Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana zarządcy we wspólnocie mieszkaniowej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-04-25

Wspólnota mieszkaniowa zmieniła zarządcę, a poprzedni nie przekazał nowemu wszystkich dokumentów i danych księgowych. Nowy zarządca obecnie nie może wystąpić o zapłatę do jednego z członków wspólnoty. Czy może złożyć pozew w oparciu o niedokładne dane? Jak zmusić poprzedniego zarządcę do działania? Komornik już zbył mieszkanie dłużnika.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Proponuję, aby wspólnota wystąpiła do starego zarządcy z wezwaniem do wydania dokumentów, pod rygorem zawiadomienia prokuratury o popełnieniu przestępstwa. W opisanej sprawie w celu odzyskania dokumentów wspólnota może skorzystać ze środków przewidzianych w prawie karnym i w prawie cywilnym.

Zacznijmy od przepisów Kodeksu cywilnego. Należy zwrócić uwagę na treść art. 222 § 1, zgodnie z którym „właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą” (roszczenie windykacyjne).

Niewydanie dokumentu osobie uprawnionej ustawodawca penalizuje, kierując się dobrem, jakim jest tu, między innymi, pewność obrotu, w którym ważną rolę odgrywa dokument.

Art. 276 Kodeksu karnego: „to niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Już nawet samo zaprzeczenie posiadaniu dokumentu i przetrzymywanie oraz niewydanie go, mimo żądania osobie uprawnionej, może stanowić ukrywanie dokumentu w rozumieniu art. 276.

Należy wskazać, iż razem z zawiadomieniem będziecie dochodzić roszczeń cywilnych – odszkodowania, jeśli przez działanie starego zarządcy nie będziecie mogli w porę skierować sprawy w celu odzyskania należności od lokatora.

Jednak proszę zwrócić uwagę, że skoro komornik już zbył mieszkanie, to podział sumy uzyskanej z egzekucji jest zależny od tego, czy brało się udział w tej egzekucji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »