Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana warunków umowy najmu mieszkania od pracodawcy

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2019-08-05

Od 2005 r. wynajmuję mieszkanie od pracodawcy na czas nieokreślony. W styczniu tego roku dostałam zmianę tej umowy (z datą grudniową), w której wystąpiła zmiana czynszu i czasu trwania umowy. A mianowicie została zawarta na czas określony – 5 lat. Działając pod wpływem emocji, ale po wcześniejszej konsultacji z radcą prawnym mojej firmy, podpisałam ją. W późniejszym terminie dowiedziałam się, że kilka osób nie podpisało nowej umowy i w związku z tym nadal mają na czas nieokreślony. Co prawda ich sprawę musiał rozstrzygnąć pracodawca. Czy mogę ubiegać się o zmianę warunków, tak jak to zagwarantowano innym pracownikom?

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof
Szczegolowa i szybka odpowiedz, w tym wszystkie dodatkowe pytania. Polecam
Irena, lekarka
Odpowiedź na pytanie wraz z dopytaniem była wyczerpująca i trafiająca w sedno sprawy.Znakomity serwis , szybka odpowiedź która zmieniłamój pogląd na sprawę. Bardzo polecam.
Robert, rzemieslnik
Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena

Na chwilę obecną wiąże Panią z pracodawcą umowa najmu w zmienionym brzmieniu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby zwrócić się do pracodawcy z propozycją dokonania kolejnej zmiany. Pozwala na to zasada swobody umów, określona w art. 3531 Kodeksu cywilnego: „strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”.

Jak wynika jednak z cytowanego przepisu, na zmianę (aneksowanie) umowy najmu wyrazić muszą zgodę obie strony stosunku prawnego, czyli Pani i pracodawca. W tym celu proponowałbym zwrócić się do pracodawcy z oficjalnym pismem, w którym przedstawi Pani swoje argumenty za zmianą umowy na czas nieokreślony i poprosi o indywidualne rozpatrzenie sprawy.

Jednocześnie wskazać należy, że zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony nie musi być w każdym przypadku lepsze od umowy na czas określony. Dotyczy to w szczególności możliwości wypowiedzenia każdej z tych umów. Szczegółowe zasady wypowiadania umów najmu zawiera art. 673:

„§ 1. Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

§ 2. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód. 

§ 3. Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie”.

Jak wynika z cytowanego przepisu, wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony jest zawsze możliwe, niezależnie od tego, czy możliwość taką przewidziano w samej umowie. W przypadku braku zapisu co do wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony stosuje się bowiem termin ustawowy, trzech miesięcy. W przypadku umowy najmu zawartej na czas określony jej wypowiedzenie jest możliwe tylko w przypadku jeśli możliwość taką przewidziano w samej umowie. Jeśli zatem umowa najmu zawarta jest na czas określony i nie przewiduje możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia, zapewnia większą pewność niż umowa zawarta na czas nieokreślony.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »