Kategoria: Mieszkanie spółdzielcze

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Otrzymanie wkładu mieszkaniowego a premia gwarancyjna na zakup mieszkania

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-04-05

W latach 80. moja żona wpłaciła pełny wkład na mieszkanie i została członkiem spółdzielni mieszkaniowej. W 1990 roku wzięliśmy rozwód i żona wyjechała za granicę. Z członkostwa nie zrezygnowała i jest skłonna przepisać ten wkład z książeczka na mnie aktem darowizny lub zrzeczenia się na moją rzecz w ambasadzie. Podziału majątku nie było .Czy jest to możliwe, abym mógł na podstawie takiego otrzymania wkładu mieszkaniowego uzyskać premię gwarancyjną na zakup mieszkania, którego nigdy nie miałem i byłoby to moje pierwsze mieszkanie? Co taki akt notarialny powinien zawierać i czy muszę się zgłosić z tym aktem do tej samej spółdzielni, czy mogę kupić mieszkanie w innym mieście?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof
Szczegolowa i szybka odpowiedz, w tym wszystkie dodatkowe pytania. Polecam
Irena, lekarka
Odpowiedź na pytanie wraz z dopytaniem była wyczerpująca i trafiająca w sedno sprawy.Znakomity serwis , szybka odpowiedź która zmieniłamój pogląd na sprawę. Bardzo polecam.
Robert, rzemieslnik
Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena

Przedstawiony przez Pana stan faktyczny budzi pewne wątpliwości. Nie wskazał Pan, czy mieszkanie spółdzielcze miało realizować potrzeby mieszkaniowe nowo założonej rodziny. Jeżeli chodzi o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, to wskazać należy, iż o przynależności do majątku wspólnego małżonków tego prawa rozstrzygają przepisy obowiązujące w dacie jego uzyskania (por. uchwała Sądu Najwyższego z 29 listopada 1991 r., sygn. akt III CZP 123/91, oraz postanowienie Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2003 r., sygn. akt IV CKN 274/01). Stosownie do art. 215 § 2 ustawy prawo spółdzielcze, prawo do lokalu przydzielonego obojgu małżonkom lub jednemu z nich w czasie trwania małżeństwa, dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodziny, należy wspólnie do obojga małżonków bez względu na istniejące między nimi stosunku majątkowe. Trzeba jednak podkreślić, że gdy prawo spółdzielcze zostało przydzielone w innym celu niż zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodziny, to zastosowanie znajdowały w miejsce art. 215 Prawa spółdzielczego, stosowne przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujące przynależność przedmiotów majątkowych nabywanych przez oboje małżonków bądź jednego z nim do ich majątku wspólnego. Jeżeli nabyliście Państwo prawo spółdzielcze w trakcie trwania małżeństwa, to wchodzi ono w skład majątku wspólnego.

Abstrahując od powyższego i przyjmując, iż prawo weszło w skład majątku osobistego żony, to bez wątpienia wierzytelność o wypłatę wkładu jako prawo majątkowe może być przedmiotem darowizny. Nie przewidziano szczególnej formy darowizny – warto jej dokonać w formie aktu notarialnego. Po przeniesieniu wierzytelności może Pan starać się o wstąpienie w poczet członków spółdzielni. Nie gwarantuje to jednak nabycia lokatorskiego prawa do lokalu. Nabywa Pan wierzytelność o wypłatę wkładu, a nie samo prawo. Dotyczy to wyłącznie tego konkretnego lokalu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »