Użytkowanie piwnic we wspólnocie mieszkaniowej - przepisy

• Data: 2024-03-17 • Autor: Katarzyna Siwiec

Problem dotyczy użytkowania piwnic we wspólnocie mieszkaniowej. Po wojnie, od początku zasiedlenia budynku, został dokonany podział piwnic pomiędzy ówczesnych właścicieli mieszkań. Przy tworzeniu wspólnoty mieszkaniowej piwnice nie zostały wpisane do aktów notarialnych, ale spadkobiercy i nowi nabywcy mieszań użytkowali piwnice zgodnie z wcześniejszym podziałem. W latach 80. wyodrębniono ze strychu mieszkanie, do którego nie przynależała żadna piwnica. 6 lat temu mieszkanie na strychu zostało sprzedane. Obecnie właściciel bezwzględnie domaga się od wspólnoty mieszkaniowej przekazania jednej z piwnic dla siebie do wyłącznego użytkowania. Czy ma do tego prawo? Jak dotychczasowi użytkownicy piwnic mogą ustrzec się przed ponownym podziałem? Wspólnotę mieszkaniową stanowi 10 mieszkań.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Użytkowanie piwnic we wspólnocie mieszkaniowej - przepisy

Czy częścią składową lokalu jest piwnica

Piwnice, o których Pani pisze, zapewne nie zostały przydzielone do poszczególnych mieszkań (w praktyce taka sytuacja oczywiście może mieć miejsce wówczas, gdy będą one stanowiły pomieszczenia przynależne). Wynika to z art. 2 ust 4 ustawy o własności lokali, który stanowi, że do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej „pomieszczeniami przynależnymi”.

Zobacz również: Zabudowa korytarza w bloku

Części wspólne nieruchomości przysługują wszystkim właścicielom lokali

W tej sytuacji piwnice stanowią części wspólne nieruchomości. Jako część wspólna piwnice przysługują w udziałach wszystkim właścicielom lokali. Zgodnie z ustawą udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

Tak więc prawo do korzystania z piwnicy będącej częścią wspólną jako takie istnieje dla każdego lokatora. Oczywiście możliwe jest porozumienie, w którym właściciele lokali uzgodnią pomiędzy sobą sposób korzystania z części wspólnych tak, że będą im przysługiwać piwnice do wyłącznego korzystania, zwykle dotyczy to równo wszystkich właścicieli ale może się też zdarzyć, że ktoś od korzystania z określonej części wspólnej zostaje wyłączony. Wszystko to jest kwestią uzgodnień pomiędzy właścicielami lokali we wspólnocie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Umowny podział do korzystania z piwnic

Taki umowy podział do korzystania nazywa się na gruncie prawa podziałem quoad usum.

Dokonanie takiego podziału quoad usum nie ma charakteru definitywnego. Dlatego też dopuszczalna jest jego zmiana w wypadku zmiany okoliczności (tak też wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 1973 r., sygn. akt III CZP 15/73). 

Jeżeli jest nowy właściciel lokalu i on chce korzystać z części wspólnej, ma do tego prawo. Art. 12 ust 1. ustawy o własności lokali stanowi bowiem, że właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem. Dlatego nie można go tego pozbawić jeżeli sam chce z tego prawa skorzystać.

Sąd Najwyższy w wyroku wydanym w sprawie III CSK 325/09 wyjaśnił, że „Wspólnota Mieszkaniowa w każdej chwili poprzez uchwałę ma prawo umowny sposób korzystania quoad usum zmienić”.

Zobacz również: Zabudowa ogródka w bloku

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Powództwo o dopuszczenie do posiadania

Jeżeli wspólnota nie jest zainteresowana zmianą dotychczasowego korzystania z części wspólnych, współwłaściciel może dochodzić swoich praw w sądzie przez stosowne powództwo o dopuszczenie do posiadania, czyli de facto zmianę umowy quoad usum.

Art.1 ust. 2 ustawy o własności lokali mówi bowiem, że w zakresie nieuregulowanym ustawą do własności lokali stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, zaś art. 206 Kodeksu cywilnego stanowi, że każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Dlatego niestety, ale odmawiając korzystania właścicielowi z części wspólnej, trzeba się w konsekwencji liczyć z postępowaniem sądowym, w ramach którego sąd będzie musiał ustalić nowy sposób korzystania z piwnic stanowiących części wspólne.

Zobacz również: Zasiedzenie piwnicy w bloku

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przykład 1 - Rozwiązanie Spornej Sytuacji przez Mediację

W jednej z warszawskich wspólnot mieszkaniowych doszło do konfliktu na tle użytkowania piwnicy przez nowego właściciela mieszkania na ostatnim piętrze. Aby uniknąć długotrwałego sporu sądowego, mieszkańcy postanowili skorzystać z mediacji. Mediator, po zapoznaniu się z sytuacją i przepisami, zaproponował, aby nowy właściciel otrzymał dostęp do wspólnej części piwnicy, która będzie służyła do przechowywania sezonowych przedmiotów dla wszystkich mieszkańców. Rozwiązanie to zadowoliło wszystkie strony, unikając przy tym podziałów i niepotrzebnych napięć w społeczności.

 

Przykład 2 - Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej

W małej wspólnocie mieszkaniowej na południu Polski, gdzie nie wszystkie lokale miały przypisane piwnice, właściciele zdecydowali się podjąć uchwałę regulującą zasady korzystania z piwnic. Uchwała ta, przyjęta jednogłośnie, ustaliła rotacyjny system korzystania z dostępnych piwnic. Każdy z właścicieli miał prawo do wyłącznego użytkowania piwnicy przez określony czas, po czym piwnica przechodziła do kolejnego właściciela. System ten sprzyjał sprawiedliwemu rozłożeniu korzyści i obowiązków między wszystkich mieszkańców.

 

Przykład 3: Dobrowolna Zamiana Piwnic

W dużym mieście na Śląsku, dwoje sąsiadów postanowiło samodzielnie rozwiązać problem braku piwnicy dla jednego z mieszkań. Właściciel mieszkania na parterze, który posiadał dwie piwnice, zgodził się na dobrowolną zamianę jednej z nich z sąsiadem z ostatniego piętra, który nie miał żadnej. Zamiana ta została dokonana za symboliczną złotówkę i zatwierdzona przez zarząd wspólnoty, co pozwoliło na uniknięcie formalności notarialnych i zapewniło obu stronom satysfakcjonujące rozwiązanie.

Podsumowanie

Problem użytkowania piwnic w ramach wspólnoty mieszkaniowej pokazuje, jak ważne jest poszukiwanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb wszystkich mieszkańców. Przykłady z życia wzięte podkreślają, że zarówno mediacja, uchwały wspólnoty, jak i indywidualne porozumienia między właścicielami mogą skutecznie rozwiązać spory i zapewnić sprawiedliwy dostęp do wspólnych przestrzeni, takich jak piwnice.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemów związanych z użytkowaniem piwnic we wspólnocie mieszkaniowej? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online i profesjonalnie przygotowanych pism, aby szybko i skutecznie uporać się z Twoimi kwestiami prawnymi. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388
3. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 1973 r., sygn. akt III CZP 15/73
4. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2010 r., sygn. akt III CSK 325/09

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Siwiec

O autorze: Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 17 lat pracująca w zawodzie prawnika i udzielająca porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej zarówno przedsiębiorców z różnych branż, jak i osób fizycznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »