Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zbieranie pieniędzy we wspólnocie mieszkaniowej

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-03-02

Przez kilka lat zajmowałam się we wspólnocie mieszkaniowej składającej się z 12 mieszkań zbieraniem pieniędzy na opał i rachunki itp., robiłam to nieodpłatnie (w czynie społecznym), nie zostałam wybrana na skarbnika przez żadną uchwałę wspólnoty, dodam, że nie jestem księgową i się na tym nie znam. Robiłam to tak, jak umiem. W tej chwili wspólnota doszła do wniosku, że należy mnie rozliczyć i wytykają mi niedociągnięcia, którymi cichą mnie obciążyć. Czy mogą i w jakim zakresie?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Są pewne trudności w zakwalifikowaniu podejmowanych przez Panią na rzecz wspólnoty działań. W mojej ocenie we wspólnocie nie doszło do ustanowienia zarządu umownego, którego podstawą jest przepis art. 18 ust. 1ustawy o własności lokali, lecz jedynie do zlecenia wykonania czynności faktycznych przez członka wspólnoty, co uczyniło Panią tzw. administratorem – zarządcą faktycznym nieruchomości.

Podstawą tego zlecenia nie był przepis art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali, lecz przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności regulacja art. 750 dotycząca umów nieuregulowanych innymi przepisami, do których stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zlecenia. Co to oznacza dla Pani sytuacji? Przyjmując zlecenie, zobowiązała się Pani do wykonywania określonych działań, tj. zbierania pieniędzy na rzecz wspólnoty. Zleceniodawca – wspólnota może więc domagać się od Pani rachunku z wykonanej czynności i podjętych działań prawnych. Oczywiście każde zlecenie jest odpłatne. Przy czym musimy mieć na uwadze także treść przepisów prawnych dotyczących wynagrodzenia za podejmowane zlecenie. Otóż podstawę prawną stanowi przepis art. 735 § 1 Kodeksu cywilnego: „jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie”.

Teoretycznie może się Pani domagać wynagrodzenia od wspólnoty za świadczone usługi, o ile z okoliczności nie wynika, iż zrezygnowała Pani z jego pobierania.

Oczywiście za wszelkie niedociągnięcia, które mogły być powodem szkody we wspólności, ponosi Pani odpowiedzialność. Na zasadzie art. 6 wspólnota musi udowodnić zarówno fakt powstania szkody, jak i związek przyczynowy między szkodą a Pani działaniem. Brak takiego udowodnienia oznacza, iż nie poniesie Pani żadnej odpowiedzialności. Roszczenia wspólnoty ulegają przedawnieniu – okres przedawnienia wynosi 3 lata.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Niezwoływanie zebrania rocznego przez zarządcę nieruchomości

Wspólnota mieszkaniowa powierzyła osobie prowadzącej działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, jako osobie spoza grona właścicieli,...

Przepisanie mieszkania podczas trwania najmu okazjonalnego

Trzy lata temu moi rodzice zakupili za gotówkę mieszkanie (pełna własność). Mieszkanie obecnie jest wynajmowane na podstawie umowy najmu okazjonalnego....

Użyczenie mieszkania a pokrywanie kosztów

Czy użyczający mieszkanie musi pokrywać koszty czynszowe, czy może ich nie płacić, opłacając tylko opłaty za media itd.? Użyczający powinien umową...

Uchwała większości członków wspólnoty mieszkaniowej

Otrzymałem w dniu dzisiejszym wiadomość, że większość członków we wspólnocie mieszkaniowej podjęła uchwałę o przekazaniu do nieodpłatnego...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »