Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana warunków umowy najmu mieszkania od pracodawcy

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2019-08-05

Od 2005 r. wynajmuję mieszkanie od pracodawcy na czas nieokreślony. W styczniu tego roku dostałam zmianę tej umowy (z datą grudniową), w której wystąpiła zmiana czynszu i czasu trwania umowy. A mianowicie została zawarta na czas określony – 5 lat. Działając pod wpływem emocji, ale po wcześniejszej konsultacji z radcą prawnym mojej firmy, podpisałam ją. W późniejszym terminie dowiedziałam się, że kilka osób nie podpisało nowej umowy i w związku z tym nadal mają na czas nieokreślony. Co prawda ich sprawę musiał rozstrzygnąć pracodawca. Czy mogę ubiegać się o zmianę warunków, tak jak to zagwarantowano innym pracownikom?

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybkie i wyczerpujące udzielnie odpowiedzi na pytanie.
Inna
Fachowe odpowiedzi i dobre opinie
Krzysztof, 53 lata
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat

Na chwilę obecną wiąże Panią z pracodawcą umowa najmu w zmienionym brzmieniu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby zwrócić się do pracodawcy z propozycją dokonania kolejnej zmiany. Pozwala na to zasada swobody umów, określona w art. 3531 Kodeksu cywilnego: „strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”.

Jak wynika jednak z cytowanego przepisu, na zmianę (aneksowanie) umowy najmu wyrazić muszą zgodę obie strony stosunku prawnego, czyli Pani i pracodawca. W tym celu proponowałbym zwrócić się do pracodawcy z oficjalnym pismem, w którym przedstawi Pani swoje argumenty za zmianą umowy na czas nieokreślony i poprosi o indywidualne rozpatrzenie sprawy.

Jednocześnie wskazać należy, że zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony nie musi być w każdym przypadku lepsze od umowy na czas określony. Dotyczy to w szczególności możliwości wypowiedzenia każdej z tych umów. Szczegółowe zasady wypowiadania umów najmu zawiera art. 673:

„§ 1. Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

§ 2. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód. 

§ 3. Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie”.

Jak wynika z cytowanego przepisu, wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony jest zawsze możliwe, niezależnie od tego, czy możliwość taką przewidziano w samej umowie. W przypadku braku zapisu co do wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony stosuje się bowiem termin ustawowy, trzech miesięcy. W przypadku umowy najmu zawartej na czas określony jej wypowiedzenie jest możliwe tylko w przypadku jeśli możliwość taką przewidziano w samej umowie. Jeśli zatem umowa najmu zawarta jest na czas określony i nie przewiduje możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia, zapewnia większą pewność niż umowa zawarta na czas nieokreślony.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Realne zagrożenie wypowiedzenia umowy najmu

Od kilku miesięcy wynajmuję mieszkanie w bloku. Budynek jest słabo wyciszony, co powoduje, że w mieszkaniu słychać odgłosy korzystania...

Sprowadzenie przez najemcę dzikiej lokatorki z dziećmi

Najemca wymówił umowę najmu, a mimo to nie wyprowadził się. Sprowadził do mieszkania ciężarną dziką lokatorkę z dzieckiem. Teraz odgraża się,...

Rozwiązanie umowy najmu i zniesienie tytułu prawnego zajmowania lokalu

Jestem właścicielem lokalu mieszkalnego. Kamienica, w której znajduje się lokal, była przejęta w zasoby gminy, a kilka lat temu, decyzją...

Wynajmujący mieszkanie został aresztowany - co zrobić?

Posiadam mieszkanie, które wynajmuję. Od jakiegoś czasu najemca zalegał z opłatami, później skończyła nam się umowa, a niedawno złapała go...

Pokrycie kosztów remontu wynajmowanego mieszkania

Właściciel mieszkania po mojej wyprowadzce nie chce oddać mi kaucji, a nawet żąda ode mnie dopłaty. Moim zdaniem mieszkanie nie wymaga żadnego remontu,...

Nie mogę rozwiązać umowy najmu z powodu śmierci najemcy

Miałam najemcę pomieszczenia magazynowego, który zmarł dwa miesiące temu. Od tej pory nikt mi nie płaci czynszu za pomieszczenie. Konkubina, u której...

Wydatki poniesione na adaptację mieszkania do używania

Mam umowę deweloperską na mieszkanie, które zamierzam wynajmować. Za kilka miesięcy odbiorę klucze do mieszkania. Chciałabym jednak już teraz rozpocząć...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »