Indywidualne Porady Prawne od 2006 roku

 

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Oświadczenia i zgody zgodnie z RODO:

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Klauzule informacyjne dla klientów

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Lexine Gawek i Kielar Spółka jawna, z siedzibą przy ul. Witkowickiej 82, 31-242 Kraków, KRS 0000335571, NIP 7010197031, adres e-mail: porady@eporady24.pl, zwana dalej Spółką;

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest pani Monika Wycykał, adres e-mail: iod@eporady24.pl;

 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • dokonania wyceny usługi i wykonania usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); podanie nazwiska jest nieobowiązkowe, dlatego jeżeli decyduje się Pan/Pani je podać, to przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 • rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • przesyłania powiadomień sms o komunikatach w panelu klienta — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

 • przechowywania nieopłaconych zapytań — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • udzielenia rabatu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • wykorzystywania cookies na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • administrowania stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • zamieszczenia komentarza na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • zamieszczenia przez Pana/Panią opinii o usługach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

 1. w każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 2. podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:

 • podanie takich danych, jak imię oraz adres e-mail jest konieczne do wyceny usługi i zawarcia umowy (bez tych danych wykonanie usługi będzie niemożliwe);

 • podanie takich danych, jak imię, adres e-mail, numer zlecenia jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy — także podanie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego;

 • podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe);

 • podanie takich danych, jak imię i adres e-mail jest konieczne do udzielenia rabatu na przyszłe usługi (bez tych danych udzielenie rabatu nie będzie możliwe);

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym prawnikom, firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej, firmie księgowej, firmie ubezpieczeniowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłkę sms; oprócz tego możemy zostać zobowiązani na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pani danych osobowym podmiotom prywatnym i publicznym;

 3. w związku z korzystaniem przez nas z popularnych usług (Facebook, Microsoft, Google, Zendesk) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., i będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield; w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego;

 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy też nie);

 • przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;

 • przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;

 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;

 1. posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 2. posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 3. dostępny jest również pełny tekst Polityki prywatności.


10 tysięcy pozytywnych opinii
zadowolonych klientów ›

Ponad 83.5 tysiąca
zrealizowanych zleceń ›

Pytania dodatkowe (do zakresu)
bez żadnych ograniczeń ›

Michał Soćko

Ukończył w 2010 r. stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zwieńczone ocenę bardzo dobrą na dyplomie. Następnie, w latach 2011-2013, odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, uzyskując przy tym pochwałę Dziekana za bardzo dobre wyniki z kolokwiów rocznych. Po złożeniu egzaminów radcowskich w 2014 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Równolegle z aplikacją radcowską, w latach 2012-2015, był uczestnikiem studiów trzeciego stopnia na kierunku prawo, prowadzonych w Zakładzie Prawa Pracy, Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia te ukończył, broniąc pracę doktorską zatytułowaną Potrącenie i egzekucja z wynagrodzenia za pracę, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Liszcz, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Od 2017 r. jest nauczycielem akademickim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach. Wykłada prawo administracyjne, cywilne i prawo pracy. Michał Soćko jest autorem kilkunastu artykułów naukowych napisanych w języku polskim, jak i angielskim oraz uczestnikiem licznych konferencji naukowych, w tym międzynarodowych.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym i administracyjnym (m.in. w prawie rzeczowym, spadkowym, zobowiązań, rodzinnym i opiekuńczym, prawie autorskim), ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą w formie Kancelarii Radcy Prawnego udzielając pomocy prawnej organom administracji publicznej, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.

 • Dajemy Ci 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy! Jeśli nie będziesz zadowolony
  z jakości otrzymanej porady – zwrócimy Ci
  100% wpłaconej kwoty. Korzystając z naszych usług, nic nie ryzykujesz!

  Zobacz szczegóły
 • Boisz się, że porada może być zbyt zawiła lub niepełna? Nie martw się – po otrzymaniu porady możesz w nieograniczonym czasie zadawać nieograniczoną ilość nieodpłatnych pytań dodatkowych.

 • U nas zadanie pytania nic Cię nie kosztuje! Jeśli wycena porady nie będzie Cię satysfakcjonować – będziesz mógł bez konsekwencji zrezygnować z usługi.

 • Jeśli zależy Ci na błyskawicznej poradzie prawnej, to trafiłeś we właściwe miejsce. W typowych sprawach porad udzielamy już w ciągu 24 godzin!

 • Masz niecodzienne pytanie prawne? Pomożemy Ci – nasz zespół tworzy sztab specjalistów z rozmaitych dziedzin prawa, dlatego Twoje pytanie z pewnością trafi do odpowiedniego prawnika-specjalisty.

 • Porady prawne w naszym serwisie to przede wszystkim niezwykła wygoda – nie wychodzisz z domu, nie umawiasz się wcześniej z prawnikiem, a do tego masz stały dostęp do porady!

 • Zależy Ci na dyskrecji? Masz krępujące pytanie? Aby zadać pytanie, wystarczy, że podasz imię oraz e-mail. Nie wymagamy żadnych innych danych osobowych.

 • Wydaje Ci się czasem, że prawnicy mówią obcym językiem? Nie u nas! W poradzie prawnej otrzymasz nie tylko cytaty z odpowiednich aktów prawnych, ale przede wszystkim ich jasną i zrozumiałą interpretację w odniesieniu do Twojej konkretnej sytuacji.


Opinie naszych Klientów:

« ‹ Poprzednie
| | | | | | | | ...
Następne › »

Dziękuje bardzo za pomoc.

Barbara

Przez przypadek znalazłam Wasz serwisl i muszę przyznać, że uzyskałam wyczerpującą i przystępnym dla mnie językiem napisaną odpowiedź na moje pytania, które dotyczyły regulacji prawnych w interesującej mnie sprawie. Dużym plusem jest też fakt, że rzeczową odpowiedź uzyskałam bardzo szybko oraz to, że mogłam i nadal mogę przesłać pytania dotyczące tej sprawy, na które też uzyskuję wyczerpujące odpowiedzi.

Aleksandra, nauczyciel, 50 lat

Jestem bardzo zadowolona z usługi, szybkość i precyzja odpowiedzi.

Ewa, 53 lata

Bardzo pomocna porada prawna . Reklamacja dzięki temu została załatwiona w sposób pozytywny z przewoźnikiem. Polecam porady prawne na tej stronie.

Agnieszka, manager logistyki , 44 lata

Dziękuję bardzo p. Marcie Handzlik za przygotowanie wniosku odwoławczego, był bardzo skuteczny. .

Serdecznie pozdrawiam

Ireneusz, inż. mechanik, 60 lat

Ocena 5

Janusz, 58 lat, urzędkim

Jestem bardzo zadowolona z udzielonej porady. Szybko, sprawnie i profesjonalnie :) za niewielką cenę otrzymałam wyczerpującą odpowiedź :) 

Szczerze polecam

Agnieszka

 Odpowiedź na moje pytanie szybka, rzetelna i wyczerpująca. Naprawdę warto korzystać z tego serwisu. 

Pozdrawiam

Sabina

Dziękuję, to wyczerpuje moje pytanie w 100%. 

Pozdrawiam

Krzysztof, Dyrektor IT, 32 lata

Sprawnie, bez ruszania się z domu miałam dostęp do specjalisty, który przeanalizował moje pytanie w szerokim zakresie. Otrzymałam przykłady podobnych spraw , które już miały miejsce i zostały rozpatrzone w sądach. A na koniec odpowiedź dokładnie na pytanie o moją sprawę. Na dodatkowe pytanie też szybka odpowiedź.

Anna, ekonomista, 61 lat

Bardzo szybka i trafna odpowiedz na moje pytania. Dziękuję.

Dominik, 30 lat

Bardzo dziękuje za poradę, była bardzo pomocna i wyczerpująca :) w przyszłości będę korzystać z Państwa usług.

Ewa

Dobra, wyczerpująca odpowiedz.

Andrzej, 40 lat

Szybka odpowiedź.

Radkom, ekonomista, 61 lat

Jestem pod wrażeniem tego serwisu. Można tutaj dzięki wspaniałym fachowcom w dziedzinie prawa uzyskać wyczerpującą odpowiedź na nurtujące nas pytania i problemy. 

Polecam serdecznie!

Wioleta

Porada niezwykle szybko udzielona, mimo dnia wolnego od pracy. Serdecznie dziękuję! Zdecydowanie polecam korzystanie z serwisu.

Krzysztof, inżynier

Jestem zadowolony zarówno z podejścia do klienta jak i wyczerpania tematu w odpowiedzi.

Jarosław, 46 lat

Polecam. Poradę uzyskałam szybko, z profesjonalną odpowiedzią.

Dorota

Porada udzielona w sposób rzetelny i przystępny. Świetny kontakt z administratorem systemu. Polecam usługi ePorady24.pl i bardzo dziękuję Pani Annie Sufin za przygotowanie profesjonalnego pisma.

Mariola

Cieszę się że mogłam szybko i bez straty czasu otrzymać wyczerpującą odpowiedź prawnika - fachowca który wszystkie swoje porady podparł odpowiednimi paragrafami prawnymi. Radca prawny Pan Marek Gola przekonał mnie że nie mam racji i ustrzegł mnie przed popełnieniem "błędu" który mógłby mnie wiele kosztować.

Bardzo temu Panu dziękuję!

Barbara

Bardzo dobra fachowa i wyczerpująca odpowiedź. Bardzo dobry kontakt. Jest to firma naprawdę GODNA POLECENIA!!!! Dziękuję całej załodze w szczególności Panu Januszowi Polanowskiemu.

Pozdrawiam serdecznie

Aneta, fizjoterapeuta, 44 lata

Moja opinia o uzyskanej poradzie, oraz sporządzonym piśmie może być jedynie bardzo pozytywna! Nie znam wyniku sporu w Sądzie Okręgowym, ale sam opinia, że może być różnie napawa mnie optymizmem w dalszych działaniach. Bardzo dziękuję Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion za okazaną bardzo profesjonalną pomoc.

Pozdrawiam

Jan, przedsiębiorca, 51 lat

Pani Anna jest po prostu niesamowita. Dziękuje raz jeszcze za Pani nieoceniony wkład i ciężka prace. Pozdrawiam serdecznie.

Paweł, analityk, 28 lat

Bardzo szybka i profesjonalna odpowiedź w dodatku za niewielkie pieniądze. Jestem bardzo zadowolona. Dziękuję.

Dorota, 31 lat

Jestem bardzo zadowolona z usługi.

Katarzyna

Odpowiedź szybka, porada rzeczowa. Jestem zadowolony .Teraz wiem co zrobić z tym problemem, pomimo że sprawa nie jest prosta.

Pozdrawiam .

Tadeusz

Jestem zadowolony z usługi. Rzeczowa i pozwalająca na zrozumieniu pod kątem prawnym mojego problemu związanego z naruszeniem dobra osobistego jakim jest wizerunek. Serdecznie dziękuję.

Jerzy, elektronik, 66 lat

Polecam każdemu, kto ma problem natury prawnej skorzystanie z usług tej firmy. Mnie pomagała przez 7 m-cy Mec. Anna Sufin, której serdecznie dziękuję za zaangażowanie , błyskawiczne i obszerne odpowiedzi, pomoc przy pisaniu pozwu. Bez jej pomocy i wskazówek nie napisałabym sama tak profesjonalnie pozwu do Sądu. Pani Mecenas pomagała mi przez 7 m-cy, odpowiadając cierpliwie na wiele moich pytań (wszystko w ramach pierwszej opłaty) ,aż do sprawy w Sądzie, która zakończyła się pozytywnym rozstrzygnięciem dla mnie. Jestem pod wrażeniem tego, jak firma działa i pomaga ludziom za niewielkie pieniądze. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Pani Mecenas i z pełną odpowiedzialnością polecam firmę jako wyjątkowo solidną, uczciwą , profesjonalną i tanią w stosunku do tego, co się otrzymuje w zamian.

Małgorzata, ekonomistka, 53 lata

Rzetelna, wyczerpująca odpowiedz. Jestem zadowolona z otrzymanej pomocy.

Pozdrawiam

Lidia, pracownik umysłowy, 54 lata

Po raz kolejny Wasz portal okazał się bardzo pomocny. Po wyjaśnieniach Pani Iryny Kowalczuk sprawa jest łatwiejsza niż myślałam. Pozdrawiam serdecznie cały zespół eporady24.pl.

WiesławaSzukamy ambitnego prawnika » wizytówka