Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zobowiązanie lokatorów do opuszczenia nieruchomości z konkretnym dniem

Marek Gola • Opublikowane: 2017-04-19

Jesteśmy po rozmowach wstępnych w sprawie zakupu mieszkania. Obecni właściciele mieszkania budują dom i chcieliby po podpisaniu umowy mieszkać w tym mieszkaniu jeszcze przez dwa miesiące. Nie jest to dla nas problemem. Zadałam pytanie agentowi nieruchomości, czy w momencie podpisania umowy lokatorzy będą wymeldowani i dostałam odpowiedź, że w umowie sporządzonej w formie aktu notarialnego będzie zawarta klauzula, iż obecni lokatorzy zobowiązują się do opuszczenia nieruchomości z konkretnym dniem. W mojej ocenie jest to niewystarczające zabezpieczenie i w związku z tym mam pytanie. Czy takie rozwiązanie, o którym powiedział agent jest bezpieczne?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

Pozwoli Pani, iż nie będę streszczał przedstawionego przez Panią stanu faktycznego, lecz odniosę się do niego w poniższej opinii.

W mojej ocenie, choć zaproponowane przez agenta rozwiązanie jest stosowane w praktyce, nie zabezpiecza Państwa interesów w sposób pełny. Jeżeli właściciele mieszkania nie mają złych intencji, winni na Państwa wniosek udzielić Państwu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, na mocy którego będziecie Państwo lub jedno z Państwa uprawnieni do wymeldowania dotychczasowych właścicieli z mieszkania z określonym dniem. Z treści pełnomocnictwa powinno wynikać dokładnie, kto i do jakiej czynności jest upoważniony, a także, kogo upoważnienie obejmuje.

Jeżeli chodzi o zakres wyprowadzenia się dotychczasowych właścicieli z mieszkania to w mojej ocenie zastosowanie winien znaleźć przepis art. 777 K.p.c., który stanowi m.in., że tytułami egzekucyjnymi są:

1) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

2) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

3) akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

Mowa jest zatem o wydaniu rzeczy oznaczonej co do gatunku, a taką rzeczą jest mieszkanie. Konieczne jest jednak wskazanie, że właściciele poddają się egzekucji stosownie do treści art. 777 K.p.c.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »