Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Otrzymanie wkładu mieszkaniowego a premia gwarancyjna na zakup mieszkania

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-04-05 • Aktualizacja: 2021-03-30

W latach 80. moja żona wpłaciła pełny wkład na mieszkanie i została członkiem spółdzielni mieszkaniowej. W 1990 roku wzięliśmy rozwód i żona wyjechała za granicę. Z członkostwa nie zrezygnowała i jest skłonna przepisać ten wkład z książeczka na mnie aktem darowizny lub zrzeczenia się na moją rzecz w ambasadzie. Podziału majątku nie było .Czy jest to możliwe, abym mógł na podstawie takiego otrzymania wkładu mieszkaniowego uzyskać premię gwarancyjną na zakup mieszkania, którego nigdy nie miałem i byłoby to moje pierwsze mieszkanie? Co taki akt notarialny powinien zawierać i czy muszę się zgłosić z tym aktem do tej samej spółdzielni, czy mogę kupić mieszkanie w innym mieście?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spółdzielcze prawo do lokalu</h2

Przedstawiony przez Pana stan faktyczny budzi pewne wątpliwości. Nie wskazał Pan, czy mieszkanie spółdzielcze miało realizować potrzeby mieszkaniowe nowo założonej rodziny. Jeżeli chodzi o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, to wskazać należy, iż o przynależności do majątku wspólnego małżonków tego prawa rozstrzygają przepisy obowiązujące w dacie jego uzyskania (por. uchwała Sądu Najwyższego z 29 listopada 1991 r., sygn. akt III CZP 123/91, oraz postanowienie Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2003 r., sygn. akt IV CKN 274/01). Stosownie do art. 215 § 2 ustawy prawo spółdzielcze, prawo do lokalu przydzielonego obojgu małżonkom lub jednemu z nich w czasie trwania małżeństwa, dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodziny, należy wspólnie do obojga małżonków bez względu na istniejące między nimi stosunku majątkowe. Trzeba jednak podkreślić, że gdy prawo spółdzielcze zostało przydzielone w innym celu niż zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodziny, to zastosowanie znajdowały w miejsce art. 215 Prawa spółdzielczego, stosowne przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujące przynależność przedmiotów majątkowych nabywanych przez oboje małżonków bądź jednego z nim do ich majątku wspólnego. Jeżeli nabyliście Państwo prawo spółdzielcze w trakcie trwania małżeństwa, to wchodzi ono w skład majątku wspólnego.

Wkład w formie darowizny

Abstrahując od powyższego i przyjmując, iż prawo weszło w skład majątku osobistego żony, to bez wątpienia wierzytelność o wypłatę wkładu jako prawo majątkowe może być przedmiotem darowizny. Nie przewidziano szczególnej formy darowizny – warto jej dokonać w formie aktu notarialnego. Po przeniesieniu wierzytelności może Pan starać się o wstąpienie w poczet członków spółdzielni. Nie gwarantuje to jednak nabycia lokatorskiego prawa do lokalu. Nabywa Pan wierzytelność o wypłatę wkładu, a nie samo prawo. Dotyczy to wyłącznie tego konkretnego lokalu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »