Materiały


Opublikowane: 2023-06-05

Czy konkubina może zamieszkać w mieszkaniu komunalnym bez ryzyka wypowiedzenia umowy najmu?


Opublikowane: 2023-06-02

Kto ponosi koszty ocieplenia mieszkania we wspólnocie?


Opublikowane: 2023-05-29

Mieszkania na Ochocie – rynek pierwotny czy wtórny?


Opublikowane: 2023-05-29

Mieszkanie PKP: kto może nabyć je na własność?


Opublikowane: 2023-05-26

Roszczenia właściciela wobec najemcy po wypowiedzeniu umowy


Opublikowane: 2023-05-22

Prowadzenie prac budowlanych w domu wielorodzinnym bez zgody pozostałych mieszkańców


Opublikowane: 2023-05-19

Spłata kredytu normatywnego


Opublikowane: 2023-05-15

Czy najemca mógł zerwać najem powołując się na wadliwy zapis w umowie?


Opublikowane: 2023-05-10

Kara pieniężna za wcześniejsze zerwanie umowy przez najemcę


Opublikowane: 2023-05-08

Czy właściciel mieszkania może podnieść czynsz w trakcie trwania umowy?


Opublikowane: 2023-05-03

Zmiana najemcy w umowie najmu na spółkę


Opublikowane: 2023-04-25

Rozwiązanie umowy najmu przez jednego z współlokatorów


Opublikowane: 2023-04-24

Właściciel mieszkania wprowadza obce osoby do mieszkania wbrew woli najemców


Opublikowane: 2023-04-17

Brak ogrzewania klatki schodowej i części wspólnych we wspólnocie mieszkaniowej


Opublikowane: 2023-04-03

Jak powstrzymać hałasowanie sąsiadów z góry?


Opublikowane: 2023-03-29

Jak sprawnie sprzedać kamienicę?


Opublikowane: 2023-03-27

Kupno mieszkania z zameldowanymi osobami


Opublikowane: 2023-03-20

Tanie mieszkanie z przetargu - jak i gdzie je kupić?


Opublikowane: 2023-03-10

Radca prawny nieruchomości i jego wsparcie przy flipach. Na czym to polega?


Opublikowane: 2023-03-06

Kto ponosi koszty naprawy wycieku z rury we wspólnocie mieszkaniowej?


Opublikowane: 2023-02-27

Śmierć najemcy, co dalej z umową najmu?


Opublikowane: 2023-02-20

Legalizacja wodomierza a ryczałtowe naliczenie opłat przez spółdzielnię


Opublikowane: 2023-02-13

Czy zakup mieszkania spowoduje, że gmina wypowie umowę najmu?


Opublikowane: 2023-02-06

Najem okazjonalny dla obywateli Ukrainy


Opublikowane: 2023-01-30

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej zwleka z remontem dachu, co zrobić?


Opublikowane: 2023-01-23

Wydzielenie mieszkania w domu jako spłata przy podziale majątku


Opublikowane: 2023-01-16

Wypowiedzenie ustnego użyczenia mieszkania i wezwanie do jego opuszczenia


Opublikowane: 2023-01-09

Odłączenie ciepłej wody z powodu długów czynszowych


Opublikowane: 2022-12-30

Pełnomocnictwo do wykupu mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2022-12-16

Przerzucenie kosztów za ubytki wody we wspólnocie mieszkaniowej na najemców


Opublikowane: 2022-12-09

Zakup mieszkania z nieletnim synem


Opublikowane: 2022-12-02

Zgoda wspólnoty mieszkaniowej na roboty budowlane w części wspólnej budynku


Opublikowane: 2022-11-25

Oddanie do dyspozycji mieszkania w celu najmu


Opublikowane: 2022-11-07

Odrębny lokal (strych) we wspólnocie mieszkaniowej, jak doprowadzić media?


Opublikowane: 2022-10-31

Kto odpowiada za kominy we wspólnocie mieszkaniowej?


Opublikowane: 2022-10-24

Zajmowanie komórki lokatorskiej przez sąsiada - co zrobić?


Opublikowane: 2022-10-17

Wymeldowanie osób, które dawno temu się wyjechały za granicę


Opublikowane: 2022-10-03

Dzierżawa pomieszczenia piwnicznego we wspólnocie mieszkaniowej


Opublikowane: 2022-09-26

Wysokie tuje u sąsiada - jak zobowiązać go do skrócenia krzewów?


Opublikowane: 2022-09-16

Prawo do mieszkania lokatorskiego po śmierci najemcy


Opublikowane: 2022-09-09

Wynajem mieszkania firmie - rozliczenie z urzędem skarbowym


Opublikowane: 2022-09-02

Odebranie mieszkania komunalnego z powodu niezamieszkiwania


Opublikowane: 2022-08-22

Zmiana instalacji ogrzewania w kamienicy wpisanej do gminnej ewidencji zabytków


Opublikowane: 2022-08-15

Jak wypowiedzieć umowę najmu po rozpadzie związku?


Opublikowane: 2022-08-08

Szanse na pozostanie w mieszkaniu komunalnym po wyroku eksmisyjnym


Opublikowane: 2022-08-01

Hałas z mieszkania sąsiada - co zrobić?


Opublikowane: 2022-07-25

Partner wyrzucił mnie z wynajmowanego mieszkania - jak rozwiązać umowę najmu?


Opublikowane: 2022-07-18

Zwrot zapłaconego czynszu za mieszkanie komunalne z powodu zagrzybienia


Opublikowane: 2022-07-11

Wypowiedzenie umowy użyczenia domu przed terminem


Opublikowane: 2022-07-01

Zadłużeni mieszkańcy niepłacący czynszu - jak eksmitować dłużników?


Opublikowane: 2022-06-13

Dom przekazany przez rodziców - jak zmusić siostrę do jego opuszczenia?


Opublikowane: 2022-06-06

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego bez księgi wieczystej


Opublikowane: 2022-05-30

Jak pozbyć się połowy mieszkania na rzecz byłego męża po rozwodzie?


Opublikowane: 2022-05-23

Warsztat samochodowy sąsiada blisko domu - co zrobić?


Opublikowane: 2022-05-16

Zakończenie najmu mieszkania pracowniczego - waloryzacja kaucji


Opublikowane: 2022-05-09

Dziedziczenie wkładu mieszkaniowego przez spadkobierców


Opublikowane: 2022-04-29

Budynek komunalny do wyburzenia a mieszkanie zastępcze


Opublikowane: 2022-04-22

Jak przyjąć spadek, by nie stracić mieszkania od miasta?


Opublikowane: 2022-04-08

Połączenie dwóch mieszkań w jedno


Opublikowane: 2022-04-01

Dziedziczenie mieszkania lokatorskiego


Opublikowane: 2022-03-25

Ocieplenie dachu bez zgody współwłaściciela budynku


Opublikowane: 2022-03-18

Wynajem pokoi w domu jednorodzinnym


Opublikowane: 2022-03-11

Kaucja a wartość odtworzeniowa mieszkania TBS


Opublikowane: 2022-03-04

Podział gruntu we współwłasności na którym stoi dom


Opublikowane: 2022-02-25

Różne stawki funduszu remontowego we wspólnocie mieszkaniowej


Opublikowane: 2022-02-18

Sprzedaż mieszkania TBS po partycypacji


Opublikowane: 2022-02-11

Nakaz eksmisji z lokalu socjalnego a przyznanie nowego lokalu


Opublikowane: 2022-02-04

Wypowiedzenie umowy najmu przez jednego ze współwłaścicieli


Opublikowane: 2022-01-28

Zniesienie współwłasności strychu w budynku dwurodzinnym


Opublikowane: 2022-01-21

Wynajem mieszkania kupionego na cele mieszkaniowe i niezgłoszenie najmu do urzędu skarbowego


Opublikowane: 2022-01-14

Wspólne ponoszenie opłat za mieszkanie po rozwodzie


Opublikowane: 2022-01-07

Wykup mieszkania spółdzielczego przez spadkobiercę


Opublikowane: 2021-12-27

Różne wersje umowy najmu - czy umowa jest ważna?


Opublikowane: 2021-12-17

Prawo do wyłącznego korzystania z ogródka we wspólnocie mieszkaniowej


Opublikowane: 2021-12-10

Czy można zrobić remont domu we współwłasności bez zgody współwłaścicieli?


Opublikowane: 2021-12-03

Zwrot nakładów na nieruchomość męża po rozwodzie


Opublikowane: 2021-11-26

Sprzedaż mieszkania z darowizny i przeznaczenie pieniędzy na cele mieszkaniowe


Opublikowane: 2021-11-19

Zakup mieszkania z 'dzikimi lokatorami' - co można, a czego nie?


Opublikowane: 2021-11-12

Czy można wymeldować współwłaściciela mieszkania który nie mieszka w mieszkaniu?


Opublikowane: 2021-11-05

Współwłaściciel domu utrudnia remont - co zrobić?


Opublikowane: 2021-10-25

Właściciele lokali nie przychodzą na zebrania – jak podejmować uchwały we wspólnocie mieszkaniowej?


Opublikowane: 2021-10-18

Czy można podzielić mieszkanie we wspólnocie mieszkaniowej na dwa mniejsze?


Opublikowane: 2021-10-11

Sprzedaż partycypacji mimo wcześniejszego zadłużenia


Opublikowane: 2021-10-04

Okresowe zameldowanie najemcy - jak się zabezpieczyć?


Opublikowane: 2021-09-22

Wynajem domku gospodarczego w gospodarstwie rolnym


Opublikowane: 2021-09-10

Przyjazdy do Polski obywatela Polski a obowiązek meldunku


Opublikowane: 2021-09-03

Wymiana pionu wodnego i kanalizacji w bloku - kto odpowie za zniszczenia?


Opublikowane: 2021-08-27

Wykup mieszkania komunalnego przez dzieci najemców


Opublikowane: 2021-08-16

Najemca nie płaci za czynsz - wypowiedzenie umowy i wezwanie do zapłaty oraz jak wyrzucić najemcę z lokalu


Opublikowane: 2021-08-09

Wynajem pokoi - jak się zabezpieczyć?


Opublikowane: 2021-07-30

Zachowanie kaucji w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy


Opublikowane: 2021-07-19

Bonifikata od opłaty przekształceniowej użytkowania wieczystego


Opublikowane: 2021-07-12

Wysoka dopłata za media po wielu miesiącach najmu


Opublikowane: 2021-07-05

Zakup domu niezgodnego z projektem - ryzyka i problemy


Opublikowane: 2021-06-28

Zniesienie wspólnoty mieszkaniowej


Opublikowane: 2021-06-21

Rozwiązanie umowy najmu na czas określony a kaucja


Opublikowane: 2021-06-14

Zamieszkanie najemcy mieszkania komunalnego w DPS


Opublikowane: 2021-06-07

Wynajem mieszkania obcokrajowcom - zawarcie zdalnie umowy przed przyjazdem do Polski


Opublikowane: 2021-05-31

Wypowiedzenie najmu z powodu nagłej i gwałtownej choroby


Opublikowane: 2021-05-24

Czy wynajmujący lokal płaci podatek od nieruchomości?


Opublikowane: 2021-05-17

Kto ponosi koszty udrożnienia przewodu kominowego w spółdzielni?


Opublikowane: 2021-05-14

Jak najkorzystniej przekazać mieszkanie dziecku?


Opublikowane: 2021-05-10

Jak nie zwracać bonifikaty po sprzedaży mieszkania?


Opublikowane: 2021-04-26

Czy w dobie pandemii po zakończeniu umowy najmu można eksmitować niepłacących lokatorów?


Opublikowane: 2021-04-19

Konkubent zmienił zamki do mieszkania komunalnego - co zrobić?


Opublikowane: 2021-04-12

Jak sprzedać mieszkanie osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej?


Opublikowane: 2021-04-03

Opłata za psa w spółdzielni mieszkaniowej


Opublikowane: 2021-03-29

Wynajem mieszkania firmie dla pracowników


Opublikowane: 2021-03-22

Czy były mąż może wprowadzić się do mieszkania komunalnego po rozwodzie?


Opublikowane: 2021-03-15

Śmieci porzucone na terenie spółdzielni mieszkaniowej - kto powinien posprzątać?


Opublikowane: 2021-03-08

Kolejna umowa najmu czas oznaczony - jak się zabezpieczyć?


Opublikowane: 2021-03-01

Niesprawna instalacja sanitarna w zakupionym mieszkaniu od dewelopera


Opublikowane: 2021-02-22

Udostępnienie lokalu przez najemcę osobie trzeciej bez zgody właściciela


Opublikowane: 2021-02-15

Podejrzenie nielegalnej działalności w wynajmowanym lokalu


Opublikowane: 2021-02-08

Śmierć najemcy lokalu komunalnego - co z osobami mieszkającymi w mieszkaniu?


Opublikowane: 2021-02-01

Rozliczanie kosztów ciepła we wspólnocie mieszkaniowej


Opublikowane: 2021-01-25

Zastaw na rzeczach ruchomych za brak zapłaty za wynajem mieszkania


Opublikowane: 2021-01-18

Jak pozbyć się syna narkomana z mieszkania?


Opublikowane: 2021-01-11

Wyrzucenie partnera z mieszkania po zakończeniu okresu zameldowania


Opublikowane: 2021-01-04

Rozwiązanie umowy najmu lokalu usługowego z powodu pandemii


Opublikowane: 2020-12-07

Jak doprowadzić do wyprowadzki brata uzależnionego od alkoholu?


Opublikowane: 2020-11-27

Natychmiastowe wypowiedzenie umowy najmu problematycznemu lokatorowi


Opublikowane: 2020-11-20

Umowa przedwstępna wynajmu mieszkania - jak wycofać się i odzyskać zadatek?


Opublikowane: 2020-11-13

Najem instytucjonalny - brak zapłaty za czynsz i wypowiedzenie umowy


Opublikowane: 2020-11-06

Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej w trakcie sprawy spadkowej


Opublikowane: 2020-10-30

Mieszkanie komunalne dla byłego wychowanka domu dziecka, problem z meldunkiem


Opublikowane: 2020-10-23

Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych przez członków spółdzielni mieszkaniowej


Opublikowane: 2020-10-19

Jak zgodnie z prawem pozbyć się rzeczy pozostawionych przez najemcę?


Opublikowane: 2020-10-12

Odłączenie gazu i prądu w nielegalnie zajmowanym mieszkaniu


Opublikowane: 2020-10-05

Salon kosmetyczny w mieszkaniu a sposób użytkowania lokalu


Opublikowane: 2020-09-28

Wymeldowanie dzieci z mieszkania gminnego które przebywają za granicą


Opublikowane: 2020-09-11

Wykup mieszkania komunalnego po rozwodzie i eksmisji męża


Opublikowane: 2020-09-04

Uciążliwy współlokator


Opublikowane: 2020-08-28

Mieszkanie komunalne a ślub


Opublikowane: 2020-08-21

Wezwanie do zapłaty za długi czynszowe zmarłego


Opublikowane: 2020-08-14

Połączenie okresu najmu mieszkań komunalnych w celu wykupu z bonifikatą


Opublikowane: 2020-08-07

Umowa najmu okazjonalnego i podatki


Opublikowane: 2020-07-31

Konflikt ze współlokatorem który każe mi się wyprowadzić - co zrobić?


Opublikowane: 2020-07-24

Zrzeczenie się wynagrodzenia przez członka rady nadzorczej spółdzielni


Opublikowane: 2020-07-17

Najemca odmawia pokrycia kosztów napraw zniszczeń - co zrobić?


Opublikowane: 2020-07-10

Problem z lokatorem - jak skutecznie zakończyć najem?


Opublikowane: 2020-07-03

Duża podwyżka czynszu


Opublikowane: 2020-06-26

Usterki w wynajmowanym mieszkaniu jako powód rozwiązania umowy najmu


Opublikowane: 2020-06-19

Wykup mieszkania spółdzielczego przez jednego z małżonków po rozwodzie


Opublikowane: 2020-06-12

Rozwiązanie umowy najmu na czas nieokreślony


Opublikowane: 2020-06-05

Ponowne ubieganie się o najem lokalu komunalnego po odmowie


Opublikowane: 2020-05-29

Roszczenia właściciela mieszkania po zakończeniu najmu


Opublikowane: 2020-05-22

Montaż rolet na balkonie we wspólnocie mieszkaniowej


Opublikowane: 2020-05-15

Zbyt niska balustrada balkonowa w spółdzielni mieszkaniowej


Opublikowane: 2020-05-08

Jak wypowiedzieć najem przy braku dobrej woli najemców?


Opublikowane: 2020-04-27

Wyrzucenie kobiety w ciąży która zajęła lokal bez mojej wiedzy


Opublikowane: 2020-04-20

Bonifikata dla opiekuna osoby niepełnosprawnej


Opublikowane: 2020-04-06

Zakończenie umowy o użytkowanie wieczyste


Opublikowane: 2020-03-30

Montaż paneli słonecznych we wspólnocie mieszkaniowej


Opublikowane: 2020-03-23

Czy stracę mieszkanie komunalne po otrzymaniu mieszkania w darowiźnie?


Opublikowane: 2020-03-20

Wykup mieszkania zakładowego przejętego przez spółdzielnię


Opublikowane: 2020-03-09

Sprzeciw na przekształcenie lokali z mieszkalnych na usługowo-użytkowe we wspólnocie mieszkaniowej


Opublikowane: 2020-03-02

Zaległości za czynsz przy najmie okazjonalnym


Opublikowane: 2020-02-24

Brak wpłaty kaucji oraz wskazania lokalu w razie egzekucji jako powód rozwiązania umowy najmu


Opublikowane: 2020-02-17

Odmowa gminy na wykup mieszkania komunalnego z bonifikatą z powodu zawarcia małżeństwa


Opublikowane: 2020-02-10

Żądanie dokumentów księgowych i umów przez członka wspólnoty mieszkaniowej


Opublikowane: 2020-02-03

Łamanie zakazu palenia w bloku na klatce i korytarzach


Opublikowane: 2020-01-24

Podwyższenie czynszu przy nowej umowie najmu


Opublikowane: 2020-01-17

Wynajem mieszkania a dodatek mieszkaniowy dla najemcy


Opublikowane: 2020-01-12

Zamiana piwnic


Opublikowane: 2020-01-03

Jak rozwiązać umowę najmu okazjonalnego?


Opublikowane: 2019-12-27

Obciążenie obdarowanego kosztami utrzymania mieszkania


Opublikowane: 2019-12-13

Nieprawidłowo wyliczane koszty utrzymania nieruchomości wspólnej


Opublikowane: 2019-12-02

Czy muszę zdać mieszkanie komunalne po śmierci mamy która była głównym najemcą?


Opublikowane: 2019-11-29

Jak odzyskać dom po rozwodzie w którym mieszka była żona?


Opublikowane: 2019-11-25

Mieszkanie gminne po zawarciu związku małżeńskiego


Opublikowane: 2019-11-22

Mąż nie chce wyprowadzić się z domu mojej mamy, co robić?


Opublikowane: 2019-11-18

Wykupienie mieszkania przez syna kolejarza


Opublikowane: 2019-11-15

Umowa o administrowanie w małej wspólnocie mieszkaniowej


Opublikowane: 2019-11-08

Nakaz eksmisji i niepłacenie za bezumowny najem mieszkania


Opublikowane: 2019-11-04

Żądanie przez spółdzielnie wniesienia pełnego wkładu mieszkaniowego


Opublikowane: 2019-11-01

Czy dzieci mogą grać w piłkę na trawniku wspólnoty mieszkaniowej?


Opublikowane: 2019-10-28

Eksmisja męża po rozwodzie


Opublikowane: 2019-10-25

Czy można dopisać dzieci do umowy najmu mieszkania od gminy?


Opublikowane: 2019-10-21

Zapłata za koszty poniesione przez wspólnotę mieszkaniową


Opublikowane: 2019-10-18

Wynajem użyczonego mieszkania


Opublikowane: 2019-10-14

Remont mieszkania - zarząd wspólnoty mieszkaniowej żąda dokumentacji technicznej


Opublikowane: 2019-10-11

Sąsiedzi powodują zwiększenie kosztów ogrzewania, co robić?


Opublikowane: 2019-10-07

Prawa najemcy do decydowania o całym lokalu


Opublikowane: 2019-10-04

Jak pozbyć się mieszkańca wylicytowanego mieszkania?


Opublikowane: 2019-09-30

Wypowiedzenie umowy najmu ze względu na brak regularnych wpłat


Opublikowane: 2019-09-27

Jak zmusić krewnych do opuszczenia mojego domu?


Opublikowane: 2019-09-23

Prawo miru domowego a wynajem


Opublikowane: 2019-09-20

Czy wnuczka ma prawo do mieszkania komunalnego po babci?


Opublikowane: 2019-09-16

Czy mogę wykupić mieszkanie komunalne bez zgody najemcy - ojca?


Opublikowane: 2019-09-13

Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym


Opublikowane: 2019-09-09

Wynajem mieszkania kilku osobom - czy wystarczy jedna umowa?


Opublikowane: 2019-09-06

Eksmisja ze względu na zagrożenie życia sąsiadów


Opublikowane: 2019-09-02

Wydatki poniesione na adaptację mieszkania do używania


Opublikowane: 2019-08-30

Nie mogę rozwiązać umowy najmu z powodu śmierci najemcy


Opublikowane: 2019-08-26

Wyrok eksmisji z lokalu z tytułu zadłużenia


Opublikowane: 2019-08-19

Uregulowanie zaległości za strych we wspólnocie mieszkaniowej


Opublikowane: 2019-08-12

Pokrycie kosztów remontu wynajmowanego mieszkania


Opublikowane: 2019-08-07

Jak nie stracić mieszkania od gminy?


Opublikowane: 2019-08-05

Zmiana warunków umowy najmu mieszkania od pracodawcy


Opublikowane: 2019-08-02

Użytkowanie piwnic we wspólnocie mieszkaniowej


Opublikowane: 2019-07-31

Trudności z zameldowaniem partnerki w mieszkaniu komunalnym


Opublikowane: 2019-07-29

Wynajmujący mieszkanie został aresztowany - co zrobić?


Opublikowane: 2019-07-26

Kupno mieszkania na licytacji komorniczej


Opublikowane: 2019-07-24

Rozwiązanie umowy najmu i zniesienie tytułu prawnego zajmowania lokalu


Opublikowane: 2019-07-22

Możliwość zostania najemcą mieszkania po śmierci mamy


Opublikowane: 2019-07-19

Czy mogę zostać administratorem kamienicy?


Opublikowane: 2019-07-17

Sprowadzenie przez najemcę dzikiej lokatorki z dziećmi


Opublikowane: 2019-07-15

Zakup mieszkania z uciążliwymi lokatorami


Opublikowane: 2019-07-12

Obcy ludzie od lat zameldowani w moim mieszkaniu, czy spółdzielnia zawiniła?


Opublikowane: 2019-07-10

Wynajem lokalu dla firmy - jaki podatek - ryczałt czy VAT?


Opublikowane: 2019-07-08

Czy mama może wykupić mieszkanie komunalne tylko na siebie?


Opublikowane: 2019-07-05

Wniosek o mieszkanie komunalne a zarobki z zagranicy


Opublikowane: 2019-07-03

Problem z zabudową balkonu


Opublikowane: 2019-07-01

Jak kupić mieszkanie komunalne z bonifikatą?


Opublikowane: 2019-06-26

Rozliczenie wynajmu mieszkania otrzymanego w spadku


Opublikowane: 2019-06-24

Odmówienie udziału w dezynsekcji we wspólnocie mieszkaniowej


Opublikowane: 2019-06-21

Nieuregulowane prawo do najmu mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2019-06-19

Zakup mieszkania na wynajem - podatki, umowa, zameldowanie


Opublikowane: 2019-06-17

Dofinansowanie na zakup mieszkania dla pracownika Służby Granicznej


Opublikowane: 2019-06-14

Czy mam jakąś szansę, aby nie stracić mieszkania komunalnego?


Opublikowane: 2019-06-12

Jakie mam szanse na zatrzymanie mieszkania komunalnego?


Opublikowane: 2019-06-10

Najemca opuścił mieszkanie z powodu wady zagrażającej zdrowiu


Opublikowane: 2019-06-07

Podnajem mieszkania komunalnego bez zgody gminy


Opublikowane: 2019-06-05

Rezygnacja z kontynuowania najmu z zasobów TBS na rzecz syna


Opublikowane: 2019-06-03

Utrata mieszkania komunalnego w Warszawie


Opublikowane: 2019-05-31

Przejęcie mieszkania w TBS


Opublikowane: 2019-05-29

Żądanie zapłaty za mieszkanie od współlokatora po wyprowadzce


Opublikowane: 2019-05-27

Konfliktowi najemcy, jak rozwiązać umowę przed terminem?


Opublikowane: 2019-05-24

Prawo członka wspólnoty mieszkaniowej do kontroli i współdziałania


Opublikowane: 2019-05-22

Problemy z Administracją Domów Miejskich (ADM)


Opublikowane: 2019-05-20

Czy można wykupić mieszkanie po rozwodzie z żołnierzem zawodowym?


Opublikowane: 2019-05-17

Właściciel zobowiązany do przedstawienia rozliczenia kosztów ciepła i ich podziału pomiędzy lokale mieszkalne


Opublikowane: 2019-05-15

Problem z gruntem przynależnym do mieszkania


Opublikowane: 2019-05-13

Mieszkanie komunalne - czy decyzję można przepisać na wnuka?


Opublikowane: 2019-05-10

Problem z wymeldowaniem siostry


Opublikowane: 2019-05-08

Awaria w spółdzielni mieszkaniowej, kto zapłaci za zniszczoną łazienkę?


Opublikowane: 2019-05-06

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego tylko dla jednego z dzieci


Opublikowane: 2019-05-03

Jak wykupić mieszkanie mamy od spółdzielni aby brat nie żądał zachowku?


Opublikowane: 2019-05-01

Pobyt w zakładzie karnym a lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego – czy można przekazać rodzinie?


Opublikowane: 2019-04-29

Kupno mieszkania pochodzącego z zasobów Agencji Mienia Wojskowego


Opublikowane: 2019-04-26

Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas oznaczony


Opublikowane: 2019-04-24

Realne zagrożenie wypowiedzenia umowy najmu


Opublikowane: 2019-04-22

Wynająłem pokój, ale w nim nie zamieszkałem, czy kaucja przepadła?


Opublikowane: 2019-04-19

Czy osoba najmująca TBS może być obciążona długami?


Opublikowane: 2019-04-17

Jak usunąć partnera z mieszkania?


Opublikowane: 2019-04-15

Miesięczny okres wypowiedzenia umowy najmu


Opublikowane: 2019-04-12

Czy TBS może odmówić podpisania umowy?


Opublikowane: 2019-04-10

Wykup mieszkania komunalnego od gminy a dług głównego najemcy


Opublikowane: 2019-04-08

Naruszenie miru domowego przez osoby trzecie w wynajmowanym mieszkaniu


Opublikowane: 2019-04-05

Otrzymanie wkładu mieszkaniowego a premia gwarancyjna na zakup mieszkania


Opublikowane: 2019-04-03

Odziedziczenie zadłużonego mieszkania spółdzielczego


Opublikowane: 2019-04-01

Czy wysoki poziom hałasu w mieszkaniu jest wadą ukrytą?


Opublikowane: 2019-03-29

Wykonywanie obowiązków wiceprezesa spółdzielni na L4


Opublikowane: 2019-03-27

Czy kurator spadku ma obowiązek poinformować najemców o sprzedaży nieruchomości?


Opublikowane: 2019-03-25

Jak zrezygnować z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej?


Opublikowane: 2019-03-22

Podejrzenia członka małej wspólnoty o niegospodarność administratora


Opublikowane: 2019-03-20

Partycypacja w kosztach wymiany dachu we wspólnocie mieszkaniowej


Opublikowane: 2019-03-18

Klauzula prolongacyjna


Opublikowane: 2019-03-15

Koszty utrzymania dróg na terenie osiedla


Opublikowane: 2019-03-13

Sprzedaż mieszkania spółdzielczego we współwłasności


Opublikowane: 2019-03-11

Sfinansowanie wykupu mieszkania komunalnego z bonifikatą w zamian za darowiznę


Opublikowane: 2019-03-08

Podwyżka czynszu przez nowego właściciela mieszkania - czy mogę nie podpisać aneksu do umowy?


Opublikowane: 2019-03-06

Oświadczenie o braku roszczeń do mieszkania


Opublikowane: 2019-03-04

Czy na montaż klimatyzatora potrzebna jest zgoda spółdzielni?


Opublikowane: 2019-03-01

Umowa najmu okazjonalnego z właścicielem lokalu zastępczego


Opublikowane: 2019-02-27

Co teraz zrobić, aby zostać najemcą lokalu po ojcu?


Opublikowane: 2019-02-25

Nachodzenie przez byłą dziewczynę - co zrobić?


Opublikowane: 2019-02-22

Wymeldowanie z lokalu socjalnego bez wiedzy


Opublikowane: 2019-02-20

Jak pozbyć się bratowej z domu?


Opublikowane: 2019-02-18

Przepisanie umowy najmu mieszkania komunalnego na synową


Opublikowane: 2019-02-15

Zdanie lokalu bez potwierdzenia zdawczo-odbiorczego


Opublikowane: 2019-02-13

Zwrot kaucji od biura nieruchomości


Opublikowane: 2019-02-11

Zwrot zwaloryzowanej wartości partycypacji


Opublikowane: 2019-02-08

Nielegalne zamieszkiwanie - jak pozbyć się lokatorów?


Opublikowane: 2019-02-06

Przebywanie syna w domu bez zgody rodziców


Opublikowane: 2019-02-04

Właściciele mieszkania wyjechali za granicę i nie ma z nimi kontaktu - jak starać się o mieszkanie?


Opublikowane: 2019-02-01

Czy muszę się wymeldować przed sporządzeniem aktu notarialnego?


Opublikowane: 2019-01-30

Wynajmowanie garażu na terenie wspólnoty mieszkaniowej


Opublikowane: 2019-01-28

Przywrócenie lokatorskiego prawa do lokalu


Opublikowane: 2019-01-25

Pluskwy powodem braku zwrotu kaucji


Opublikowane: 2019-01-23

Żądania dotyczące wkładu mieszkaniowego


Opublikowane: 2019-01-21

Niezgłoszenie do spółdzielni otrzymania mieszkania w spadku


Opublikowane: 2019-01-18

Odebranie wynajmowanego mieszkania z usterkami a potrącenie z kaucji


Opublikowane: 2019-01-16

Jak dokonać zamiany mieszkania komunalnego na spółdzielcze?


Opublikowane: 2019-01-14

Darowizna mieszkania z programu Rodzina na Swoim


Opublikowane: 2019-01-11

Usunięcie żony z najmu mieszkania komunalnego po rozwodzie


Opublikowane: 2019-01-07

Przebudowa mieszkania na poddaszu, czy potrzebna zgoda wspólnoty?


Opublikowane: 2019-01-04

Niedostosowanie statutu spółdzielni do przepisów


Opublikowane: 2019-01-02

Odstąpienie od umowy najmu pokoju


Opublikowane: 2018-12-31

Jak wyegzekwować od najemcy zaległy czynsz i naprawę szkód?


Opublikowane: 2018-12-28

Regulamin najmu pokoju wymuszający znalezienie kogoś na swoje miejsce


Opublikowane: 2018-12-24

Wniosek o podnajęcie mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2018-12-22

Zachowanie w rodzinie mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2018-12-19

Obowiązki najemcy lokalu komunalnego


Opublikowane: 2018-12-17

Ingerowanie wspólnoty w sposób użytkowania lokalu


Opublikowane: 2018-12-14

Sprzedaż mieszkania kupionego z bonifikatą a zakup nowego


Opublikowane: 2018-12-12

Uprawomocnienie postanowienia o przysądzeniu lokalu mieszkalnego


Opublikowane: 2018-12-10

Jak skłonić byłego męża do opuszczenia mieszkania?


Opublikowane: 2018-12-07

Wykupienie mieszkania komunalnego od kuzyna


Opublikowane: 2018-12-05

Najem okazjonalny a podnajem


Opublikowane: 2018-12-03

Jak się zabezpieczyć przed nieuczciwymi najemcami?


Opublikowane: 2018-11-30

Szanse na mieszkanie komunalne babci, gdy własne się wynajmuje


Opublikowane: 2018-11-28

Praca okresowa za granicą a ryzyko utraty mieszkania od gminy


Opublikowane: 2018-11-26

Licytacja komornicza wynajmowanego mieszkania


Opublikowane: 2018-11-23

Problem z mieszkaniem TBS po śmierci najemcy


Opublikowane: 2018-11-21

Stwierdzenie praw do najmu lokalu komunalnego przez wnuczkę


Opublikowane: 2018-11-19

Wniosek o nieodpłatne użyczenie lokalu komunalnego


Opublikowane: 2018-11-16

Zajmowanie mieszkania komunalnego bez tytułu prawnego


Opublikowane: 2018-11-14

Jak najemca mieszkania z zasobów gminnych może przekazać dziecku inną nieruchomość mieszkalną?


Opublikowane: 2018-11-12

Jak odzyskać lokal bez narażania się na roszczenia najemcy?


Opublikowane: 2018-11-09

Czy w razie śmierci właściciela mieszkania grozi mi eksmisja?


Opublikowane: 2018-11-07

Spłacenie zadłużenia względem spółdzielni mieszkaniowej


Opublikowane: 2018-11-05

Najemca mieszkania komunalnego w podeszłym wieku, jak wykupić lokal?


Opublikowane: 2018-11-02

Nagłe wypowiedzenie umowy na czas określony przez najemcę, co robić?


Opublikowane: 2018-10-31

Sposoby na wypowiedzenie umowy najmu


Opublikowane: 2018-10-29

Najem mieszkania służbowego po ojcu


Opublikowane: 2018-10-26

Jak wyznaczyć organy spółdzielni mieszkaniowej?


Opublikowane: 2018-10-24

Zadłużone mieszkanie komunalne po mamie


Opublikowane: 2018-10-22

Zamieszkanie u partnera w jego mieszkaniu gminnym


Opublikowane: 2018-10-19

Kredyty rodziców, jak ochronić mieszkanie spółdzielcze własnościowe przed zajęciem?


Opublikowane: 2018-10-17

Zbycie partycypacji w TBS na rzecz osoby trzeciej a podatki


Opublikowane: 2018-10-15

Przejęcie kamienicy przez nowego właściciela i podwyżka czynszu


Opublikowane: 2018-10-12

Rozwód przed wykupem mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2018-10-10

Wypłata udziałów zmarłego członka spółdzielni


Opublikowane: 2018-10-08

Zawarcie nowej umowy najmu mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2018-10-05

Zwrot kosztów wymiany wodomierza


Opublikowane: 2018-10-03

Sprzedaż mieszkania po darowiźnie udziału w nim


Opublikowane: 2018-10-01

Opłata za miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym


Opublikowane: 2018-09-28

Przeniesienie własności mieszkania komunalnego na rzecz dziecka


Opublikowane: 2018-09-26

Jak zachować mieszkanie komunalne przy jednoczesnym zakupie innego mieszkania?


Opublikowane: 2018-09-24

Niekorzystna propozycja najmu instytucjonalnego


Opublikowane: 2018-09-21

Jak doprowadzić do wyprowadzki byłego męża alkoholika?


Opublikowane: 2018-09-19

Przedłużenie umowy najmu okazjonalnego na kolejny rok


Opublikowane: 2018-09-17

Zabezpieczenie mieszkania komunalnego na wypadek śmierci najemców


Opublikowane: 2018-09-14

Jak odzyskać lokatorskie prawa do lokalu mieszkalnego?


Opublikowane: 2018-09-12

Trudności z wstąpieniem w prawo najmu mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2018-09-10

Wniosek o zgodę na zabudowanie części korytarza a brak odpowiedzi spółdzielni


Opublikowane: 2018-09-07

Rejestracja działalności gospodarczej w wynajmowanym mieszkaniu


Opublikowane: 2018-09-05

Wybór zarządu wspólnoty mieszkaniowej


Opublikowane: 2018-09-03

Opuszczenie lokalu przez lokatorów


Opublikowane: 2018-08-31

Ważność umowy najmu a brak uiszczenia pełnej kaucji


Opublikowane: 2018-08-29

Wykup mieszkania komunalnego sąsiada - jak przeprowadzić transakcję?


Opublikowane: 2018-08-27

Nowy podział części wspólnych nieruchomości w domu jednorodzinnym z dwoma lokalami mieszkalnymi po adaptacji poddasza


Opublikowane: 2018-08-24

Prawo do wskazania osób do najmu TBS


Opublikowane: 2018-08-22

Obciążenie kosztami wind członków wspólnoty mieszkaniowej, którzy z nich nie korzystają


Opublikowane: 2018-08-20

Pieniądze wpłacone przez córkę na partycypację TBS zadłużonej matki


Opublikowane: 2018-08-17

Co zrobić gdy mieszkanie zostało sprzedane na licytacji komorniczej?


Opublikowane: 2018-08-15

Posiadanie innego lokalu mieszkalnego a mieszkanie komunalne


Opublikowane: 2018-08-13

Remont wynajętego mieszkania i nieuzasadnione podwyżki czynszu


Opublikowane: 2018-08-10

Odmowa przyjęcia lokalu socjalnego mieszkania w baraku


Opublikowane: 2018-08-08

Dom mieszkalny w innej gminie a mieszkanie komunalne


Opublikowane: 2018-08-06

Naprawa sprzętu w wynajmowanym mieszkaniu


Opublikowane: 2018-08-03

Zamieszkiwanie w mieszkaniu komunalnym bez tytułu prawnego


Opublikowane: 2018-08-01

Kłótnia wynajmujących jako powód rozwiązania umowy najmu


Opublikowane: 2018-07-30

Wystąpienie do AMW o wypłatę odprawy mieszkaniowej lub świadczenia mieszkaniowego po latach


Opublikowane: 2018-07-27

Konkubina odmawia opuszczenia mieszkania


Opublikowane: 2018-07-25

Jakie należności z tytułu najmu lokalu zabezpiecza kaucja?


Opublikowane: 2018-07-23

Wynajęcie mieszkania przez żonę bez zgody męża i bez rozdzielności majątkowej


Opublikowane: 2018-07-20

Problem z bratem alkoholikiem a eksmisja


Opublikowane: 2018-07-18

Co zrobić, żeby syn opuścił mieszkanie?


Opublikowane: 2018-07-16

Najemca nie przebywa w mieszkaniu komunalnym, czy gmina wypowie umowę najmu?


Opublikowane: 2018-07-13

Czy mogę odmówić przyjęcia lokalu socjalnego i prosić o inny?


Opublikowane: 2018-07-11

Rezygnacja ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na rzecz byłej żony


Opublikowane: 2018-07-09

Przekształcenie mieszkania na spółdzielcze własnościowe za zgodą byłej żony


Opublikowane: 2018-07-06

Przyczyny likwidacji spółdzielni


Opublikowane: 2018-07-04

Zgoda na budowę rampy dla niepełnosprawnych przy sprzeciwie jednego mieszkańca


Opublikowane: 2018-07-02

Wykup mieszkania komunalnego mimo prawa do mieszkania spółdzielczego w innym powiecie


Opublikowane: 2018-06-29

Zamiana mieszkań w TBS


Opublikowane: 2018-06-27

Właściciel mieszkania nie płacił za prąd, najemcy odcięto elektryczność, co robić?


Opublikowane: 2018-06-25

Mieszkanie za granicą a wykup lokalu komunalnego w Polsce


Opublikowane: 2018-06-22

Czy mogę przekazać mieszkanie socjalne ojcu?


Opublikowane: 2018-06-20

Czy mogę wymeldować syna z mieszkania komunalnego bez jego zgody?


Opublikowane: 2018-06-18

Czy umowa najmu obowiązuje ze zmarłym właścicielem?


Opublikowane: 2018-06-15

Zakup domu przed sprzedażą mieszkania wykupionego z bonifikatą


Opublikowane: 2018-06-13

Czy potrzebna jest zgoda wspólnoty na postawienie altanki w ogródku?


Opublikowane: 2018-06-11

Aneks do umowy najmu okazjonalnego przedłużającego najem


Opublikowane: 2018-06-08

Generalny remont budynku w zasobach gminnych - prawa lokatorów


Opublikowane: 2018-06-06

Podwyżka funduszu remontowego przez administrację w budynku komunalnym


Opublikowane: 2018-06-04

Wynajmujący żąda wymiany podłogi za powstałe rysy


Opublikowane: 2018-06-01

Upadłość ogólnopolskiego TBS, czym to grozi?


Opublikowane: 2018-05-30

Czy należy zmniejszyć czynsz o wskaźnik deflacji?


Opublikowane: 2018-05-28

Jak podarować lokal dziecku aby nie utracić bonifikaty


Opublikowane: 2018-05-25

Nakaz opuszczenia mieszkania komunalnego w trybie 30 dni


Opublikowane: 2018-05-23

Żądanie usunięcia usterek w mieszkaniu od poprzednich właścicieli


Opublikowane: 2018-05-21

Jak skutecznie rozwiązać umowę najmu gdy lokatorzy przestali płacić za mieszkanie?


Opublikowane: 2018-05-18

Uciążliwa działalność gastronomiczna pod mieszkaniem


Opublikowane: 2018-05-16

Użyczenie mieszkania krewnej a podatki


Opublikowane: 2018-05-14

Problem z wynajętym mieszkaniem firmie dla jej pracownika


Opublikowane: 2018-05-11

Wykupu mieszkania komunalnego po zrzeczeniu się najmu przez męża


Opublikowane: 2018-05-09

Wymiana drzwi w budynku komunalnym


Opublikowane: 2018-05-07

Czy nastąpi wykluczenie ze spółdzielni mieszkaniowej?


Opublikowane: 2018-05-04

Czy należy się odprawa mieszkaniowa z Agencji Mienia Wojskowego?


Opublikowane: 2018-05-02

Wykup mieszkania komunalnego po śmierci głównego najemcy


Opublikowane: 2018-04-30

Nakaz zapłaty za niezapłacony czynsz w lokalu komunalnym


Opublikowane: 2018-04-27

Sprzedaż budynku gminy a nakłady poczynione przez najemcę


Opublikowane: 2018-04-25

Zmiana zarządcy we wspólnocie mieszkaniowej


Opublikowane: 2018-04-23

Mieszkanie w innej gminie a ubieganie się o wykup z bonifikatą i obniżkę czynszu


Opublikowane: 2018-04-20

Wypowiedzenie lokalu komunalnego z powodu długów a eksmisja


Opublikowane: 2018-04-18

Nabycie praw do mieszkania zakładowego PKP po śmierci pracownika


Opublikowane: 2018-04-16

Obowiązek informowania mieszkańców o wizycie kominiarza


Opublikowane: 2018-04-13

Przepisanie mieszkania z zasobów miasta


Opublikowane: 2018-04-11

Jak mogę podnająć mieszkanie z TBS?


Opublikowane: 2018-04-09

Były partner córki nie chce się wyprowadzić z mieszkania


Opublikowane: 2018-04-06

Odpowiedzialność za czyszczenie i wymianę instalacji wentylacyjnych w blokach mieszkalnych


Opublikowane: 2018-04-04

Lokatorzy nie chcą wyprowadzić się z mieszkania - co zrobić?


Opublikowane: 2018-04-02

Wykup mieszkania kwaterunkowego w Warszawie


Opublikowane: 2018-03-30

Brak zgody na sprzedaż partycypacji w TBS


Opublikowane: 2018-03-28

Rozwiązanie najmu przez jednego z najemców


Opublikowane: 2018-03-26

Czy mogę wrócić do zadłużonego mieszkania komunalnego?


Opublikowane: 2018-03-23

Wyższe koszty eksploatacji dla lokatora niebędącego członkiem spółdzielni, dlaczego?


Opublikowane: 2018-03-21

Wyprowadzenie się męża z mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2018-03-19

Uzupełnienie wynajmowanego mieszkania starymi sprzętami


Opublikowane: 2018-03-16

Zmiana sposobu użytkowania budynku – usługi hotelarskie


Opublikowane: 2018-03-14

Opłaty za garaż we wspólnocie mieszkaniowej z którego nie korzystam


Opublikowane: 2018-03-12

Rozwiązanie umowy najmu z powodu wad lokalu


Opublikowane: 2018-03-09

Problem z zamianą mieszkania komunalnego na większe


Opublikowane: 2018-03-07

Wykup dawnego mieszkania PKP


Opublikowane: 2018-03-05

Przepisanie mieszkania zakładowego na rodzinę zmarłego pracownika


Opublikowane: 2018-03-02

Zbieranie pieniędzy we wspólnocie mieszkaniowej


Opublikowane: 2018-02-28

Uciążliwy najem sutereny


Opublikowane: 2018-02-26

Przekazanie mieszkania TBS przed sporządzeniem umowy cesji


Opublikowane: 2018-02-23

Najem mieszkania komunalnego po śmierci brata


Opublikowane: 2018-02-21

Spadek a posiadacz mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2018-02-19

Uchwała większości członków wspólnoty mieszkaniowej


Opublikowane: 2018-02-16

Problem z agresywnym dorosłym synem - eksmisja


Opublikowane: 2018-02-14

Czy komornik może zająć za długi partycypację w TBS?


Opublikowane: 2018-02-12

Podrobienie podpisu na umowie najmu


Opublikowane: 2018-02-09

Brak możliwości przywrócenia tytułu prawnego do lokalu


Opublikowane: 2018-02-07

Podpisanie nowej umowy partycypacji z TBS


Opublikowane: 2018-02-05

Żądanie przez spółdzielnię opłat eksploatacyjnych od właściciela lokalu


Opublikowane: 2018-02-02

Jak nadal mieszkać w mieszkaniu TBS i zostać jego najemcą?


Opublikowane: 2018-01-31

Sądowe zniesienie współnajmu mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2018-01-29

Powrót do mieszkania komunalnego mimo wypowiedzenia umowy najmu


Opublikowane: 2018-01-26

Wykupienie mieszkania komunalnego dziadków przez wuja


Opublikowane: 2018-01-24

Pęknięta rura wodna po wyprowadzce najemców – kto płaci?


Opublikowane: 2018-01-22

Użyczenie mieszkania a pokrywanie kosztów


Opublikowane: 2018-01-19

Jak wykupić mieszkanie komunalne, gdy na najemcy ciąży dług spadkowy?


Opublikowane: 2018-01-17

Problemy z ogrzewaniem w mieszkaniu spółdzielczym


Opublikowane: 2018-01-15

Jak nie stracić lokalu komunalnego?


Opublikowane: 2018-01-12

Jak wyrzucić byłego męża z mieszkania?


Opublikowane: 2018-01-10

Mieszkanie spółdzielcze dziadków a zostanie członkiem spółdzielni


Opublikowane: 2018-01-08

Eksmisja z użyczonego mieszkania


Opublikowane: 2018-01-05

Przepisanie mieszkania podczas trwania najmu okazjonalnego


Opublikowane: 2018-01-03

Przedterminowe zerwanie umowy najmu przez najemcę


Opublikowane: 2018-01-01

Rezygnacja z najmu dzień po podpisaniu umowy i wpłacie kaucji


Opublikowane: 2017-12-29

Podpisana umowa przedwstępna kupna mieszkania i problem z lokatorem


Opublikowane: 2017-12-27

Czy siostra po śmierci babci będzie musiała opuścić mieszkanie komunalne?


Opublikowane: 2017-12-25

Zadłużenie mieszkania przez macochę


Opublikowane: 2017-12-22

Nagłe wypowiedzenie najmu hali


Opublikowane: 2017-12-20

Przebywanie w lokalu po nakazie eksmisji


Opublikowane: 2017-12-18

Sprzeciw na podwyższenie funduszu remontowego


Opublikowane: 2017-12-15

Podpisanie przydziału mieszkania przez matkę przyszłego lokatora


Opublikowane: 2017-12-13

Remont lokalu i roszczenie finansowe wobec wspólnoty


Opublikowane: 2017-12-11

Zmiana właściciela wynajmowanego mieszkania


Opublikowane: 2017-12-08

Kto spłaca zadłużenie mieszkania komunalnego?


Opublikowane: 2017-12-06

Wypowiedzenie najmu mieszkania socjalnego z powodu wysokich zarobków na członka rodziny


Opublikowane: 2017-12-04

Teściowie grożą nam eksmisją


Opublikowane: 2017-12-01

Natychmiastowe wypowiedzenie najmu za niszczenie wyposażenia


Opublikowane: 2017-11-29

Zakup mieszkania spółdzielczego na rynku wtórnym


Opublikowane: 2017-11-27

Sala taneczna w budynku komunalnym


Opublikowane: 2017-11-24

Problem ze sprzedażą wynajmowanego mieszkania


Opublikowane: 2017-11-22

Obciążenie długami za mieszkanie komunalne


Opublikowane: 2017-11-20

Nieuczciwy najemca garażu


Opublikowane: 2017-11-17

Sprzedaż mieszkania i odstąpienie od umowy najmu


Opublikowane: 2017-11-15

Czy gmina ma prawo sprzedać nieruchomość z mieszkaniem najemcy?


Opublikowane: 2017-11-13

Niezwoływanie zebrania rocznego przez zarządcę nieruchomości


Opublikowane: 2017-11-10

Czy można na siłę wejść do wynajmowanego mieszkania?


Opublikowane: 2017-11-08

Bezumowne korzystanie z adresu


Opublikowane: 2017-11-06

Wymeldowanie kilku osób z mieszkania


Opublikowane: 2017-11-03

Przekroczenie minimum dochodowego przy najmie mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2017-11-01

Wykup mieszkania od uczelni po preferencyjnych stawkach przez jej pracownika


Opublikowane: 2017-10-30

Wynajem mieszkania dla firmy


Opublikowane: 2017-10-27

Zmiana lokatorów podczas najmu okazjonalnego a zgłoszenie do US


Opublikowane: 2017-10-25

Problemy meldunkowe a starania o przydział mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2017-10-23

Przeniesienie do lokalu socjalnego


Opublikowane: 2017-10-20

Zapłata długu za najemcę mieszkania komunalnego a wykup


Opublikowane: 2017-10-18

Ile dni w mieszkaniu komunalnym może przebywać partner córki?


Opublikowane: 2017-10-16

Zrzeczenie się mieszkania na korzyść najemcy


Opublikowane: 2017-10-13

Termin wypowiedzenia umowy lokalu użytkowego


Opublikowane: 2017-10-11

Czy spółdzielnia może mnie wyrzucić z lokalu?


Opublikowane: 2017-10-09

Zaleganie przez najemcę z opłatami


Opublikowane: 2017-10-06

Jak zmusić najemcę do opuszczenia domu?


Opublikowane: 2017-10-04

Mieszkanie służbowe dla leśniczego


Opublikowane: 2017-10-02

Jak zabezpieczyć się przed niesolidnością najemcy?


Opublikowane: 2017-09-29

Bezpieczna umowa najmu mieszkania studentom


Opublikowane: 2017-09-27

Zameldowanie członka rodziny w mieszkaniu komunalnym


Opublikowane: 2017-09-25

Zakup mieszkania przez najemcę TBS


Opublikowane: 2017-09-22

Opuszczenie wynajmowanego lokalu przez najemcę w konkretnym czasie


Opublikowane: 2017-09-20

Problem z jednym wynajmującym


Opublikowane: 2017-09-18

Jak przekazać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego byłej żonie?


Opublikowane: 2017-09-15

Bezprawne zajmowanie mieszkania przez siostrę


Opublikowane: 2017-09-13

Czy po 30 latach mam prawo zasiedzieć mieszkanie?


Opublikowane: 2017-09-11

Zadłużone mieszkanie komunalne a zmiana głównego najemcy


Opublikowane: 2017-09-08

Ściąganie kwoty bonifikaty od nabywcy mieszkania


Opublikowane: 2017-09-06

Głosowanie uchwał we wspólnocie mieszkaniowej za pomocą internetu


Opublikowane: 2017-09-04

Spłata ratalna zadłużonego mieszkania


Opublikowane: 2017-09-01

Czy można zmusić członków rodziny do płacenia za mieszkanie?


Opublikowane: 2017-08-30

Spłata zadłużenia a eksmisja


Opublikowane: 2017-08-28

Powrót do zajmowanego mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2017-08-25

Zakup mieszkania w kamienicy w centrum miasta - bezpieczeństwo transakcji


Opublikowane: 2017-08-23

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego kilka dni po podpisaniu umowy


Opublikowane: 2017-08-21

Konflikt w wspólnocie mieszkaniowej dotyczącej strychu


Opublikowane: 2017-08-18

Jak pozbyć się nieuczciwego lokatora?


Opublikowane: 2017-08-16

Odrzucony wniosek o ponowne zawarcie umowy na wynajem mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2017-08-14

Eksmisja z zadłużonego mieszkania i spłata długu


Opublikowane: 2017-08-11

Różnice wskazań między licznikiem głównym wody a indywidualnymi, kto płaci?


Opublikowane: 2017-08-09

Czy mogę pobierać dwa czynsze równolegle?


Opublikowane: 2017-08-07

Gość najemcy lokalu komunalnego


Opublikowane: 2017-08-04

Prawo syna do lokalu komunalnego po ojcu, gdy syn przebywa w zakładzie karnym


Opublikowane: 2017-08-02

Śmierć wynajmującego - kontynuacja najmu bez umowy


Opublikowane: 2017-07-31

Rozwiązanie umowy najmu na czas określony


Opublikowane: 2017-07-28

Zgoda na powiększenie piwnicy w bloku


Opublikowane: 2017-07-26

Ugoda z TBS w sprawie długów za czynsz


Opublikowane: 2017-07-24

Czy potrzebna zgoda wspólnoty mieszkaniowej na wymianę witryny na drzwi?


Opublikowane: 2017-07-21

Dziedziczenie mieszkania komunalnego po osobie ubezwłasnowolnionej


Opublikowane: 2017-07-19

Czy wynajmujący prawidłowo wypowiedział umowę najmu?


Opublikowane: 2017-07-17

Brak kontaktu z najemcą po wypowiedzeniu umowy?


Opublikowane: 2017-07-14

Wzór pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej


Opublikowane: 2017-07-12

Zabezpieczenie roszczeń wynajmującego


Opublikowane: 2017-07-10

Wydanie pisma o wykupie mieszkania przez spółdzielnię przy podziale majątku


Opublikowane: 2017-07-07

Długotrwała nieobecność jednego z najemców mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2017-07-05

Udostępnienie mieszkania komunalnego członkowi rodziny


Opublikowane: 2017-07-03

Czy siostra może zbyć prawo najmu mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2017-06-30

Co zrobić, żeby nie mieszkać z synem?


Opublikowane: 2017-06-28

Czy matka może cofnąć prawo własności mieszkania?


Opublikowane: 2017-06-26

Wspólny najem mieszkania i składanie się na opłaty


Opublikowane: 2017-06-23

Roszczenie o odszkodowanie za wady mieszkania


Opublikowane: 2017-06-21

Czy rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej może zmienić lub zlikwidować zapis w układzie zbiorowym?


Opublikowane: 2017-06-19

Zawarcie umowy najmu i rozwiązanie jej tego samego dnia


Opublikowane: 2017-06-16

Zgoda wspólnoty mieszkaniowej na powiększenie okien w mieszkaniu


Opublikowane: 2017-06-14

Lokal z AMW po rodzicach


Opublikowane: 2017-06-12

Co zrobić, gdy TBS nie chce wydać zgody na przekazanie partycypacji?


Opublikowane: 2017-06-09

Niedogrzane mieszkanie jako przyczyna rozwiązania najmu


Opublikowane: 2017-06-07

Uciążliwi lokatorzy mieszkań komunalnych


Opublikowane: 2017-06-05

Najem części domu należącego do rodziców


Opublikowane: 2017-06-02

Montaż reklamy na swojej części nieruchomości


Opublikowane: 2017-05-31

Wykup zadłużonego mieszkania komunalnego rodziców


Opublikowane: 2017-05-29

Spór z najemcą o rozliczenie kaucji


Opublikowane: 2017-05-26

Czy będziemy mogli zostać w byłym mieszkaniu PKP?


Opublikowane: 2017-05-24

Jak doręczyć lokatorce wymówieniem najmu?


Opublikowane: 2017-05-22

Wynajem wykupionego mieszkania służbowego


Opublikowane: 2017-05-19

Wykup mieszkania komunalnego a prawa osoby zamieszkującej


Opublikowane: 2017-05-17

Stawka dla właścicieli miejsc postojowych


Opublikowane: 2017-05-15

Wnuk w mieszkaniu komunalnym po dziadkach


Opublikowane: 2017-05-12

Wykup mieszkania komunalnego przez konkubinę


Opublikowane: 2017-05-10

Zmiana lokalu użytkowego na kilka mieszkalnych


Opublikowane: 2017-05-08

Po jakim czasie przedawnia się roszczenie gminy o zwrot bonifikaty?


Opublikowane: 2017-05-05

Śmierć właściciela lokalu a przedłużenie umowy najmu


Opublikowane: 2017-05-03

Zamontowanie klimatyzatorów bez zgody wspólnoty


Opublikowane: 2017-05-01

Rozdzielność a wykupione mieszkanie komunalne


Opublikowane: 2017-04-28

Odpowiedzialność najemcy i osób zamieszkujących za zapłatę czynszu lokalu komunalnego


Opublikowane: 2017-04-26

Świadczenie mieszkaniowe dla żołnierza


Opublikowane: 2017-04-24

Uznanie wstąpienia w najem mieszkania i szanse na jego wykup


Opublikowane: 2017-04-21

Wyrok opróżnienia lokalu mieszkalnego


Opublikowane: 2017-04-19

Zobowiązanie lokatorów do opuszczenia nieruchomości z konkretnym dniem


Opublikowane: 2017-04-17

Wysokość bonifikaty przy wykupie mieszkania z zasobów wojskowych


Opublikowane: 2017-04-14

Zgoda wspólnoty mieszkaniowej na montaż klimatyzacji w bloku


Opublikowane: 2017-04-12

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego w trybie natychmiastowym


Opublikowane: 2017-04-10

Czy nakazu eksmisji można użyć po raz drugi?


Opublikowane: 2017-04-07

Co mam zrobić z rzeczami byłego najemcy?


Opublikowane: 2017-04-05

Czuję się oszukany przez spółdzielnię, co robić?


Opublikowane: 2017-04-03

Szanse na wykup mieszkania komunalnego przez użytkownika nie najemcę


Opublikowane: 2017-03-31

Czas zawarcia umowy najmu okazjonalnego


Opublikowane: 2017-03-29

Zakup budynku szkoły z lokatorem


Opublikowane: 2017-03-27

Minimalna powierzchnia mieszkania socjalnego


Opublikowane: 2017-03-24

Rozliczenie kwoty partycypacji między małżonkami


Opublikowane: 2017-03-22

Jak pozbyć się najemcy z mieszkania?


Opublikowane: 2017-03-20

Bezpodstawne wypowiedzenie umowy najmu mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2017-03-17

Wypisanie byłego męża z umowy najmu mieszkania TBS


Opublikowane: 2017-03-15

Przyznanie mieszkania socjalnego dla osoby niepełnosprawnej


Opublikowane: 2017-03-13

Zdewastowanie mieszkania przez najemcę TBS


Opublikowane: 2017-03-10

Wypowiedzenie najmu mieszkania komunalnego ze względu na posiadanie innego lokalu


Opublikowane: 2017-03-06

Prawo najmu lokalu komunalnego


Opublikowane: 2017-03-03

Zrzeczenie się prawa najmu mieszkania komunalnego na rzecz dziecka


Opublikowane: 2017-03-01

Brak zapłaty za wynajem działki pod garaż


Opublikowane: 2017-02-27

Lokal w TBS a kupno nowego mieszkania


Opublikowane: 2017-02-24

Umowa najmu z klauzulą prolongacyjną


Opublikowane: 2017-02-20

Usunięcie szkód przez spółdzielnię powstałych w trakcie naprawy


Opublikowane: 2017-02-17

Sprzedaż mieszkania odziedziczonego po rodzicach


Opublikowane: 2017-02-15

Jak domagać się zwrotu kaucji za wynajem mieszkania?


Opublikowane: 2017-02-13

Najem wspólnego mieszkania przez jednego małżonka


Opublikowane: 2017-02-10

Jak doprowadzić do wyprowadzki dorosłego dziecka?


Opublikowane: 2017-02-08

Zamiana mieszkania komunalnego i zmiana lokatora głównego


Opublikowane: 2017-02-06

Właściciel mieszkania nie chce oddać kaucji


Opublikowane: 2017-02-03

Zatrzymanie części kaucji na poczet naprawienia szkody


Opublikowane: 2017-02-01

Przesuwanie terminu wyprowadzki przez najemcę


Opublikowane: 2017-01-30

Wymeldowanie z mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2017-01-27

Licytacja mieszkania wykupionego przez leśniczego


Opublikowane: 2017-01-25

Eksmisja osoby przebywającej w zakładzie karnym


Opublikowane: 2017-01-23

Działania spółdzielni przed stwierdzeniem praw do spadku


Opublikowane: 2017-01-20

Wypłata wkładu lokatorskiego przy opuszczaniu mieszkania


Opublikowane: 2017-01-18

Anulowanie nakazu eksmisji z mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2017-01-16

Prawo do wykupu mieszkania zakładowego


Opublikowane: 2017-01-13

Wynajem mieszkania otrzymanego w spadku


Opublikowane: 2017-01-09

Nabycie działki pod budynkiem mimo braku zgody jednego członka wspólnoty


Opublikowane: 2017-01-06

Przeróbki instalacji w mieszkaniu spółdzielczym


Opublikowane: 2017-01-04

Jak uzyskać mieszkanie z zasobów gminy?


Opublikowane: 2017-01-02

Spłata zadłużenia mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2016-12-30

Amortyzacja mieszkania kupionego na firmę na rynku wtórnym


Opublikowane: 2016-12-28

Przekazanie przez mamę mieszkania spółdzielczego siostrze


Opublikowane: 2016-12-26

Przekazanie środków na wykup mieszkania komunalnego - jak się zabezpieczyć?


Opublikowane: 2016-12-23

Brak zgody miasta na zamieszkanie w lokalu komunalnym


Opublikowane: 2016-12-21

Trudności z pozbyciem się najemcy


Opublikowane: 2016-12-19

Żona wyrzuciła mnie z naszego mieszkania komunalnego, co robić?


Opublikowane: 2016-12-16

Ustalenie przyczyny szkody powstałej w mieszkaniu sąsiada


Opublikowane: 2016-12-12

Jak pozbyć się z domu alkoholika?


Opublikowane: 2016-12-09

Zmiana głównego najemcy mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2016-12-07

Wyłudzenie najemcy


Opublikowane: 2016-12-05

Nie otrzymałam prawa do lokalu socjalnego


Opublikowane: 2016-12-02

Czy policja może pomóc wyprowadzić eksmitowaną osobę?


Opublikowane: 2016-11-30

Zasady zbywania lokali komunalnych na rzecz ich najemców


Opublikowane: 2016-11-28

Nieodpłatne użyczenie mieszkania socjalnego


Opublikowane: 2016-11-25

Czy spółdzielnia może podejmować działania za plecami członka?


Opublikowane: 2016-11-23

Wkład mieszkaniowy po śmierci byłej żony


Opublikowane: 2016-11-21

Partner córki nie chce opuścić naszego domu, co robić?


Opublikowane: 2016-11-18

Czy mogę przejąć mieszkanie komunalne po sąsiadce?


Opublikowane: 2016-11-17

Jak wyrzucić z mieszkania dorosłe dziecko?


Opublikowane: 2016-11-16

Czy muszę wpuścić ekipę remontową do mojego mieszkania komunalnego?


Opublikowane: 2016-11-14

Zabezpieczenie transakcji zakupu mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2016-11-09

Najem prywatny czy w ramach działalności?


Opublikowane: 2016-11-07

Opłaty do spółdzielni za wspólne mieszkanie


Opublikowane: 2016-11-04

Czy możliwe jest rozkwaterowanie na mniejsze mieszkania komunalne?


Opublikowane: 2016-11-02

Umowa najmu okazjonalnego na 3 lata


Opublikowane: 2016-10-31

Czy można zasiedzieć mieszkanie służbowe?


Opublikowane: 2016-10-28

Wypowiedzenie umowy najmu z powodu uciążliwego sąsiada


Opublikowane: 2016-10-26

Waloryzacja czynszu o wskaźnik inflacji


Opublikowane: 2016-10-24

Lokatorzy nie chcą płacić - co zrobić?


Opublikowane: 2016-10-21

Tymczasowe zameldowanie najemcy w mieszkaniu


Opublikowane: 2016-10-19

Czy jest obowiązek wyłącznego zameldowania w mieszkaniu komunalnym?


Opublikowane: 2016-10-17

Nabycie prawa do mieszkania komunalnego przez wnuka


Opublikowane: 2016-10-14

Umowa z TBS - opłata za podwyższony standard


Opublikowane: 2016-10-12

Sprzedaż mieszkania lokatorami


Opublikowane: 2016-10-10

Wykup mieszkania komunalnego z bonifikatą a posiadanie udziałów w mieszkaniu


Opublikowane: 2016-10-07

Odzyskanie mieszkania komunalnego po wykonanej eksmisji


Opublikowane: 2016-10-05

Dług za mieszkanie komunalne i nakaz komorniczy a ugoda


Opublikowane: 2016-10-03

Meldunek w zadłużonym mieszkaniu służbowym


Opublikowane: 2016-10-03

Wynajem mieszkania matce samotnie wychowującej dziecko


Opublikowane: 2016-09-30

Mieszkanie spółdzielcze po śmierci męża bez podziału majątku


Opublikowane: 2016-09-28

Czy najemca ma prawo pierwokupu?


Opublikowane: 2016-09-26

Sprzeciw od wyroku zaocznego o eksmisję z mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2016-09-23

Kamienica prywatnego właściciela a podnoszenie czynszu


Opublikowane: 2016-09-21

Jak legalnie pozbyć się niechcianej rodziny z własnego mieszkania?


Opublikowane: 2016-09-19

Czy nie stracę praw do mieszkania spółdzielczego po przyjęciu obcego obywatelstwa?


Opublikowane: 2016-09-16

Kłopotliwy i zaborczy syn w moim mieszkaniu socjalnym


Opublikowane: 2016-09-14

Druga żona i prawo najmu w budownictwie komunalnym


Opublikowane: 2016-09-09

Rozwodnicy w mieszkaniu komunalnym


Opublikowane: 2016-09-07

Zastraszenie przez najemcę mieszkania


Opublikowane: 2016-09-05

Darowizna mieszkania spółdzielczego mniej niż 5 lat przed nabyciem


Opublikowane: 2016-09-02

Zapis statutu spółdzielni mieszkaniowej


Opublikowane: 2016-08-31

Agresja taty w moim mieszkaniu


Opublikowane: 2016-08-29

Włamanie do wynajmowanego mieszkania - kto ponosi koszty naprawy?


Opublikowane: 2016-08-24

Wskazanie przez najemców lokalu w przypadku egzekucji przy umowie najmu okazjonalnego


Opublikowane: 2016-08-19

Niedopatrzenie w akcie notarialnym we wniosku o wykup mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2016-08-17

Zmiany meldunku w lokalu komunalnym


Opublikowane: 2016-08-15

Księgi wieczyste a najem wspólnego mieszkania


Opublikowane: 2016-08-12

Wynajem mieszkania jako pracowni


Opublikowane: 2016-08-10

Lokal zastępczy dla byłego lokatora mieszkania wojskowego


Opublikowane: 2016-08-08

Problem z lokatorem w budynku grożącym zawaleniem


Opublikowane: 2016-08-03

Wykup mieszkania policyjnego ojca


Opublikowane: 2016-08-01

W jakich sytuacjach i okolicznościach właściciel mieszkania może rozwiązać umowę najmu?


Opublikowane: 2016-07-29

Zwrot bonifikaty na wykup mieszkania od gminy z powodu sprzedaży mieszkania 5 lat od wykupu


Opublikowane: 2016-07-27

Informacja o zajęciu pomieszczenia i zmianie zamków


Opublikowane: 2016-07-25

Rezygnacja z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej a opłacanie czynszu


Opublikowane: 2016-07-22

Z jakim wyprzedzeniem wypowiada się umowę najmu?


Opublikowane: 2016-07-20

Śmierć lokatora zadłużonego mieszkania spółdzielczego


Opublikowane: 2016-07-18

Mieszkanie wykupione z bonifikatą, jak przekazać dziecku?


Opublikowane: 2016-07-15

Uchronienie się przed eksmisją po odrzuceniu propozycji lokalu socjalnego


Opublikowane: 2016-07-13

Przydział mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2016-07-11

Prawo do potrącenia z kaucji najemcy za zniszczenia w mieszkaniu


Opublikowane: 2016-07-06

Najem mieszkania dla niepełnoletnich osób


Opublikowane: 2016-07-04

Śmierć małżonki przed zameldowaniem męża


Opublikowane: 2016-07-01

Roszczenia wsteczne wobec byłego zarządu wspólnoty


Opublikowane: 2016-06-29

Niedostarczenie dalszej umowy najmu


Opublikowane: 2016-06-27

Zamiana dawnego mieszkania zakładowego


Opublikowane: 2016-06-24

Kto ma prawo do wstąpienia w najem lokalu komunalnego po zmarłym?


Opublikowane: 2016-06-22

Była żona nie chce wyprowadzić się z mieszkania


Opublikowane: 2016-06-20

Rozwiązanie umowy najmu – moc prawna podpisów stron


Opublikowane: 2016-06-17

Czy osoba wykluczona ze spółdzielni może znów stać się jej członkiem?


Opublikowane: 2016-06-15

Zwolnienie z opłat za fundusz remontowy


Opublikowane: 2016-06-13

Zakup mieszkań na wynajem po kupnie nieruchomości w ramach MdM


Opublikowane: 2016-06-10

Zrzeczenie się prawa do lokalu


Opublikowane: 2016-06-08

Lokatorzy nie płacą czynszu i zakłócają spokój - jak najlepiej rozwiązać umowę?


Opublikowane: 2016-06-06

Zasady przyznawania lokali socjalnych


Opublikowane: 2016-06-03

Wyjazd za granicę a prawo najmu mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2016-06-01

Rozpoczęcie budowy i utracenie prawa do lokalu socjalnego


Opublikowane: 2016-05-30

Rozstanie partnerów a mieszkanie TBS


Opublikowane: 2016-05-27

Chcę sprzedać dom, ale pełnoletnie dziecko nie chce się wyprowadzić


Opublikowane: 2016-05-25

Przepisanie mieszkania na chorą psychicznie matkę


Opublikowane: 2016-05-23

Jak załatwić zmianę lokatora głównego mieszkania komunalnego?


Opublikowane: 2016-05-20

Gmina nie przedłużyła najmu lokalu socjalnego, co robić?


Opublikowane: 2016-05-18

Jak prawidłowo obliczyć podwyżkę czynszu o 3%?


Opublikowane: 2016-05-16

Rozwiązanie umowy najmu mieszkania po śmierci właściciela


Opublikowane: 2016-05-13

Jak przejąć mieszkanie komunalne, czy jest możliwe zasiedzenie?


Opublikowane: 2016-05-11

Mieszkanie komunalne dla osoby samotnej


Opublikowane: 2016-05-09

Osoby, które wstępują w stosunek najmu po zmarłym najemcy


Opublikowane: 2016-05-06

Jak przyspieszyć proces wymeldowania?


Opublikowane: 2016-05-04

Odpowiedzialność za długi osoby uprawnionej do zamieszkiwania w lokalu komunalnym


Opublikowane: 2016-05-02

Pełnomocnictwo do wynajmu mieszkania


Opublikowane: 2016-04-29

Jak przenieść udział w mieszkaniu ze spłatą?


Opublikowane: 2016-04-27

Donos do administracji o niezamieszkiwaniu mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2016-04-25

Postawienie spółdzielni mieszkaniowej w stan likwidacji


Opublikowane: 2016-04-22

Ulga mieszkaniowa – zakup nieruchomości na współwłasność, zakup za granicą


Opublikowane: 2016-04-20

Kontrola zasadności najmu


Opublikowane: 2016-04-18

Prawo do wstąpienia w najem lokalu komunalnego


Opublikowane: 2016-04-15

Kupując mieszkanie nie zawsze tracimy prawo do lokalu komunalnego


Opublikowane: 2016-04-13

Zadłużenie w TBS-ie i egzekucja


Opublikowane: 2016-04-11

Parkowanie pojazdów przez najemców lokali mieszkalnych


Opublikowane: 2016-04-08

Dług z najmu a uprawnienia pełnomocnika po śmierci właściciela


Opublikowane: 2016-04-06

Dziwne ustalenia w sprawie najmu pokoju


Opublikowane: 2016-04-04

Domaganie się opłat przez Agencję Mienia Wojskowego


Opublikowane: 2016-04-02

Wyposażenie mieszkania socjalnego - brak gazu


Opublikowane: 2016-04-01

Prawo do mieszkania w TBS a podział majątku


Opublikowane: 2016-03-31

Czy kwota wpłacona na mieszkanie TBS była darowizną?


Opublikowane: 2016-03-30

Uwzględnienie nadpłaty czynszu mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2016-03-29

Kaucja TBS


Opublikowane: 2016-03-27

Dlaczego nie można sprzedać mieszkania w TBS cudzoziemcom?


Opublikowane: 2016-03-25

Zlicytowane mieszkanie a lokal socjalny dla bliskich byłego właściciela


Opublikowane: 2016-03-24

Jaka instytucja kontroluje prywatne TBS-y?


Opublikowane: 2016-03-23

Uczestnictwo w walnym zgromadzeniu spółdzielni


Opublikowane: 2016-03-22

Czy mogę zmienić miejsce zamieszkania przed otrzymaniem lokalu socjalnego?


Opublikowane: 2016-03-21

Czy TBS może nie zgodzić się na cesję?


Opublikowane: 2016-03-20

Kiedy małżonek ma prawo domagać się eksmisji drugiego małżonka?


Opublikowane: 2016-03-19

Spóźnienie z opłatami za wynajmowane mieszkanie


Opublikowane: 2016-03-18

Eksmisja i brak miejsca do zamieszkania


Opublikowane: 2016-03-17

Osobne majątki małżonków a wykupienie lokalu komunalnego


Opublikowane: 2016-03-16

Umowa najmu mieszkania i rozliczenia ze skarbówką


Opublikowane: 2016-03-15

Opuszczenie mieszkania komunalnego z przymusu


Opublikowane: 2016-03-14

Zagraniczne dochody a mieszkanie komunalne


Opublikowane: 2016-03-13

Wejście w najem mieszkania komunalnego przez wnuka


Opublikowane: 2016-03-12

Obcy lokatorzy w moim domu


Opublikowane: 2016-03-11

Wykupienie mieszkania komunalnego przez siostrę


Opublikowane: 2016-03-10

Wypowiedzenie umowy najmu z powodu grzyba na ścianie


Opublikowane: 2016-03-09

Zameldowanie a prawo do przebywania w lokalu


Opublikowane: 2016-03-08

Co grozi za wyrzucenie niepłacącego lokatora na bruk?


Opublikowane: 2016-03-07

Mieszkanie wojskowe po ojcu


Opublikowane: 2016-03-06

Obawy o utratę mieszkania mimo spłacania zadłużenia


Opublikowane: 2016-03-05

Co zrobić, by pozwani mieli prawo do lokalu socjalnego?


Opublikowane: 2016-03-04

Najemcy spodziewają się dziecka – wypowiedzenie umowy najmu


Opublikowane: 2016-03-03

Nieznośne wspólne zamieszkiwanie


Opublikowane: 2016-03-02

Zrzeczenie należności mieszkania komunalnego


Opublikowane: 2016-02-29

Eksmisja osoby niepełnosprawnej z mieszkania socjalnego


Opublikowane: 2016-02-28

Czy kilkudniowe nieobecności mogą być powodem utraty prawa do mieszkania komunalnego?


Opublikowane: 2016-02-27

Zakup mieszkania spółdzielczego z dożywociem


Opublikowane: 2016-02-26

Fałszywe zgłoszenie w celu zmniejszenia opłat za mieszkanie komunalne


Opublikowane: 2016-02-25

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu komunalnego


Opublikowane: 2016-02-25

Kupno na kredyt mieszkania spółdzielczego


Opublikowane: 2016-02-25

Prawo do lokalu socjalnego


Opublikowane: 2016-02-25

Jak osiągnąć prawa do mieszkania spółdzielczego lokatorskiego?


Opublikowane: 2016-02-25

Wykup lokalu komunalnego wchodzącego w skład zasobów gminnych


Opublikowane: 2016-02-25

Wymiana zepsutych drzwi w lokalu użytkowym


Opublikowane: 2016-02-25

Książeczka czynszowa po zmianie właściciela mieszkania


Opublikowane: 2016-02-24

Przydział mieszkania z WAM


Opublikowane: 2016-02-23

Eksmisja syna bez zapewnienia lokalu zastępczego


Opublikowane: 2016-02-22

Wykup mieszkania spółdzielczego według wartości rynkowej


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo budowlane

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl