Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Otrzymanie wkładu mieszkaniowego a premia gwarancyjna na zakup mieszkania

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-04-05

W latach 80. moja żona wpłaciła pełny wkład na mieszkanie i została członkiem spółdzielni mieszkaniowej. W 1990 roku wzięliśmy rozwód i żona wyjechała za granicę. Z członkostwa nie zrezygnowała i jest skłonna przepisać ten wkład z książeczka na mnie aktem darowizny lub zrzeczenia się na moją rzecz w ambasadzie. Podziału majątku nie było .Czy jest to możliwe, abym mógł na podstawie takiego otrzymania wkładu mieszkaniowego uzyskać premię gwarancyjną na zakup mieszkania, którego nigdy nie miałem i byłoby to moje pierwsze mieszkanie? Co taki akt notarialny powinien zawierać i czy muszę się zgłosić z tym aktem do tej samej spółdzielni, czy mogę kupić mieszkanie w innym mieście?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedstawiony przez Pana stan faktyczny budzi pewne wątpliwości. Nie wskazał Pan, czy mieszkanie spółdzielcze miało realizować potrzeby mieszkaniowe nowo założonej rodziny. Jeżeli chodzi o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, to wskazać należy, iż o przynależności do majątku wspólnego małżonków tego prawa rozstrzygają przepisy obowiązujące w dacie jego uzyskania (por. uchwała Sądu Najwyższego z 29 listopada 1991 r., sygn. akt III CZP 123/91, oraz postanowienie Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2003 r., sygn. akt IV CKN 274/01). Stosownie do art. 215 § 2 ustawy prawo spółdzielcze, prawo do lokalu przydzielonego obojgu małżonkom lub jednemu z nich w czasie trwania małżeństwa, dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodziny, należy wspólnie do obojga małżonków bez względu na istniejące między nimi stosunku majątkowe. Trzeba jednak podkreślić, że gdy prawo spółdzielcze zostało przydzielone w innym celu niż zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodziny, to zastosowanie znajdowały w miejsce art. 215 Prawa spółdzielczego, stosowne przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujące przynależność przedmiotów majątkowych nabywanych przez oboje małżonków bądź jednego z nim do ich majątku wspólnego. Jeżeli nabyliście Państwo prawo spółdzielcze w trakcie trwania małżeństwa, to wchodzi ono w skład majątku wspólnego.

Abstrahując od powyższego i przyjmując, iż prawo weszło w skład majątku osobistego żony, to bez wątpienia wierzytelność o wypłatę wkładu jako prawo majątkowe może być przedmiotem darowizny. Nie przewidziano szczególnej formy darowizny – warto jej dokonać w formie aktu notarialnego. Po przeniesieniu wierzytelności może Pan starać się o wstąpienie w poczet członków spółdzielni. Nie gwarantuje to jednak nabycia lokatorskiego prawa do lokalu. Nabywa Pan wierzytelność o wypłatę wkładu, a nie samo prawo. Dotyczy to wyłącznie tego konkretnego lokalu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Wydanie pisma o wykupie mieszkania przez spółdzielnię przy podziale majątku

Chcę wystąpić o podział majątku. Czy spółdzielnia wyda mi pismo o wykupie mieszkania? Mieszkanie wykupiliśmy z byłym mężem już po ślubie...

 

Pobyt w zakładzie karnym a lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego – czy można przekazać rodzinie?

Przed 13 laty syn w kupił na kredyt samochód, niestety po roku przestał go spłacać i wyjechał. Pisma, które przychodziły, były do odbioru...

 

Jak wykupić mieszkanie mamy od spółdzielni aby brat nie żądał zachowku?

Jak wykupić mieszkanie mamy od spółdzielni aby brat nie żądał zachowku?

Mama chce wykupić mieszkanie od spółdzielni za określoną kwotę i chce mi je następnie przekazać. Warunkiem mamy jest to, że ma mieć zapewnione prawo...

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego tylko dla jednego z dzieci

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego tylko dla jednego z dzieci

Mama ma spółdzielcze mieszkanie lokatorskie. Chce, aby mieszkanie należało do mnie. Mam jeszcze siostrę. Ja i moje dziecko jesteśmy zameldowani...

Nieprawidłowo wyliczane koszty utrzymania nieruchomości wspólnej

Nieprawidłowo wyliczane koszty utrzymania nieruchomości wspólnej

W mojej wspólnocie mieszkaniowej (budynek mieszkalny z garażem podziemnym wyodrębnionym jako lokal i odrębnym budynkiem garażem wielopoziomowym +...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »