Kategoria: TBS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zdewastowanie mieszkania przez najemcę TBS

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-03-13

Jestem partycypantem TBS od 2004 roku. 5 lat temu wskazałem najemcę, który niedawno został z mieszkania usunięty po 2 latach postępowania sądowego, które wytoczył przeciwko niemu TBS. Mieszkanie niestety zostało zdewastowane przez najęmcę i powstał dług czynszowy. Kwota kaucji, jaką wpłacał najemca, zaledwie w małym stopniu pokrywa wszystkie koszty. TBS oczekuje ode mnie, że nie tylko pokryję koszty przywrócenia mieszkania do stanu używalności, ale pokryję długi czynszowe najemcy. Według mojej wiedzy partycypant miał tylko prawo do wskazania najemcy, nie miał prawa do zmiany najemcy, bo ten podpisał umowę najmu z TBS. Partycypant nie powinien odpowiadać zatem za czyny najemcy.  Ponadto nie mogę wskazać nowego najemcy, gdyż mieszkanie nie nadaje się do użytku i moim zdaniem TBS w ramach swoich kosztów powinien mieszkanie odnowić.

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

W dacie zawarcia umowy najmu, tj. 2004 r., obowiązywała ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity z dnia 8 sierpnia 2000 r. - Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm). Ustawa ta określa m.in. zasady działania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i towarzystw budownictwa społecznego. W tej dacie obowiązywał przepis art. 29 ustawy, który przewidywał, że pracodawca, działając w celu uzyskania mieszkań dla swych pracowników, a także inne osoby mające interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań. Według brzmienia tego przepisu obok pracodawcy, w powyżej wskazanym rozumieniu, umowę z TBS w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań mogły zawierać także inne osoby mające interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez siebie osoby trzecie. Chodzić mogło np. o rodziców, którzy uczestniczyli, w stopniu określonym w umowie, w kosztach budowy lokalu, w tym celu, aby uzyskać lokal (na zasadzie najmu) dla dzieci. Partycypantem mogła być każda inna osoba fizyczna lub prawna, mająca interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez siebie osoby trzecie. Z przepisu wynika wprost, że „partycypant nie uczestniczy w kosztach budowy dla siebie, ale dla kogoś – np. dla swego pracownika albo najemcy, którego nie można pozbyć się w inny sposób niż przez zapewnienie mu innego lokum” (zob . E. Usowicz, Wkład partycypacyjny w TBS-ie, „Gazeta Prawna” 2001, nr 108, s. 21). Nieprecyzyjne sformułowanie „partycypacja w kosztach budowy mieszkań” również należy interpretować szeroko: „partycypacja w kosztach budowy mieszkań” to, obok udziału pieniężnego, także udział w innych, mających wpływ na pokrycie kosztów budowy, formach, jak np. robocizna, dostawy materiałów budowlanych, a nawet przeniesienie na budujące dom TBS własności (użytkowania wieczystego) działki gruntu pod budowę.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Beneficjentem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego (osobą wskazaną w tej umowie jako ta, która uzyskać ma mieszkanie TBS) mogła być, zgodnie z przepisem art. 30 ust. 1 ustawy, wyłącznie osoba fizyczna, która w dniu objęcia lokalu nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, oraz której dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu, nie przekracza wskaźników przewidzianych w art. 30 ust. 1 pkt 2.

Absolutnie nie widzę żadnych podstaw Pana odpowiedzialności. Podstawę prawną stanowić może umowa najmu i wynikające z niej prawa i obowiązki. Najemca odpowiada za czynsz najmu i ewentualne szkody wyrządzone w wynajmowanym lokalu. Udział w partycypacji nie kreuje żadnych obowiązków stanowiących podstawę odpowiedzialności za czynsz najmu, a tym bardziej obowiązek naprawienia szkody.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jaka instytucja kontroluje prywatne TBS-y?

Jestem lokatorem TBS-u prywatnego. TBS nie wywiązuje się ze swoich obowiązków (delikatnie powiedziane) i budynki popadają w ruinę. Gdzie można...

Dlaczego nie można sprzedać mieszkania w TBS cudzoziemcom?

Jestem mieszanką TBS. Z powodu zmiany planów życiowych muszę pozbyć się tego mieszkania. Wystąpiłam o zgodę do zarządu TBS i ją...

Umowa z TBS - opłata za podwyższony standard

Przy podpisywaniu umowy z TBS zażądano ode mnie wpłaty kaucji, partycypacji oraz opłaty za podwyższony standard. Czy opłata za podwyższenie standardu...

Lokal w TBS a kupno nowego mieszkania

Wynajmuję wraz z małżonkiem lokal w TBS. Razem podpisaliśmy umowę najmu oraz umowę partycypacyjną. W tej samej miejscowości chcemy kupić...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »