Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zbieranie pieniędzy we wspólnocie mieszkaniowej

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-03-02

Przez kilka lat zajmowałam się we wspólnocie mieszkaniowej składającej się z 12 mieszkań zbieraniem pieniędzy na opał i rachunki itp., robiłam to nieodpłatnie (w czynie społecznym), nie zostałam wybrana na skarbnika przez żadną uchwałę wspólnoty, dodam, że nie jestem księgową i się na tym nie znam. Robiłam to tak, jak umiem. W tej chwili wspólnota doszła do wniosku, że należy mnie rozliczyć i wytykają mi niedociągnięcia, którymi cichą mnie obciążyć. Czy mogą i w jakim zakresie?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Są pewne trudności w zakwalifikowaniu podejmowanych przez Panią na rzecz wspólnoty działań. W mojej ocenie we wspólnocie nie doszło do ustanowienia zarządu umownego, którego podstawą jest przepis art. 18 ust. 1ustawy o własności lokali, lecz jedynie do zlecenia wykonania czynności faktycznych przez członka wspólnoty, co uczyniło Panią tzw. administratorem – zarządcą faktycznym nieruchomości.

Podstawą tego zlecenia nie był przepis art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali, lecz przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności regulacja art. 750 dotycząca umów nieuregulowanych innymi przepisami, do których stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zlecenia. Co to oznacza dla Pani sytuacji? Przyjmując zlecenie, zobowiązała się Pani do wykonywania określonych działań, tj. zbierania pieniędzy na rzecz wspólnoty. Zleceniodawca – wspólnota może więc domagać się od Pani rachunku z wykonanej czynności i podjętych działań prawnych. Oczywiście każde zlecenie jest odpłatne. Przy czym musimy mieć na uwadze także treść przepisów prawnych dotyczących wynagrodzenia za podejmowane zlecenie. Otóż podstawę prawną stanowi przepis art. 735 § 1 Kodeksu cywilnego: „jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie”.

Teoretycznie może się Pani domagać wynagrodzenia od wspólnoty za świadczone usługi, o ile z okoliczności nie wynika, iż zrezygnowała Pani z jego pobierania.

Oczywiście za wszelkie niedociągnięcia, które mogły być powodem szkody we wspólności, ponosi Pani odpowiedzialność. Na zasadzie art. 6 wspólnota musi udowodnić zarówno fakt powstania szkody, jak i związek przyczynowy między szkodą a Pani działaniem. Brak takiego udowodnienia oznacza, iż nie poniesie Pani żadnej odpowiedzialności. Roszczenia wspólnoty ulegają przedawnieniu – okres przedawnienia wynosi 3 lata.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »