Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot kaucji od biura nieruchomości

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-02-13

Biuro nieruchomości, od którego wynajmowałem mieszkanie, zwleka z oddaniem kaucji – minął już ponad miesiąc. Oddałem mieszkanie bez uszkodzeń. Posiadam protokół zdawczo-odbiorczy, który to potwierdza. Należność miała zostać przelana na konto przed upływem miesiąca. Dodatkowo przy sprawdzaniu historii wpłat zorientowałem się, że przez roztargnienie przelałem o jeden czynsz za dużo. Co mogę zrobić, żeby odzyskać kaucję i jeden niepotrzebnie przelany czynsz?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot kaucji od biura nieruchomości

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Natomiast w myśl art. 6 ust. 4 ustawy kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu. Kaucja spełnia funkcję zabezpieczającą i podlega rozliczeniu z momentem ustania stosunku najmu, zapewnia wynajmującemu pokrycie ewentualnych szkód powstałych w wynajmowanej rzeczy, a także pokrycie powstałych zobowiązań nie uregulowanych przez najemcę w trakcie trwania najmu. 

Jak napisał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 26 września 2002 r. (sygn. akt III CZP 58/02, OSNC 2003/9/117), „wierzytelność o zwrot kaucji powstaje już w chwili wpłacenia kaucji wynajmującemu, natomiast staje się wymagalna w razie pojawienia się zdarzeń prawnych określonych w ustawie. Już zatem od chwili wpłacenia kaucji pieniężnej najemcę i wynajmującego łączy dodatkowy – obok stosunku najmu – stosunek zobowiązaniowy, z którego dla najemcy wynika wierzytelność pieniężna o zwrot przedmiotu kaucji”.

Obowiązek zwrotu kaucji mieszkaniowej ma zatem charakter obligacyjny. Nie jest on wiec ściśle związany z rzeczą, w tym wypadku z lokalem będącym przedmiotem najmu. Do przejścia zatem obowiązku zwrotu kaucji na inny podmiot musi istnieć ku temu szczególna podstawa prawna. 

Nie wydaje mi się, aby agencja nieruchomości była zobowiązana do zwrotu kaucji. Do zwrotu kaucji zobowiązany jest wynajmujący, chyba że co innego wynika z umowy. Biuro nieruchomości najczęściej jest jedynie pośrednikiem, a nie wynajmującym.

Jeśli w tym wypadku było wynajmującym, a nie działającym w imieniu wynajmującego – roszczenie należy oczywiście kierować do agencji – biura. W każdym innym wypadku – do wynajmującego.

To samo dotyczy nadpłaty czynszu. Jako bezpodstawne wzbogacenie powinno zostać zwrócone natychmiast po wezwaniu. Powinien Pan więc wystosować wezwanie do zapłaty (wskazując 7 dni na zapłatę), a potem kierować sprawę do sądu. Przeciwko wynajmującemu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »