którym najemca napisał, że informowanie o fakcie przeterminowania czynszu jest złamaniem przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ani ja, ani najemca nie prowadzimy działalności gospodarczej. Czy najemca miał rację?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Odpowiadając na Pani pytanie wyjaśnię, iż cytowany sms wydaje się być tylko mało profesjonalną próbą zastraszenia Pani.

Już wyjaśniam, dlaczego tak uważam, otóż ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych mówi w art. 2, że przez informacje gospodarcze rozumie się dane dotyczące osoby fizycznej w zakresie:

a) imion i nazwiska,

b) adresu miejsca zamieszkania lub adresu do doręczeń,

c) numeru PESEL lub innego numeru potwierdzającego tożsamość,

d) serii i numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Jeżeli mowa o udostępnianiu informacji gospodarczych – rozumie się przez to przekazywanie przez wierzyciela informacji gospodarczych do Biura Informacji Gospodarczej oraz ujawnianie tych informacji przez to biuro.

Choć może to dotyczyć konsumenta to przede wszystkim żadnych informacji gospodarczych Pani nie udostępniła, a po drugie to ustawa ta dotyczy udostępniania informacji w Biurze Informacji Gospodarczej, którą w Polsce jest np. Krajowy Rejestr Długów.

Niczego podobnego Pani nie zrobiła.

Co więcej, w rozdziale 6 tej ustawy zatytułowanej Przepisy karne jest zastrzeżenie karą pozbawienia wolności za zupełnie inne czyny.

Dla uspokojenia Pani zacytuję poniżej dwa przepisy:

„Art. 45. Kto prowadzi działalność będącą przedmiotem działalności gospodarczej biura bez zatwierdzenia regulaminu, podlega grzywnie do 5.000.000 złotych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Art. 46. Kto, prowadząc działalność zarobkową, wbrew warunkom określonym w ustawie używa w swoim oznaczeniu lub w reklamie wyrazów „biuro informacji gospodarczej” lub skrótu „BIG”, podlega grzywnie do 5.000.000 złotych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.”

Już tak poza pytaniem dodam, że ma Pani prawo dochodzić zapłaty czynszu od osoby zamieszkującej stale z najemcą. Jak bowiem stanowi art. 6881 § 1 Kodeksu cywilnego, za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

Proszę się zatem nie niepokoić, niczego złego Pani nie zrobiła, a osoba, która pisze do Pani tego rodzaju informacje, nie zapoznała się chyba nigdy z przytoczoną wyżej ustawą.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »