Indywidualne Porady Prawne od 2006 roku

 

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Oświadczenia i zgody zgodnie z RODO:

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Klauzule informacyjne dla klientów

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Lexine Gawek i Kielar Spółka jawna, z siedzibą przy ul. Witkowickiej 82, 31-242 Kraków, KRS 0000335571, NIP 7010197031, adres e-mail: porady@eporady24.pl, zwana dalej Spółką;

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest pani Monika Wycykał, adres e-mail: iod@eporady24.pl;

 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • dokonania wyceny usługi i wykonania usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); podanie nazwiska jest nieobowiązkowe, dlatego jeżeli decyduje się Pan/Pani je podać, to przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 • rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • przesyłania powiadomień sms o komunikatach w panelu klienta — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

 • przechowywania nieopłaconych zapytań — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • udzielenia rabatu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • wykorzystywania cookies na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • administrowania stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • zamieszczenia komentarza na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • zamieszczenia przez Pana/Panią opinii o usługach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

 1. w każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 2. podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:

 • podanie takich danych, jak imię oraz adres e-mail jest konieczne do wyceny usługi i zawarcia umowy (bez tych danych wykonanie usługi będzie niemożliwe);

 • podanie takich danych, jak imię, adres e-mail, numer zlecenia jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy — także podanie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego;

 • podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe);

 • podanie takich danych, jak imię i adres e-mail jest konieczne do udzielenia rabatu na przyszłe usługi (bez tych danych udzielenie rabatu nie będzie możliwe);

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym prawnikom, firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej, firmie księgowej, firmie ubezpieczeniowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłkę sms; oprócz tego możemy zostać zobowiązani na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pani danych osobowym podmiotom prywatnym i publicznym;

 3. w związku z korzystaniem przez nas z popularnych usług (Facebook, Microsoft, Google, Zendesk) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., i będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield; w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego;

 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy też nie);

 • przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;

 • przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;

 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;

 1. posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 2. posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 3. dostępny jest również pełny tekst Polityki prywatności.


10 tysięcy pozytywnych opinii
zadowolonych klientów ›

Ponad 83.5 tysiąca
zrealizowanych zleceń ›

Pytania dodatkowe (do zakresu)
bez żadnych ograniczeń ›

Michał Soćko

Ukończył w 2010 r. stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zwieńczone ocenę bardzo dobrą na dyplomie. Następnie, w latach 2011-2013, odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, uzyskując przy tym pochwałę Dziekana za bardzo dobre wyniki z kolokwiów rocznych. Po złożeniu egzaminów radcowskich w 2014 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Równolegle z aplikacją radcowską, w latach 2012-2015, był uczestnikiem studiów trzeciego stopnia na kierunku prawo, prowadzonych w Zakładzie Prawa Pracy, Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia te ukończył, broniąc pracę doktorską zatytułowaną Potrącenie i egzekucja z wynagrodzenia za pracę, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Liszcz, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Od 2017 r. jest nauczycielem akademickim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach. Wykłada prawo administracyjne, cywilne i prawo pracy. Michał Soćko jest autorem kilkunastu artykułów naukowych napisanych w języku polskim, jak i angielskim oraz uczestnikiem licznych konferencji naukowych, w tym międzynarodowych.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym i administracyjnym (m.in. w prawie rzeczowym, spadkowym, zobowiązań, rodzinnym i opiekuńczym, prawie autorskim), ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą w formie Kancelarii Radcy Prawnego udzielając pomocy prawnej organom administracji publicznej, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.

 • Dajemy Ci 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy! Jeśli nie będziesz zadowolony
  z jakości otrzymanej porady – zwrócimy Ci
  100% wpłaconej kwoty. Korzystając z naszych usług, nic nie ryzykujesz!

  Zobacz szczegóły
 • Boisz się, że porada może być zbyt zawiła lub niepełna? Nie martw się – po otrzymaniu porady możesz w nieograniczonym czasie zadawać nieograniczoną ilość nieodpłatnych pytań dodatkowych.

 • U nas zadanie pytania nic Cię nie kosztuje! Jeśli wycena porady nie będzie Cię satysfakcjonować – będziesz mógł bez konsekwencji zrezygnować z usługi.

 • Jeśli zależy Ci na błyskawicznej poradzie prawnej, to trafiłeś we właściwe miejsce. W typowych sprawach porad udzielamy już w ciągu 24 godzin!

 • Masz niecodzienne pytanie prawne? Pomożemy Ci – nasz zespół tworzy sztab specjalistów z rozmaitych dziedzin prawa, dlatego Twoje pytanie z pewnością trafi do odpowiedniego prawnika-specjalisty.

 • Porady prawne w naszym serwisie to przede wszystkim niezwykła wygoda – nie wychodzisz z domu, nie umawiasz się wcześniej z prawnikiem, a do tego masz stały dostęp do porady!

 • Zależy Ci na dyskrecji? Masz krępujące pytanie? Aby zadać pytanie, wystarczy, że podasz imię oraz e-mail. Nie wymagamy żadnych innych danych osobowych.

 • Wydaje Ci się czasem, że prawnicy mówią obcym językiem? Nie u nas! W poradzie prawnej otrzymasz nie tylko cytaty z odpowiednich aktów prawnych, ale przede wszystkim ich jasną i zrozumiałą interpretację w odniesieniu do Twojej konkretnej sytuacji.


Opinie naszych Klientów:

« ‹ Poprzednie
| | | | | | | | ...
Następne › »

Jasna, kompetentna, rzeczowa i szybka porada co prawda mnie nie pocieszyła, ale pozwoliła uniknąć wielu nerwów i rozczarowań. Nie znając swoich praw straciłabym prawdopodobnie sporo czasu i energii na walkę z wiatrakami. Dobrze, że jest takie miejsce w sieci, gdzie można uzyskać fachową pomoc prawną. Jest to ważne zwłaszcza dla osób z małych miejscowości, gdzie trudno znaleźć prawnika specjalizującego się w danej dziedzinie. Dużym plusem są jasno ustalone zasady korzystania z serwisu i znajomość kosztów takiej porady.

Jolanta, nauczyciel, 53 lata

5/5 polecam i pozdrawiam.

Robert

Bardzo dziękuję za odpowiedz. Sporządzona została bardzo wyczerpująco i zarazem przystępnie dla zwykłego zagonionego zjadacza chleba. Przywołane inne decyzje indywidualnych interpretacji również dobrze rozjaśniały mi problematyczną tematykę. Usługa dobrze i profesjonalnie wykonana.

Izabela, przedsiębiorca, 52 lata

Dziękuję bardzo za pomoc. Potwierdzając moje wątpliwości, pomogła mi Pani kupić mieszkanie bez przykrych niespodzianek. 

Serdecznie pozdrawiam

Alicja

Super i bardzo dziękuję.

Jarosław

Wiedza prawniczki przeszła moje oczekiwanie. Jestem zafascynowany.

Stanisław

Dziękuję za rzeczowe porady , które rozwiały moje wątpliwości.

Polecam ten portal

Marta

Polecam korzystanie z usług serwisu prawnego. Byłam zaskoczona szybkością i jakością odpowiedzi. Wszystko na wysokim poziomie. 

Polecam

Eliza, 40 lat

"Potrzeba matką wynalazków. Po pierwsze obniżona cena, po drugie kompetencja , empatia i kultura osobista prawniczki.

Bronisław, 64 lata, animator kultury

Pan Marek Gola bardzo rzetelnie wykonał swoją pracę i odpowiedział na wszystkie moje pytania a nawet więcej. Jestem bardzo wdzięczna za pomoc. 

Agnieszka, administrator, 45 lat

Bardzo szybka i konkretna porada. Bardzo pomocna w przekonaniu nieprzekonanych :)

Iwona

Bardzo solidna pomoc prawna.

Hubert, urzędnik, 64 lata

Rzeczowa odpowiedz w szybkim czasie. Bardzo pomogła mi poukładać moje działania i przygotować się do następnych kroków.

Marta, magister chemii, 40 lat

Bardzo dziękuję za fachową opinię prawną. Szczególnie za przesłanie jej w tak błyskawicznym terminie. Poleciłam państwa usługi moim znajomym. 

Jeszcze raz bardzo dziękuję :-)

Bogumiła

Bardzo rzeczowa i konkretna odpowiedź . 

POLECAM

Andrzej, 58 lat

Bardzo wyczerpującą odpowiedź, zrozumiała i poparta przepisami. Szybki czas udzielenia odpowiedzi.

Jolanta, 55 lat

Odpowiedź na pytanie bardzo dokładna z wyjątkiem zgłoszonej uwagi.

Zdzisław, mgr inż., 73 lata

Uzyskałam szybką i fachową poradę na nurtujące mnie pytania. Polecam wszystkim korzystanie z usług eporady24.pl

Bożena, pracownik umuysłowy, 55 lat

Fachowe doradztwo. Niesamowita wiedza i znajomość prawa. Osobiście / w razie konieczności / nadal będę korzystała z usług prawnych.

Agnieszka, 45 lat

Korzystam z usług eporady24 już kolejny raz i mogę naszą współpracę podsumować tylko jednym słowem ''REWELACJA''. Szczególne podziękowania kieruję do Pana Mecenasa Jakuba Bonowicza za poświęcony czas i BARDZO profesjonalną i rzetelną odpowiedź. Współpraca z takim ..PROFESJONALISTĄ ,,to sama przyjemność. Ocena 6+ 

Pozdrawiam serdecznie cały zespół eporad24

Krzysztof, 56 lat

Dziękuję za poradę była bardzo wyczerpująca, wiele się dowiedziałem dzięki panu. 

Z poważaniem

Marek

Usługi przez Państwa świadczone są na jak najwyższym poziomie. Pełen profesjonalizm! Odpowiedź konkretna, rzetelna i wyczerpującą! Będę polecać Państwa usługi innym!

Olga

Szybka, profesjonalna oraz wyczerpująca porada, dziękuję .

Śmiało polecam Państwa usługi innym.

Paweł

Pani Monika Wycykał w bardzo profesjonalny i przystępny dla osoby nie związanej z prawem wytłumaczyła mi sprawę - jestem bardzo zadowolony mimo pewnych obaw co do sposobu opinii - tj przez platformę online.

Jarosław, Informatyk 27 lat

Bardzo dziękuję za poradę - fachowo, szybko i ze szczegółami :)

Ewa, lingwista, 55 lat

Witam, jestem bardzo zadowolona z przesłanej opinii. Rzeczowo, jasnym językiem odpowiedz na zadane pytanie. Na pewno jeszcze skorzystam z tego portalu. 

Polecam

Edyta, ekonomista, 45 lat

Jestem zachwycony poradą eksperta bardzo mnie ona uspokoiła oraz pomogła. Polecam wszystkim i proszę się nie bać skorzystania z tego serwisu, bo jest on w 100% wiarygodny. 

Pozdrawiam

Grzegorz

Dziękuję za przedstawienie stanowiska prawnika. Bardzo mi pomogło. Niestety sprawiedliwości nie ma, jest tylko prawo w wydaniu indywidualnym sędziego.

Paweł

Korzystam z usług Państwa już po raz któryś. Państwa odpowiedź jest zawsze pomocna. Ostatnia też zawiera wszystkie elementy wynikające z mojego zapytania. Poruszą także kilka dodatkowych aspektów.

Dziękuję

Piotr

W pełni jestem zadowolona z porady prawnej. Dokładnie i szczegółowo otrzymałam informacje rzetelne. Bardzo miłe podejście do klienta.

EwaSzukamy ambitnego prawnika » wizytówka