Ecosorting - Sposób na prawidłową segregację odpadów dla wspólnot i spółdzielni.

• Data: 2023-09-29 • Autor: Artykuł Partnera

Każdy członek wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej z całą pewnością wie, że za niewłaściwą segregację odpadów komunalnych wykonaną chociaż w jednym lokalu odpowiada cała nieruchomość.

Ecosorting - Sposób na prawidłową segregację odpadów dla wspólnot i spółdzielni.

Konsekwencją złej segregacji może być nałożenie wysokiej kary finansowej obciążającej wszystkich właścicieli danej nieruchomości.

Bardzo trudno jest zapobiec takiej sytuacji, gdyż nawet w społeczności bardzo dbającej o środowisko naturalne, może znaleźć się ktoś, kto przez nieuwagę czy lekkomyślność odda do worka, niewłaściwą frakcję odpadów, niezgodnie z zasadami segregacji.

Ponadto karę za niewłaściwą segregację odpadów płaci również Gmina, która nie mając zapewnionej dobrej segregacji u źródła (w lokalach) nie uzyska wymaganych ustawowo, wagowych wskaźników recyklingu.

Odpowiedzialnym za uzyskanie ustawowych wskaźników recyklingu jest wyłącznie Gmina. Śmieci zmieszane lub źle posegregowane plus upływ czasu związany z dostarczeniem źle segregowanych odpadów ze śmietnika na linię segregacyjną, powoduje że odzysk surowców do recyklingu jest znacząco mniejszy niż w przypadku dobrej segregacji u źródła, czyli w lokalach.

Ustawodawca na wniosek samorządów, wyszedł z inicjatywą rozwiązującą przedstawiany problem, wprowadzając niezbędne zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z nowelizacją powyższej ustawy, która weszła w życie w styczniu 2022 roku, nieruchomości wielolokalowe, które posiadają techniczne możliwości identyfikacji, z których lokali pochodzą odpady, mogą zwrócić się do organów gminy o wyłączenie odpowiedzialności zbiorowej za niewłaściwą segregację odpadów na rzecz indywidualnej odpowiedzialności użytkownika lokalu za segregację i indywidualnego rozliczenia każdego lokalu bezpośrednio z gminą.

Ecosorting posiada system, który całkowicie spełnia założenia powyższej nowelizacji prawnej. Firma produkuje worki na odpady z nadrukowanym kodem QR, przy czym każdy kod na worku jest inny i niepowtarzalny. Właściciele nabywają worki korzystając z automatu tzw. dyspensera, dostępnego na osiedlu lub na klatce schodowej. Nieruchomość korzysta z dyspensera bezpłatnie.

Podczas sprzedaży rolek z workami automat wiąże wszystkie kody QR na zakupionych workach z adresem lokalu. Użytkownik rozpoczyna proces zakupu od przyłożenia plastikowej karty zbliżeniowej do czytnika, wybiera worki spośród 3 pojemności, dokonuje zapłaty a automat wydaje zamówione rolki.

Altana śmietnikowa wyposażana jest dodatkowo w kontroler wejścia i współpracujący z nią rygiel lub drzwi harmonijkowe, otwierane po przyłożeniu worka z kodem QR do czytnika.

Pracownik gminy lub firmy wywożącej odpady upoważniony do przeprowadzenia kontroli w śmietniku nie uzyska wiedzy z jakiego lokalu pochodzą odpady, jego zadaniem jest udokumentowanie nieprawidłowości i sfotografowanie kodu QR. Dopiero na dalszym etapie pracownicy Gminy wystawiający upomnienia lub kary uzyskują informację o adresie lokalu. Przyjęte rozwiązania techniczne gwarantują anonimowość w rozumieniu art. 2a ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dzięki Ecosorting

  • Właściciel lokalu lub jego użytkownik odpowiada wyłącznie za własne odpady.

  • Właściciel lokalu jest wyłączony z odpowiedzialności zbiorowej za niewłaściwą segregację (brak uzależnienia i odpowiedzialności za błędy innych użytkowników lokali)

  • Znakowane kodem QR worki można nabyć w cenie rynkowej o każdej porze dnia i nocy w sąsiedztwie swojego lokalu z dyspenserów.

  • Worki wykonane są z materiałów z recyklingu, co wpływa pozytywnie na środowisko, dodatkowo worki są wykonane z folii premium, grubszej i lepszej jakościowo.

  • Zastosowanie rozwiązania ecosorting nie tylko ubezpiecza ale również zwalnia Gminę z nałożonej już kary za nie uzyskanie wskaźników recyklingu.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »