Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana zarządcy we wspólnocie mieszkaniowej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-04-25

Wspólnota mieszkaniowa zmieniła zarządcę, a poprzedni nie przekazał nowemu wszystkich dokumentów i danych księgowych. Nowy zarządca obecnie nie może wystąpić o zapłatę do jednego z członków wspólnoty. Czy może złożyć pozew w oparciu o niedokładne dane? Jak zmusić poprzedniego zarządcę do działania? Komornik już zbył mieszkanie dłużnika.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Proponuję, aby wspólnota wystąpiła do starego zarządcy z wezwaniem do wydania dokumentów, pod rygorem zawiadomienia prokuratury o popełnieniu przestępstwa. W opisanej sprawie w celu odzyskania dokumentów wspólnota może skorzystać ze środków przewidzianych w prawie karnym i w prawie cywilnym.

Zacznijmy od przepisów Kodeksu cywilnego. Należy zwrócić uwagę na treść art. 222 § 1, zgodnie z którym „właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą” (roszczenie windykacyjne).

Niewydanie dokumentu osobie uprawnionej ustawodawca penalizuje, kierując się dobrem, jakim jest tu, między innymi, pewność obrotu, w którym ważną rolę odgrywa dokument.

Art. 276 Kodeksu karnego: „to niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Już nawet samo zaprzeczenie posiadaniu dokumentu i przetrzymywanie oraz niewydanie go, mimo żądania osobie uprawnionej, może stanowić ukrywanie dokumentu w rozumieniu art. 276.

Należy wskazać, iż razem z zawiadomieniem będziecie dochodzić roszczeń cywilnych – odszkodowania, jeśli przez działanie starego zarządcy nie będziecie mogli w porę skierować sprawy w celu odzyskania należności od lokatora.

Jednak proszę zwrócić uwagę, że skoro komornik już zbył mieszkanie, to podział sumy uzyskanej z egzekucji jest zależny od tego, czy brało się udział w tej egzekucji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »