Indywidualne Porady Prawne od 2006 roku – Prawo-Mieszkaniowe.info

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!  /  Pracujemy 7 dni w tygodniu

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Oświadczenia i zgody zgodnie z RODO:

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Klauzule informacyjne dla klientów

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Lexine Gawek i Kielar Spółka jawna, z siedzibą przy ul. Witkowickiej 82, 31-242 Kraków, KRS 0000335571, NIP 7010197031, adres e-mail: porady@eporady24.pl, zwana dalej Spółką;

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest pani Monika Wycykał, adres e-mail: iod@eporady24.pl;

 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • dokonania wyceny usługi i wykonania usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); podanie nazwiska jest nieobowiązkowe, dlatego jeżeli decyduje się Pan/Pani je podać, to przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 • rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • przesyłania powiadomień sms o komunikatach w panelu klienta — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

 • przechowywania nieopłaconych zapytań — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • udzielenia rabatu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • wykorzystywania cookies na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • administrowania stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • zamieszczenia komentarza na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • zamieszczenia przez Pana/Panią opinii o usługach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

 1. w każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 2. podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:

 • podanie takich danych, jak imię oraz adres e-mail jest konieczne do wyceny usługi i zawarcia umowy (bez tych danych wykonanie usługi będzie niemożliwe);

 • podanie takich danych, jak imię, adres e-mail, numer zlecenia jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy — także podanie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego;

 • podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe);

 • podanie takich danych, jak imię i adres e-mail jest konieczne do udzielenia rabatu na przyszłe usługi (bez tych danych udzielenie rabatu nie będzie możliwe);

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym prawnikom, firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej, firmie księgowej, firmie ubezpieczeniowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłkę sms; oprócz tego możemy zostać zobowiązani na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pani danych osobowym podmiotom prywatnym i publicznym;

 3. w związku z korzystaniem przez nas z popularnych usług (Facebook, Microsoft, Google, Zendesk) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., i będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield; w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego;

 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy też nie);

 • przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;

 • przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;

 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;

 1. posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 2. posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 3. dostępny jest również pełny tekst Polityki prywatności.

8 tysięcy pozytywnych opinii
zadowolonych klientów ›

Ponad 78 tysięcy
zrealizowanych zleceń ›

Pytania dodatkowe (do zakresu)
bez żadnych ograniczeń ›

Michał Soćko

Ukończył w 2010 r. stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zwieńczone ocenę bardzo dobrą na dyplomie. Następnie, w latach 2011-2013, odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, uzyskując przy tym pochwałę Dziekana za bardzo dobre wyniki z kolokwiów rocznych. Po złożeniu egzaminów radcowskich w 2014 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Równolegle z aplikacją radcowską, w latach 2012-2015, był uczestnikiem studiów trzeciego stopnia na kierunku prawo, prowadzonych w Zakładzie Prawa Pracy, Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia te ukończył, broniąc pracę doktorską zatytułowaną Potrącenie i egzekucja z wynagrodzenia za pracę, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Liszcz, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Od 2017 r. jest nauczycielem akademickim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach. Wykłada prawo administracyjne, cywilne i prawo pracy. Michał Soćko jest autorem kilkunastu artykułów naukowych napisanych w języku polskim, jak i angielskim oraz uczestnikiem licznych konferencji naukowych, w tym międzynarodowych.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym i administracyjnym (m.in. w prawie rzeczowym, spadkowym, zobowiązań, rodzinnym i opiekuńczym, prawie autorskim), ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą w formie Kancelarii Radcy Prawnego udzielając pomocy prawnej organom administracji publicznej, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.

 • Dajemy Ci 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy! Jeśli nie będziesz zadowolony
  z jakości otrzymanej porady – zwrócimy Ci
  100% wpłaconej kwoty. Korzystając z naszych usług, nic nie ryzykujesz!

  Zobacz szczegóły
 • Boisz się, że porada może być zbyt zawiła lub niepełna? Nie martw się – po otrzymaniu porady możesz w nieograniczonym czasie zadawać nieograniczoną ilość nieodpłatnych pytań dodatkowych.

 • U nas zadanie pytania nic Cię nie kosztuje! Jeśli wycena porady nie będzie Cię satysfakcjonować – będziesz mógł bez konsekwencji zrezygnować z usługi.

 • Jeśli zależy Ci na błyskawicznej poradzie prawnej, to trafiłeś we właściwe miejsce. W typowych sprawach porad udzielamy już w ciągu 24 godzin!

 • Masz niecodzienne pytanie prawne? Pomożemy Ci – nasz zespół tworzy sztab specjalistów z rozmaitych dziedzin prawa, dlatego Twoje pytanie z pewnością trafi do odpowiedniego prawnika-specjalisty.

 • Porady prawne w naszym serwisie to przede wszystkim niezwykła wygoda – nie wychodzisz z domu, nie umawiasz się wcześniej z prawnikiem, a do tego masz stały dostęp do porady!

 • Zależy Ci na dyskrecji? Masz krępujące pytanie? Aby zadać pytanie, wystarczy, że podasz imię oraz e-mail. Nie wymagamy żadnych innych danych osobowych.

 • Wydaje Ci się czasem, że prawnicy mówią obcym językiem? Nie u nas! W poradzie prawnej otrzymasz nie tylko cytaty z odpowiednich aktów prawnych, ale przede wszystkim ich jasną i zrozumiałą interpretację w odniesieniu do Twojej konkretnej sytuacji.


Opinie naszych Klientów:

« ‹ Poprzednie
| | | | | | |
Następne › »

Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi udzielonej przez ePorady24.pl. Jeśli kiedykolwiek będę potrzebowała pomocy, na pewno ponownie skorzystam.

Róża, nauczyciel, 58 lat

Dziękuję za szybką i rzetelną odpowiedź.

Monika

Bardzo dziękuję, otrzymałam wyczerpującą odpowiedź na wątpliwości, które od dawna nie dawały mi spokoju. Obecnie uzyskałam jasność sytuacji i mogę zacząć działać. Żałuję, że wcześniej nie poprosiłam o poradę. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.

Magda

Dziękuję za porady, które bardzo pomogły mi w samodzielnym działaniu w skomplikowanej sprawie. Sąd jednak utrzymał w mocy zaskarżone zażalenie, ale sprawa nie jest jeszcze zakończona i prawdopodobnie dochodzenie będzie wznowione. Pozdrawiam serdecznie.

Grażyna, ekonomistka

Bardzo pomocny serwis. Szybka realizacja odpowiedzi na moje pytanie. Polecam.

Aldona, 46 lat

Proste i zrozumiałe odpowiedzi na pytania. Polecam.

Jadwiga, prywatny przedsiębiorca, 59 lat

Bardzo profesjonalne podejście. Polecam.

Rafał, 25 lat

Bardzo dziękuję za poradę. Odpowiedź była szybka, wyczerpująca i napisana w przystępny dla mnie sposób.

Jolanta

Jestem bardzo zadowolona z Waszej porady prawnej. Odpowiedź na moje pytanie dostałam bardzo szybko. Oprócz konkretnej odpowiedzi na główne pytanie dostałam też informacje w formie paragrafów z kodeksów prawnych. Wymiana dodatkowych pytań z prawnikiem też była na bieżąco i w każdej chwili mogłam zajrzeć do poprzednich wątków. Ogólny koszt zachęcił mnie do dalszej współpracy z serwisem ePorady24.pl. Serdecznie polecam!

Anna, 33 lata

Firma działa profesjonalnie, zgodnie z przedłożoną ofertą. Udziela porad szybko, a przekazane informacje wyczerpują w całości postawiony w pytaniu problem. Polecam, będziecie zadowoleni!

Sławomir, inżynier chemik, 62 lata

Odpowiedź na moje pytanie była w pełna, a nade wszystko bardzo profesjonalna. Na mediację pojechałem z KC i wydrukowałem wspomnianą w odpowiedzi ustawę. Kedy występowałem przed inspektorem PIH podczas madiacji, przez chwilę poczułem się jak prawnik. Panowie z serwisu nie mieli nic w tej sprawie do powiedzenia. Samochód został naprawiony na koszt serwisu. Bardzo dziękuję za poradę. Gorąco polecam każdemu, kto ma jakiś problem prawny, ePorady24.pl. Szczególne podziękowania dla Pana Tomasza Krupińskiego.

Piotr, handlowiec, 56 lat

Bardzo dziękuję za szybką i precyzyjną odpowiedź. Rozwiała wszystkie moje wątpliwości. Jestem w pełni zadowolona, że mogłam zasięgnąć porady przez serwis internetowy.

Katarzyna, właściciel, 39 lat

Bardzo szybka i wyczerpująca odpowiedź. Dziękuję bardzo.

Ewa, emerytowany nauczyciel, 59 lat

Pani Wioletta Dyl to bardzo rzetelny prawnik; interdyscyplinarnie potrafiła wyjaśnić skutki popełnionego czynu, a jednocześnie być wsparciem do dalszych działań prawnych. Dziękuję.

Ewa

Dobrze, że istniejecie, to jest najlepsze rozwiązanie dla klientów. Nie trzeba brać wolnego dnia, żeby się spotkać z adwokatem, nie trzeba zapamiętywać odpowiedzi adokata, bo można je przeczytać kilkakrotnie w wersji elektronicznej. Można pytania i odpowiedzi przypomnieć sobie za kilka dni lub tygodni. Wszystko w jak najlepszym porządku. Można też negocjować z Wami cenę za usługę i uwzględniacie te negocjacje, to też jest bardzo duży plus, super. Oby tak dalej. U normalnego adwokata jedna wizyta kosztuje 100 zł i połowy się z tego nie zapamięta i nie zada się wszystkich pytań. U Was jest bardzo ważne, że można zadawać dodatkowe pytania i się za nie nie płaci. Jeśli będę miał jakieś sprawy, to się do Was zgłoszę. Powodzenia.

Józef, 36 lat

Przedstawiona opinia prawna w sposób rzeczowy wyjaśniła moją sytuację prawną. Dziękuję za dobrze wykonaną usługę.

Tadeusz, pracownik średniego nadzoru, 42 lata

Po raz pierwszy korzystałem z usług ePorady24.pl i mogę stwierdzić tylko jedno – wysoki profesjonalizm. Bardzo dziękuję za współpracę. Na pewno nasz pierwszy kontakt nie będzie ostatnim. Z poważaniem.

Jacek, przedsiębiorca, 60 lat

Pomoc, jaką uzyskałam w ePorady24.pl, oceniam na bardzo wysokim poziomie. Godna podkreślenia jest szybka reakcja na zapytanie oraz profesjonalna porada. Miły kontakt. Zamierzam w przyszłości znów skorzystać z porad kancelarii i szczerze polecam innym. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Pozdrawiam!

Teresa

Szybko otrzymałam wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie moje wątpliwości. Oszczędziło mi to dużo czasu spędzonego na poszukiwaniach w Internecie i być może kłopotów ze źle sformułowaną umową. Polecam ePorady24.pl znajomym i nieznajomym. Dziękuję Panu Jakubowi Bonowiczowi.

Klara, 38 lat, socjolog

Mili Państwo! Nie mam słów uznania dla pomocy otrzymanej  od Pani Mecenas Izabeli Nowackiej-Marzeion – za pośrednictwem Państwa strony. Odpowiedziała na wszystkie pytania i zagadnienia w sposób jasny, klarowny, szczegółowy i rzetelny. Jestem ogromnie wdzięczna za wszystkie porady, z których mogłam i mogę nadal korzystać. W przyszłości na pewno skorzystam z Państwa serwisu. Dziękuję!

Wiktoria

Pięknie dziękuję Pani Marcie Handzlik z serwisu ePorady24.pl za rzeczowe, zrozumiałe dla mnie informacje i błyskawiczne odpowiedzi na moje niełatwe przecież pytania. Serwis jest dobrodziejstwem dla każdego, kto ma dostęp do komputera. Pozostając wdzięczny, mimo niekorzystnych dla mnie wiadomości, pozdrawiam wszystkich pracowników Serwisu i życzę wszelakiej pomyślności. Dziękuję.

Stefan, technik łączności, 65 lat

Jestem zadowolony z udzielonej porady.

Zdzisław, rolnik, 47 lat

Odpowiedź rzeczowa i wyczerpująca. Brak zastrzeżeń. Nie było potrzeby zadawania dodatkowych pytań.

Goja

Uzyskałam fachową poradę, którą wykorzystałam w pismach do urzędu skarbowego. Polecam korzystanie z Państwa porad, które są bardzo rzeczowe i wyczerpujące.

Pozdrawiam,

Katarzyna

Opieka prawna była super, tak samo dbałość o sprawę klienta. Taka normalna, ludzka, bez owijania w paragrafy.

Jadwiga, psycholog, 61 lat

Fachowa, sprawna i miła obsługa. Wyczerpująca odpowiedź na zadane pytania. Niewygórowana opłata za poradę.

Blandyna

Witam, jestem zadowolona z porady – szybko i na temat.

Monika, 37 lat

Już po raz kolejny korzystam z usług ePorady24.pl. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z Panią Elizą Rumowską – jest fenomenalna. Pełen profesjonalizm, niezmienne ludzkie podejście do problemu klienta, normalność i jakże szeroka rozumiana życzliwość. Szczerze polecam. Życzę jak najlepszych wyników załatwienia sporów prawnych za pośrednictwem i pomocą fachowców w ePoradach24.

Tomasz

Witam, dziękuję bardzo za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która pomogła mi rozwiązać problem. Na pewno jeszcze nieraz skorzystam z porady.

Pozdrawiam, Urszula, 58 lat

Bardzo szybka odpowiedź na wszystkie pytania. Dzięki tej odpowiedzi w końcu wiem, na czym stoję. Polecam portal ePorady24.pl. Przystępna cena i dobra jakość usługi.

Maciej, 27 latSzukamy ambitnego prawnika » wizytówka