Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana warunków umowy najmu mieszkania od pracodawcy

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2019-08-05

Od 2005 r. wynajmuję mieszkanie od pracodawcy na czas nieokreślony. W styczniu tego roku dostałam zmianę tej umowy (z datą grudniową), w której wystąpiła zmiana czynszu i czasu trwania umowy. A mianowicie została zawarta na czas określony – 5 lat. Działając pod wpływem emocji, ale po wcześniejszej konsultacji z radcą prawnym mojej firmy, podpisałam ją. W późniejszym terminie dowiedziałam się, że kilka osób nie podpisało nowej umowy i w związku z tym nadal mają na czas nieokreślony. Co prawda ich sprawę musiał rozstrzygnąć pracodawca. Czy mogę ubiegać się o zmianę warunków, tak jak to zagwarantowano innym pracownikom?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana warunków umowy najmu mieszkania od pracodawcy

Zmiana w umowie najmu

Na chwilę obecną wiąże Panią z pracodawcą umowa najmu w zmienionym brzmieniu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby zwrócić się do pracodawcy z propozycją dokonania kolejnej zmiany. Pozwala na to zasada swobody umów, określona w art. 3531 Kodeksu cywilnego: „strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”.

Kto może dokonać zmian w umowie najmu

Jak wynika jednak z cytowanego przepisu, na zmianę (aneksowanie) umowy najmu wyrazić muszą zgodę obie strony stosunku prawnego, czyli Pani i pracodawca. W tym celu proponowałbym zwrócić się do pracodawcy z oficjalnym pismem, w którym przedstawi Pani swoje argumenty za zmianą umowy na czas nieokreślony i poprosi o indywidualne rozpatrzenie sprawy.

Jednocześnie wskazać należy, że zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony nie musi być w każdym przypadku lepsze od umowy na czas określony. Dotyczy to w szczególności możliwości wypowiedzenia każdej z tych umów.

Zasady wypowiadania umów najmu

Szczegółowe zasady wypowiadania umów najmu zawiera art. 673:

„§ 1. Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych

§ 2. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód. 

§ 3. Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie”.

Jak wynika z cytowanego przepisu, wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony jest zawsze możliwe, niezależnie od tego, czy możliwość taką przewidziano w samej umowie. W przypadku braku zapisu co do wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony stosuje się bowiem termin ustawowy, trzech miesięcy. W przypadku umowy najmu zawartej na czas określony jej wypowiedzenie jest możliwe tylko w przypadku jeśli możliwość taką przewidziano w samej umowie. Jeśli zatem umowa najmu zawarta jest na czas określony i nie przewiduje możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia, zapewnia większą pewność niż umowa zawarta na czas nieokreślony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Sprowadzenie przez najemcę dzikiej lokatorki z dziećmi

Sprowadzenie przez najemcę dzikiej lokatorki z dziećmi

Najemca wymówił umowę najmu, a mimo to nie wyprowadził się. Sprowadził do mieszkania ciężarną dziką lokatorkę z dzieckiem. Teraz odgraża się,...

Rozwiązanie umowy najmu i zniesienie tytułu prawnego zajmowania lokalu

Rozwiązanie umowy najmu i zniesienie tytułu prawnego zajmowania lokalu

Jestem właścicielem lokalu mieszkalnego. Kamienica, w której znajduje się lokal, była przejęta w zasoby gminy, a kilka lat temu, decyzją...

Wynajmujący mieszkanie został aresztowany - co zrobić?

Wynajmujący mieszkanie został aresztowany - co zrobić?

Posiadam mieszkanie, które wynajmuję. Od jakiegoś czasu najemca zalegał z opłatami, później skończyła nam się umowa, a niedawno złapała go...

Pokrycie kosztów remontu wynajmowanego mieszkania

Pokrycie kosztów remontu wynajmowanego mieszkania

Właściciel mieszkania po mojej wyprowadzce nie chce oddać mi kaucji, a nawet żąda ode mnie dopłaty. Moim zdaniem mieszkanie nie wymaga żadnego remontu,...

Nie mogę rozwiązać umowy najmu z powodu śmierci najemcy

Nie mogę rozwiązać umowy najmu z powodu śmierci najemcy

Miałam najemcę pomieszczenia magazynowego, który zmarł dwa miesiące temu. Od tej pory nikt mi nie płaci czynszu za pomieszczenie. Konkubina, u której...

Wydatki poniesione na adaptację mieszkania do używania

Wydatki poniesione na adaptację mieszkania do używania

Mam umowę deweloperską na mieszkanie, które zamierzam wynajmować. Za kilka miesięcy odbiorę klucze do mieszkania. Chciałabym jednak już teraz rozpocząć...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »