Kategoria: Eksmisja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana właściciela wynajmowanego mieszkania

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-12-11

Właściciel mieszkania, które wynajmuję, nie spłacał rat i komornik sprzedał lokal na licytacji. Teraz nowy właściciel chce podpisać ze mną aneks. Czy może mnie wyrzucić? Czego się obawiać?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Zgodnie z treścią art. 1002 Kodeksu postępowania cywilnego z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej. W przypadku gdy umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości zawarta była na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata, nabywca może wypowiedzieć tę umowę, w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, o ile umowa nie przewiduje terminu krótszego, chociażby umowa została zawarta z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy lub dzierżawcy wydana.

Tym samym jeżeli umowa najmu zawarta jest  na czas oznaczony krótszy lub równy okresowi 2 lat kalendarzowych, ustawodawca zapewnił dalsze bezwarunkowe kontynuowanie umowy. Innymi słowy takiej umowy nowy nabywca nie może Panu wypowiedzieć. Proszę o tym pamiętać.

Natomiast jeżeli umowa jest dłuższa i nie upłynął jeszcze miesiąc od daty uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, to nowy nabywca może Panu wypowiedzieć umowę, ale z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia (chyba że umowa przewiduje inny, krótszy termin wypowiedzenia). Oznacza to, że dopiero po upływie okresu wypowiedzenia umowy, czyli po roku nowy nabywca będzie się mógł domagać wyprowadzki z mieszkania. Jeżeli dobrowolnie się Państwo nie wyprowadzą będzie konieczna eksmisja, a ta trwa minimum rok – dwa lata bo trzeba wytoczyć powództwo o wydanie lokalu, konieczna jest rozprawa, minimum jedna ale rzadko na jednej się kończy, sąd ustala czy przysługuje Państwu prawo do lokalu socjalnego potem właściciel mieszkania musi skierować wniosek do komornika. Komornik wyznacza termin na opuszczenie mieszkania, standardowo jest to 30 dni, następnie dopiero przystępuje do eksmisji. Nie jest to zatem działanie szybkie, wręcz przeciwnie – długotrwałe.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W myśl art. 1046 Kodeksu postępowania cywilnego wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik usunie dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Usuwając dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, komornik powiadomi właściwą gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia.

Tak więc w przypadku lokalu socjalnego trzeba czekać, aż gmina taki wskaże. Dodam, że lokal socjalny przyznany być może emerytom, rencistom, niepełnosprawnym, małoletnim oraz bezrobotnym, więc raczej tu Państwo szans nie macie. Tym niemniej nie ma ryzyka, że z dnia na dzień znajdziecie się Państwo bez lokalu.

Natomiast  jeśli chodzi o aneks, to byłabym tu ostrożna z podpisywaniem go, ewentualnie na zasadzie odrębnego zlecenia, jeżeli będzie taka potrzeba, możemy przeanalizować Panu jego treść.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »