Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Najem - Porady prawne

Wynajmowanie mieszkań jest w Polsce bardzo popularne, szczególnie w dużych miastach. Najemcę i wynajmującego łączy umowa najmu – zawsze warto wnikliwie ją przeanalizować przed podpisaniem, aby zaoszczędzić sobie w przyszłości kłopotów. Tym bardziej że w świetle prawa obowiązuje kilka rodzaj umów najmu. Najbezpieczniejszą dla wynajmującego jest umowa najmu okazjonalnego, która możliwa usunięcie lokatora z mieszkania bez konieczności zapewnienia mu lokalu socjalnego.

Strona: 1 2


Opublikowane: 2024-01-18

Czy najemca może być właścicielem lokalu zastępczego w umowie najmu okazjonalnego?

Czy najemca może być właścicielem lokalu zastępczego w umowie najmu okazjonalnego?

Artykuł ten koncentruje się na kluczowych aspektach i zapisach prawnych dotyczących umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego w Polsce. Analizując przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, szczególną uwagę poświęcamy warunkom i wymogom stawianym zarówno najemcom, jak...

Opublikowane: 2024-01-13

Wynajem budynku gospodarczego przez rolnika

Wynajem budynku gospodarczego przez rolnika

Planując zmianę użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny, niezbędne jest dopełnienie odpowiednich procedur prawnych. Zgodnie z art. 71 ustawy Prawo budowlane zmiana ta wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, co pociąga za sobą...

Opublikowane: 2024-01-07

Rozliczenie kaucji za mieszkanie

Rozliczenie kaucji za mieszkanie

Artykuł omawia prawne aspekty wynikające z umowy najmu. Na podstawie polskiego Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisów dotyczących najmu (m.in. art. 659 K.c., art. 675 K.c., art. 681 K.c.), przedstawia obowiązki i prawa najemcy oraz wynajmującego. Artykuł koncentruje...

Opublikowane: 2024-01-04

Umowa najmu z prawem pierwokupu

Umowa najmu z prawem pierwokupu

Artykuł omawia kluczowe aspekty prawne związane z pierwokupem. Analizuje przepisy Kodeksu cywilnego, które regulują kwestię pierwszeństwa kupna w określonych sytuacjach. Wyjaśnia, w jaki sposób prawo pierwokupu może zostać zastrzeżone. Prezentuje przykłady, które...

Opublikowane: 2024-01-04

Zwrot kaucji za wynajem mieszkania

Zwrot kaucji za wynajem mieszkania

Zagadnienie przetrzymania kaucji w kontekście najmu mieszkania jest dla wielu osób aktualnym problemem. Podobnie jest u pana Macieja, który jest najemcą. Przez 2 lata wynajmował lokal mieszkalny. Nigdy nie zalegał z czynszem i innymi...

Opublikowane: 2024-01-03

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego

Wypowiedzenie stosunku najmu to istotna procedura regulowana przez polskie prawo, zwłaszcza Kodeks cywilny. Istnieją różne okresy wypowiedzenia w zależności od formy i warunków umowy. Proces ten może być skomplikowany, a jego zrozumienie jest kluczowe zarówno dla...

Opublikowane: 2024-01-03

Wypowiedzenie umowy najmu z powodu sprzedaży

Wypowiedzenie umowy najmu z powodu sprzedaży

Wypowiadanie umowy najmu to istotny aspekt prawa cywilnego, który ma zastosowanie w wielu sytuacjach życiowych. Przepisy Kodeksu cywilnego, szczególnie art. 673, prezentują wytyczne dotyczące tego, jak zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą zakończyć umowę najmu....

Opublikowane: 2023-12-31

Wypowiedzenie umowy najmu z powodu grzyba na ścianie

Wypowiedzenie umowy najmu z powodu grzyba na ścianie

W niniejszym artykule omówimy kluczowe aspekty prawne dotyczące wypowiedzenia umowy najmu ze względu na zagrożenie dla zdrowia. Przeanalizujemy przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 682 i art. 664, które regulują kwestie związane z wadami lokalu zagrażającymi zdrowiu...

Opublikowane: 2023-12-27

Rezygnacja z wynajmu mieszkania dzień po podpisaniu umowy

Rezygnacja z wynajmu mieszkania dzień po podpisaniu umowy

W artykule omówiona zostanie kwestia prawna dotycząca zwrotu kaucji w kontekście umowy najmu. Poruszone zostaną zagadnienia związane z odpowiedzialnością cywilną i karną, a także przepisy prawa cywilnego regulujące umowy najmu i obowiązki wynikające z nich dla obu...

Opublikowane: 2023-12-27

Zameldowanie na pobyt czasowy najemcy mieszkania

Zameldowanie na pobyt czasowy najemcy mieszkania

W dzisiejszym artykule pochylamy się nad budzącym wiele obaw tematem tymczasowego zameldowania najemcy w mieszkaniu . Tłumaczymy przede wszystkim, że meldunek sam w sobie nie generuje roszczeń cywilnoprawnych, a prawne aspekty najmu powinny być regulowane...

Opublikowane: 2023-12-24

Właściciel mieszkania nie chce oddać kaucji, co zrobić?

Właściciel mieszkania nie chce oddać kaucji, co zrobić?

Artykuł omawia kwestie prawne związane z odzyskiwaniem kaucji przy wynajmie mieszkania. Zawiera on szczegółową analizę odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. Zwraca uwagę na konieczność udowodnienia faktów oraz możliwość...

Opublikowane: 2023-12-22

Naprawa pieca w wynajmowanym mieszkaniu

Naprawa pieca w wynajmowanym mieszkaniu

W artykule przyjrzymy się przepisom prawnym, które regulują kwestie związane z naprawą sprzętu w wynajmowanym mieszkaniu. Omówimy występujące w Kodeksie cywilnym rozróżnienie napraw na drobne i konieczne. Wyjaśnimy, kto – wynajmujący czy najemca – jest...

Opublikowane: 2023-12-22

Najem okazjonalny dla obywateli Ukrainy

Najem okazjonalny dla obywateli Ukrainy

W ostatnim czasie, ze względu na konflikt zbrojny na Ukrainie polskie prawo zostało dostosowane, aby ułatwić obywatelom Ukrainy wynajem mieszkań w Polsce. Zmiany te dotyczą przede wszystkim procedur i wymagań związanych z zawieraniem umów najmu okazjonalnego. Ten artykuł...

Opublikowane: 2023-12-15

Dodatek mieszkaniowy dla najemcy a konsekwencje dla wynajmującego

Dodatek mieszkaniowy dla najemcy a konsekwencje dla wynajmującego

Umowa najmu jest kompleksowym zagadnieniem, które obejmuje wiele aspektów prawnych, regulowanych przez Kodeks cywilny i inne ustawy. Kluczowe dla najemców i wynajmujących są kwestie związane z prawami i obowiązkami stron, a także obowiązkiem meldunkowym oraz konsekwencjami...

Opublikowane: 2023-12-15

Odstąpienie od umowy najmu pokoju

Odstąpienie od umowy najmu pokoju

Odstąpienie od umowy najmu lokalu mieszkalnego może być kwestią skomplikowaną i uzależnioną od różnych czynników prawnych. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie, kiedy i na jakich zasadach jest to możliwe. Taki problem miał też pan Dawid, który

Opublikowane: 2023-12-12

Wynajem mieszkania przez jednego z małżonków

Wynajem mieszkania przez jednego z małżonków

Zarządzanie majątkiem wspólnym małżeńskim czasem prowadzić do różnorakich sytuacji spornych. Takim problemem może się stać wynajem wspólnego mieszkania przez jednego z małżonków. Artykuł ten zagłębia się w problematykę wynikającą z decyzji jednego z...

Opublikowane: 2023-12-07

Przedłużenie umowy najmu okazjonalnego na kolejny rok

Przedłużenie umowy najmu okazjonalnego na kolejny rok

Najem okazjonalny, choć coraz popularniejszy wśród wynajmujących, pozostaje obszarem prawnym z wieloma niewyjaśnionymi kwestiami. Ten artykuł ma na celu omówienie szczegółów związanych z umową najmu okazjonalnego, jej specyfiki oraz aspektów prawnych, które są...

Opublikowane: 2023-12-05

Jak rozwiązać umowę najmu okazjonalnego kilka dni po zawarciu?

Jak rozwiązać umowę najmu okazjonalnego kilka dni po zawarciu?

Rozwiązanie umowy najmu okazjonalnego na czas określony wymaga przestrzegania konkretnych przepisów prawnych. Ustawa o ochronie praw lokatorów oraz Kodeks cywilny określają szczegółowe warunki, na jakich wynajmujący może wcześniej zakończyć stosunek najmu. Przed...

Opublikowane: 2023-12-03

Przedterminowe zerwanie umowy najmu na czas określony przez najemcę

Przedterminowe zerwanie umowy najmu na czas określony przez najemcę

Rozważając kwestię wynajmu, nieuniknione jest zastanowienie się nad możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy najmu. Często pojawia się pytanie, czy wynajmujący musi wyrazić zgodę na zakończenie umowy przed ustalonym w umowie terminem. Artykuł 673 Kodeksu...

Opublikowane: 2023-12-03

Wynajem mieszkania firmie dla pracowników

Wynajem mieszkania firmie dla pracowników

W artykule omówimy kluczowe aspekty zawierania umowy najmu z firmą, w szczególności spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozważymy, jakie zapisy umowne mogą zapewnić optymalną ochronę interesów wynajmującego oraz jakie są możliwości wypowiedzenia takiego...

Opublikowane: 2023-11-30

Rozwiązanie umowy najmu na czas określony

Rozwiązanie umowy najmu na czas określony

Zawarcie umowy najmu na czas określony często wydaje się bezpieczną opcją zarówno dla wynajmującego, jak i najemcy. Jednak nieprzewidziane okoliczności, takie jak niedostateczne przygotowanie nieruchomości do wynajmu czy problemy z użytkowaniem lokalu z powodu wad, mogą skłonić do...

Opublikowane: 2023-11-28

Aneks do umowy najmu okazjonalnego

Aneks do umowy najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego jest zazwyczaj zawierana na określony czas, jednak nieraz po wygaśnięciu umowy pojawia się potrzeba jej przedłużenia. W takim przypadku dochodzi do zawarcia aneksu do umowy najmu okazjonalnego , który ma na celu wydłużenie okresu najmu. Jednak...

Opublikowane: 2023-09-22

Najem mieszkania będącego siedzibą fundacji

Najem mieszkania będącego siedzibą fundacji

Mam mieszkanie własnościowe, w którym zarejestrowałam siedzibę fundacji, której jestem fundatorem. Czy mogę to mieszkanie wynająć komuś (osobie fizycznej, do mieszkania)? Czy powinnam najpierw przerejestrować fundację pod inny adres? Od najmu planuję normalnie odprowadzać...

Opublikowane: 2023-09-13

Lepiej kupić mieszkanie czy wynająć? Poznaj wady i zalety tych rozwiązań

Lepiej kupić mieszkanie czy wynająć? Poznaj wady i zalety tych rozwiązań

Kupić czy wynająć? To pytanie nieustannie krąży w Twojej głowie, budząc wiele wątpliwości i emocji? To zrozumiałe! Wybór odpowiedniego miejsca do zamieszkania ma ogromny wpływ na jakość życia. Ponadto, zarówno zakup, jak i wynajem nieruchomości wiążą się ze znacznymi...

Opublikowane: 2023-08-14

Wynajmowane mieszkanie i zmiana jego właściciela, czy potrzebny aneks?

Wynajmowane mieszkanie i zmiana jego właściciela, czy potrzebny aneks?

Przez cały kolejny miesiąc obowiązuje jeszcze umowa najmu lokalu mieszkalnego z najemcą, którą zawarła moja mama (rodzice są właścicielami mieszkania, rozliczają się z US). Pojutrze mieszkanie zostanie na mnie przepisane w formie darowizny u notariusza....

Opublikowane: 2023-07-14

Cudzoziemiec z Kartą Polaka - najem z zameldowaniem czy bez?

Cudzoziemiec z Kartą Polaka - najem z zameldowaniem czy bez?

Wynajmuję mieszkanie dwóm młodym Białorusinom. Umowę najmu sporządziłam z jednym z nich – studentem, mówiącym po polsku. On teraz stara się o polskie obywatelstwo, posiada Kartę Polaka. Oczekuje meldunku w miejscu zamieszkania, twierdzi, że jest to...

Opublikowane: 2023-06-16

Wynajem mieszkania dla rodziny z dzieckiem z Ukrainy

Wynajem mieszkania dla rodziny z dzieckiem z Ukrainy

Małżeństwo z Ukrainy z dzieckiem wynajmuje moje mieszkanie. Mam podpisaną umowę tyko na wynajem dla mężczyzny. Kobieta z dzieckiem nie jest wpisana do umowy o najem. Teraz cała rodzina chce się starać o prawo pobytu w Polsce i chcą wpisać do umowy...

Opublikowane: 2023-05-08

Podwyżka czynszu w trakcie trwania umowy

Podwyżka czynszu w trakcie trwania umowy

Właściciel mieszkania zdecydował bez zapowiedzi, że podnosi koszt najmu z 2900 zł do 3400 zł. Czy może tak zrobić? Czy można zmienić umowę w ten sposób, żeby ewentualnie zgodzić się na podwyżkę, ale bez możliwości kolejnych podwyżek przez następne 18 miesięcy?...

Opublikowane: 2022-03-18

Wynajem pokoi w domu jednorodzinnym

Wynajem pokoi w domu jednorodzinnym

Posiadam stary dom jednorodzinny. Chciałabym wynajmować w nim poszczególne pokoje najemcom (najem długoterminowy). Czy są jakieś przepisy, które tego zabraniają (w zakresie prawa najmu)? Dom ma 10 pokoi i zamierzam wynająć każdy pokój tylko dla...

Opublikowane: 2022-01-21

Wynajem mieszkania kupionego na cele mieszkaniowe i niezgłoszenie najmu do urzędu skarbowego

Wynajem mieszkania kupionego na cele mieszkaniowe i niezgłoszenie najmu do urzędu skarbowego

W 2019 roku kupiłam mieszkanie w innym mieście na cele mieszkaniowe (bo chciałabym zamieszkać tam za jakiś czas, gdyż mieszka tam syn, a tu gdzie mieszkam, zostałam sama) z pieniędzy za inną nieruchomość sprzedaną przez upływem 5 lat. W związku z tym, że...

Okresowe zameldowanie najemcy - jak się zabezpieczyć?

Okresowe zameldowanie najemcy - jak się zabezpieczyć?

Wynająłem mieszkanie, podpisałem z najemcą umowę najmu na czas określony 1 roku. Najemca chce, bym go zameldował, gdyż potrzebuje mieć „zalegalizowany” adres pobytu dla kuratora rodzinnego. Mam jednak obawy i chciałbym uniknąć problemów z lokatorem po...

Najemca nie płaci za czynsz - wypowiedzenie umowy i wezwanie do zapłaty oraz jak wyrzucić najemcę z lokalu

Najemca nie płaci za czynsz - wypowiedzenie umowy i wezwanie do zapłaty oraz jak wyrzucić najemcę z lokalu

Najemca lokalu użytkowego nie płaci czynszu za kilka miesięcy. W jaki sposób mogę go wyrzucić? W umowie nie mamy zapisu o sytuacji, jak nie płaci. Reguluje to Kodeks. Jak powinno wyglądać wypowiedzenie umowy i wezwanie do zapłaty?

Wynajem pokoi - jak się zabezpieczyć?

Wynajem pokoi - jak się zabezpieczyć?

Zamierzam wynajmować pokoje jako osoba fizyczna. Chciałem się dowiedzieć, jak najlepiej zabezpieczyć się, gdy trafi się na nieuczciwego lokatora. W jaki legalny sposób można wyeksmitować lokatora? Czy wchodzenie do pokoju lokatora bez jego wiedzy i zgody jest legalne?...

Wysoka dopłata za media po wielu miesiącach najmu

Wysoka dopłata za media po wielu miesiącach najmu

Pod koniec okresu najmu mieszkania właściciel lokalu mieszkalnego przedstawił mi (najemcy) rachunki rozliczające media za ostatnie 28 miesięcy z kwotą do dopłaty na poziomie 5000 zł. Umowa określa, iż wynajmujący będzie rozliczał media co 12 miesięcy, co nie miało miejsca....

Rozwiązanie umowy najmu na czas określony a kaucja

Rozwiązanie umowy najmu na czas określony a kaucja

Chciałbym rozwiązać umowę najmu na czas określony. Wynajmujący chce zachować dla siebie całą kaucję. Czy ma ku temu podstawę prawną?

Udostępnienie lokalu przez najemcę osobie trzeciej bez zgody właściciela

Udostępnienie lokalu przez najemcę osobie trzeciej bez zgody właściciela

Przed 8 miesiącami wynająłem studentce pokój. Czynsz był przeze mnie ustalony dla jednej osoby i zawierał wszelkie opłaty (za wodę, gaz, prąd itd.). Jakieś 3 miesiące temu u lokatorki zaczął nocować jej chłopak bez pytania mnie o pozwolenie. Praktycznie były...

Umowa przedwstępna wynajmu mieszkania - jak wycofać się i odzyskać zadatek?

Umowa przedwstępna wynajmu mieszkania - jak wycofać się i odzyskać zadatek?

Moja siostra podpisała umowę przedwstępną na wynajem mieszkania . Wpłaciła zadatek. Pan pokazujący mieszkanie okazał się pośrednikiem z agencji, choć pytany o to wcześniej zaprzeczał. Gdy dostaliśmy już właściwą umowę, przeraziliśmy się. Umowa na 7 stron i...

Odłączenie gazu i prądu w nielegalnie zajmowanym mieszkaniu

Odłączenie gazu i prądu w nielegalnie zajmowanym mieszkaniu

15 miesięcy temu wręczono wypowiedzenie i wezwanie do dobrowolnego opuszczenia domu przez lokatorów – najemców. Mimo to oni nadal się nie wyprowadzają i generują długi. Czy jest możliwe odłączenie gazu i prądu z nielegalnie zajmowanego mieszkania? Umowy...

Uciążliwy współlokator

Uciążliwy współlokator

Mam problem z uciążliwym współlokatorem. Współlokator w wynajmowanym mieszkaniu odbiera mi możliwość spokojnego spędzania czasu w lokalu (brak sprzątania i awantury). Rozmawiałem z właścicielem o problemie, następnie on rozmawiał...

Konflikt ze współlokatorem który każe mi się wyprowadzić - co zrobić?

Konflikt ze współlokatorem który każe mi się wyprowadzić - co zrobić?

Wynajmuje mieszkanie, a dokładnie pokój w mieszkaniu, w którym są 3 pokoje. Każdy z pokoi wynajmuje inna osoba. Popadłam w konflikt z jednym ze współlokatorów mieszkania. Mam podpisaną umowę z właścicielką, która mieszka za granicą. Płacę co...

Najemca odmawia pokrycia kosztów napraw zniszczeń - co zrobić?

Najemca odmawia pokrycia kosztów napraw zniszczeń - co zrobić?

Jestem właścicielem wynajmowanego mieszkania. Stosunek najmu wygasa za parę dni i chcę przejąć lokal na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Najemca doprowadził do powstania pewnych szkód, które muszą być uwzględnione w protokole. Nie zapłacił także ostatnich...

Problem z lokatorem - jak skutecznie zakończyć najem?

Problem z lokatorem - jak skutecznie zakończyć najem?

Wynajmuje mieszkanie od kilku miesięcy. Najemcą nie zapłacił czynszu za najem na poczet lipca oraz sierpnia. Podpisałem z nim oświadczenie, że jeśli nie zapłaci zaległości, umowę rozwiązujemy z dniem 31.08. Najemcą nie zapłacił i 1 września oddał klucze,...

Usterki w wynajmowanym mieszkaniu jako powód rozwiązania umowy najmu

Usterki w wynajmowanym mieszkaniu jako powód rozwiązania umowy najmu

Firma podpisała umowę najmu lokalu dla swojego pracownika, w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego zapisano uwagi co do braku ciepłej wody w umywalce w łazience i braku sprawnego telewizora. Wynajmujący zobowiązał się usterki usunąć, ale zajmuje mu to...

Zaległości za czynsz przy najmie okazjonalnym

Zaległości za czynsz przy najmie okazjonalnym

Posiadam podpisaną i zarejestrowaną w US umowę na najem okazjonalny. Podpisana jest jeszcze na 10 miesięcy. Niestety najemca od kilku miesięcy ma zaległości za czynsz i nadal nie płaci czynszu. Poinformował mnie ostatnio, że w mieszkaniu będzie do końca...

Podwyższenie czynszu przy nowej umowie najmu

Podwyższenie czynszu przy nowej umowie najmu

Mam lokatora z dawnego kwaterunku, który w ramach czynszu partycypował finansowo w remontach domu. Miał z tego powodu obniżony do 200 zł czynsz, aby zwrócił mu się jego udział w kosztach. Ten zwrot już nastąpił i od stycznia chcę z nim spisać...

Wynajem użyczonego mieszkania

Wynajem użyczonego mieszkania

Czy mogę wynająć mieszkanie za pomocą umowy najmu okazjonalnego, nie będąc jego właścicielem? Właścicielem jest mój mąż, który użyczył mi to mieszkanie.

Wynajem mieszkania kilku osobom - czy wystarczy jedna umowa?

Wynajem mieszkania kilku osobom - czy wystarczy jedna umowa?

Chcę wynająć mieszkanie na krotki okres czasu kilku osobom, które nie są rodziną, ale razem pracują i chcą razem mieszkać. Czy muszę podpisać umowy z każdą osobą, czy jedną umowę z jedną osobą w imieniu pozostałych osób?

Nie mogę rozwiązać umowy najmu z powodu śmierci najemcy

Nie mogę rozwiązać umowy najmu z powodu śmierci najemcy

Miałam najemcę pomieszczenia magazynowego, który zmarł dwa miesiące temu. Od tej pory nikt mi nie płaci czynszu za pomieszczenie. Konkubina, u której najemca mieszkał nie chce mi podać telefonu do jego dzieci. Podejrzewam, że rodzina zrzeknie się spadku, gdyż najemca był...

Właściciel żąda pokrycia kosztów remontu wynajmowanego mieszkania, co zrobić?

Właściciel żąda pokrycia kosztów remontu wynajmowanego mieszkania, co zrobić?

Właściciel mieszkania po mojej wyprowadzce nie chce oddać mi kaucji, a nawet żąda ode mnie dopłaty. Moim zdaniem mieszkanie nie wymaga żadnego remontu, było normalnie użytkowane i widoczne ślady są typowe po pewnym czasie zamieszkiwania. Dodatkowo właściciel wymaga ode...

Wynajmujący mieszkanie trafił do więzienia, co zrobić?

Wynajmujący mieszkanie trafił do więzienia, co zrobić?

Posiadam mieszkanie, które wynajmuję. Od jakiegoś czasu najemca zalegał z opłatami, później skończyła nam się umowa, a niedawno złapała go policja i przebywa w areszcie. Wcześniej zmienił zamki. Co mogę teraz zrobić? Czy mogę wynieść jego rzeczy...

Strona: 1 2

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo budowlane

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »