Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana właściciela wynajmowanego mieszkania

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-12-11

Właściciel mieszkania, które wynajmuję, nie spłacał rat i komornik sprzedał lokal na licytacji. Teraz nowy właściciel chce podpisać ze mną aneks. Czy może mnie wyrzucić? Czego się obawiać?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Zgodnie z treścią art. 1002 Kodeksu postępowania cywilnego z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej. W przypadku gdy umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości zawarta była na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata, nabywca może wypowiedzieć tę umowę, w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, o ile umowa nie przewiduje terminu krótszego, chociażby umowa została zawarta z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy lub dzierżawcy wydana.

Tym samym jeżeli umowa najmu zawarta jest  na czas oznaczony krótszy lub równy okresowi 2 lat kalendarzowych, ustawodawca zapewnił dalsze bezwarunkowe kontynuowanie umowy. Innymi słowy takiej umowy nowy nabywca nie może Panu wypowiedzieć. Proszę o tym pamiętać.

Natomiast jeżeli umowa jest dłuższa i nie upłynął jeszcze miesiąc od daty uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, to nowy nabywca może Panu wypowiedzieć umowę, ale z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia (chyba że umowa przewiduje inny, krótszy termin wypowiedzenia). Oznacza to, że dopiero po upływie okresu wypowiedzenia umowy, czyli po roku nowy nabywca będzie się mógł domagać wyprowadzki z mieszkania. Jeżeli dobrowolnie się Państwo nie wyprowadzą będzie konieczna eksmisja, a ta trwa minimum rok – dwa lata bo trzeba wytoczyć powództwo o wydanie lokalu, konieczna jest rozprawa, minimum jedna ale rzadko na jednej się kończy, sąd ustala czy przysługuje Państwu prawo do lokalu socjalnego potem właściciel mieszkania musi skierować wniosek do komornika. Komornik wyznacza termin na opuszczenie mieszkania, standardowo jest to 30 dni, następnie dopiero przystępuje do eksmisji. Nie jest to zatem działanie szybkie, wręcz przeciwnie – długotrwałe.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W myśl art. 1046 Kodeksu postępowania cywilnego wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik usunie dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Usuwając dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, komornik powiadomi właściwą gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia.

Tak więc w przypadku lokalu socjalnego trzeba czekać, aż gmina taki wskaże. Dodam, że lokal socjalny przyznany być może emerytom, rencistom, niepełnosprawnym, małoletnim oraz bezrobotnym, więc raczej tu Państwo szans nie macie. Tym niemniej nie ma ryzyka, że z dnia na dzień znajdziecie się Państwo bez lokalu.

Natomiast  jeśli chodzi o aneks, to byłabym tu ostrożna z podpisywaniem go, ewentualnie na zasadzie odrębnego zlecenia, jeżeli będzie taka potrzeba, możemy przeanalizować Panu jego treść.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Bezprawne zajmowanie mieszkania przez siostrę

Trzy lata temu moja siostra, która nie kontaktowała się z rodziną przez kilkanaście lat, nagle pojawiła się w mieszkaniu mamy, prosząc...

Jak zmusić najemcę do opuszczenia domu?

Wynajmuję dom. Najemca dostał już wypowiedzenie, okres wypowiedzenia minął, a on nie chce się wyprowadzić i przestał płacić czynsz.
...

Wymeldowanie kilku osób z mieszkania

Mój tata jest właścicielem mieszkania, w którym mieszka jego siostrzeniec (jest tam zameldowany) i oprócz tego w mieszkaniu zameldowane są...

Teściowie grożą nam eksmisją

Mieszkam z mężem i 10-letnim dzieckiem u teściów. Jesteśmy tu zameldowani. Mamy umowę bezpłatnego użyczenia mieszkania na piętrze na czas...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »