Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

TBS - Porady prawne

Pierwsze Towarzystwa Budownictwa Społecznego powstały w drugiej połowie lat 90. Tak wtedy, jak i teraz ich celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców danej gminy. Dlatego TBS-y, działające w formie spółek na zasadach non profit, najczęściej tworzą gminy. Mieszkania TBS są adresowane do tych, którzy nie mają lokalu mieszkalnego i ze względu na zbyt niskie dochody nie mogą sobie pozwolić na zakup lub najem mieszkania na wolnym rynku. Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego określa kryterium dochodowe dla starających się o mieszkanie TBS.


Opublikowane: 2023-12-12

Czy można wynająć mieszkanie TBS?

Czy można wynająć mieszkanie TBS?

Artykuł omawia regulacje prawne dotyczące najmu i podnajmu mieszkań należących do zasobów towarzystw budownictwa społecznego (TBS). Analizuje zasady udostępniania lokali oraz związane z tym obowiązki i ograniczenia, wskazując na odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz...

Opublikowane: 2023-06-30

Czy TBS wypowie umowę najmu w przypadku dziedziczenia udziału w innym mieszkaniu?

Czy TBS wypowie umowę najmu w przypadku dziedziczenia udziału w innym mieszkaniu?

Moje pytanie dotyczy prawa do mieszkania w TBS przy równoczesnym przyjęciu części spadku. Jestem lokatorką mieszkania w TBS. Zmarł mój tata, który wspólnie z mamą był właścicielem niewielkiego mieszkania. Mama żyje i tam mieszka, a ja mam jeszcze...

Opublikowane: 2022-02-18

Sprzedaż mieszkania TBS po partycypacji

Sprzedaż mieszkania TBS po partycypacji

W 2003 roku zostałam najemcą mieszkania w TBS, partycypantem była moja mama, w roku 2010 zamieniłyśmy się z mamą rolami i ja zostałam partycypantem, a moja mama osobą wynajmującą. Zrobiłyśmy to na podstawie cesji praw z umowy partycypacji...

Przejęcie mieszkania w TBS

Przejęcie mieszkania w TBS

Jestem partycypantem mieszkania w TBS, którego najemcą była moja mama. Czy mogę wskazać następnego najemcę? Mama zmarła i kilka osób jest zainteresowanych przejęciem mieszkania w TBS jako majątku spadkowego. Jak wygląda sprawa mieszkania w kwestii podziału...

Zwrot zwaloryzowanej wartości partycypacji

Zwrot zwaloryzowanej wartości partycypacji

Sprawa dotyczy kwestii obowiązującej ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Poniżej krótki opis tematu. W 2000 roku moi rodzice podpisali z TBS-em umowę partycypacyjną, czego następstwem było to, że...

Problem z mieszkaniem TBS po śmierci najemcy

Problem z mieszkaniem TBS po śmierci najemcy

Mieszkanie w TBS otrzymaliśmy w 2000 r., zdając mieszkanie komunalne i wpłacając kaucję 10% wartości. Głównym najemcą był mój teść. Dwa lata później, po śmierci teścia wystąpiliśmy do TBS o przepisanie umowy najmu na męża i na mnie. Dostaliśmy...

Zbycie partycypacji w TBS na rzecz osoby trzeciej a podatki

Zbycie partycypacji w TBS na rzecz osoby trzeciej a podatki

W 2003 r. moja mama nabyła partycypację mieszkania w TBS, wpłacając 30% wartości mieszkania. Wskazała mnie jako głównego najemcę (w tym czasie partycypant nie mógł być najemcą). W 2014 podpisałyśmy aneks do umowy w TBS z przeniesieniem cesji na mnie....

Zamiana mieszkań w TBS

Zamiana mieszkań w TBS

Zależy mi na zamianie mieszkania na mniejsze należące do TBS. Zapłaciłam 50 tys. zł partycypacji (65 m 2 ). W tym samym bloku znalazł się najemca chętny na zamianę: moje większe na jego mniejsze. Najemca ten płaci partycypację w wys. 20 tys....

Przekazanie mieszkania TBS przed sporządzeniem umowy cesji

Przekazanie mieszkania TBS przed sporządzeniem umowy cesji

Planuję przepisać partycypację w budynku TBS-u na inną osobę. Chcę wskazać TBS-owi nowego najemcę, a TBS ma miesiąc na weryfikację tej osoby. Termin ten upłynie 31 marca i wtedy podpiszę ostateczną umowę cesji z nowym najemcą (teraz będzie umowa...

Czy komornik może zająć za długi partycypację w TBS?

Czy komornik może zająć za długi partycypację w TBS?

Czy komornik może zająć za długi partycypację w TBS?  

Zakup mieszkania przez najemcę TBS

Zakup mieszkania przez najemcę TBS

W listopadzie 2005 r. zawarłam z TBS-em umowę o partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego i wpłaciłam do TBS-u kwotę tytułem partycypacji. Na tej podstawie wskazałam TBS-owi jako najemcę lokalu moją córkę, która zawarła z TBS-em umowę najmu...

Wypisanie byłego męża z umowy najmu mieszkania TBS

Wypisanie byłego męża z umowy najmu mieszkania TBS

Jestem partycypantem mieszkania w TBS, jako najemców wyznaczyłam córkę i zięcia, kiedy byli już po ślubie. Niestety małżeństwo nie przetrwało i doszło do rozwodu. Były zięć jest już wymeldowany z mieszkania, ale nie zrezygnował z tytułu najemcy. Nie...

Lokal w TBS a kupno nowego mieszkania

Lokal w TBS a kupno nowego mieszkania

Wynajmuję wraz z małżonkiem lokal w TBS. Razem podpisaliśmy umowę najmu oraz umowę partycypacyjną. W tej samej miejscowości chcemy kupić nowe mieszkanie, ale nie chcemy rezygnować z zajmowanego obecnie lokalu w TBS. Czy istnieje możliwość, aby przepisać...

Rozstanie partnerów a mieszkanie TBS

Rozstanie partnerów a mieszkanie TBS

Jestem najemcą i partycypantem mieszkania w TBS – wraz z moim partnerem (konkubinat). Na partycypację i kaucję wzięłam kredyt z banku na siebie. Obecnie chcę się rozstać z moim partnerem. Wszystkie rachunki i umowy są na nas oboje. Chcę...

Prawo do mieszkania w TBS a podział majątku

Prawo do mieszkania w TBS a podział majątku

Jesteśmy małżeństwem od 18 lat. W 2003 r. żona na swoje nazwisko nabyła i opłaciła mieszkanie w TBS, gdzie od 2006 r. razem mieszkamy. Ja nie jestem w nim zameldowany, bo mam meldunek w innej własności jeszcze sprzed ślubu. Żona nigdy nie pracowała....

Zwrot kaucji TBS

Zwrot kaucji TBS

Chciałbym pozbyć się mieszkania w TBS. Wiem, że mogę tego dokonać poprzez cesję partycypacji, stąd pytanie: czy przy cesji partycypacji na osobę trzecią wpłacona kaucja jest zwracana? Co do samej sprzedaży: wiem, że należy udać się do notariusza, tam przepisujemy...

Dlaczego nie można sprzedać mieszkania w TBS cudzoziemcom?

Dlaczego nie można sprzedać mieszkania w TBS cudzoziemcom?

Jestem mieszanką TBS. Z powodu zmiany planów życiowych muszę pozbyć się tego mieszkania. Wystąpiłam o zgodę do zarządu TBS i ją otrzymałam. Znaleźli się potencjalni nabywcy, ale jest problem – ta rodzina, która chce odkupić ode mnie mieszkanie, to...

Jaka instytucja kontroluje prywatne TBS-y?

Jaka instytucja kontroluje prywatne TBS-y?

Jestem lokatorem TBS-u prywatnego. TBS nie wywiązuje się ze swoich obowiązków (delikatnie powiedziane) i budynki popadają w ruinę. Gdzie można szukać pomocy? Jaka instytucja kontroluje TBS-y prywatne?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo budowlane

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »