Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mieszkanie spółdzielcze - Porady prawne

Warto wiedzieć, czym różni się spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu od standardowego prawa własności – szczególnie jeśli zamierzamy kupić mieszkanie będące w zasobach spółdzielni mieszkaniowej. Podstawowym rozróżnieniem będzie kwestia prawa własności. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym, a właścicielem budynku i gruntu jest spółdzielnia mieszkaniowa. To może ograniczać dokonywanie pewnych modyfikacji w mieszkaniu, ale raczej nie dotyczy standardowych remontów.


Opublikowane: 2024-05-21

Problemy z ogrzewaniem w mieszkaniu spółdzielczym

Problemy z ogrzewaniem w mieszkaniu spółdzielczym

W sezonie grzewczym mam problem z ogrzewaniem mojego mieszkania spółdzielczego. Prezes spółdzielni mieszkaniowej tłumaczy, że to wina położenia mieszkania – na IV (ostatnim) piętrze. Od dwóch tygodni w bloku już grzeją, a do mnie jak zwykle nie dociera ciepło....

Opublikowane: 2024-05-21

Montaż rolet na balkonie we wspólnocie mieszkaniowej

Montaż rolet na balkonie we wspólnocie mieszkaniowej

Jestem właścicielką mieszkania znajdującego się w odnowionej kamienicy, gdzie deweloper sprzedawał mieszkania na rynku pierwotnym. Czy muszę mieć zgodę zarządu wspólnoty na montaż rolety materiałowej (refleksola) na balkonie? Chodzi o montaż do wnęki wewnętrznej...

Opublikowane: 2024-05-21

Wybór zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Wybór zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Mam pytanie dotyczące wyboru zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Czy wybierając zarząd głosujemy na cały skład, czy musimy głosować na każdego członka zarządu oddzielnie?

Opublikowane: 2024-05-21

Prawo do wyłącznego korzystania z ogródka we wspólnocie mieszkaniowej

Prawo do wyłącznego korzystania z ogródka we wspólnocie mieszkaniowej

Posiadam prawo do wyłącznego korzystania z ogródka przydomowego (wspólnota mieszkaniowa) . Czy każdy z administracji wspólnoty może w dowolnym momencie wchodzić do mojego ogródka i na taras? Nie chcę się na to godzić, ale przedstawiciele...

Opublikowane: 2024-05-19

Nieprawidłowo wyliczane koszty utrzymania nieruchomości wspólnej

Nieprawidłowo wyliczane koszty utrzymania nieruchomości wspólnej

W mojej wspólnocie mieszkaniowej (budynek mieszkalny z garażem podziemnym wyodrębnionym jako lokal i odrębnym budynkiem garażem wielopoziomowym + komórki z odrębną własnością) nieprawidłowo są rozliczane koszty – nie jest stosowana zasada proporcjonalnego...

Opublikowane: 2024-03-17

Użytkowanie piwnic we wspólnocie mieszkaniowej - przepisy

Użytkowanie piwnic we wspólnocie mieszkaniowej - przepisy

Problem dotyczy użytkowania piwnic we wspólnocie mieszkaniowej. Po wojnie, od początku zasiedlenia budynku, został dokonany podział piwnic pomiędzy ówczesnych właścicieli mieszkań . Przy tworzeniu wspólnoty mieszkaniowej piwnice nie zostały wpisane do aktów...

Opublikowane: 2024-01-14

Podział mieszkania na dwa we wspólnocie mieszkaniowej

Podział mieszkania na dwa we wspólnocie mieszkaniowej

W artykule omówiony zostanie problem podziału lokalu mieszkalnego we wspólnocie mieszkaniowej, zarówno z perspektywy technicznej, jak i prawnej. Przyjrzymy się różnicom między nieformalnym podziałem lokalu na pokoje pod wynajem a oficjalnym podziałem nieruchomości w...

Opublikowane: 2024-01-10

Wykup mieszkania spółdzielczego po śmierci

Wykup mieszkania spółdzielczego po śmierci

Dziedziczenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego to istotny element prawa własności. Proces ten jest uregulowany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, określając zasady przechodzenia tego prawa na spadkobierców oraz procedury związane z...

Opublikowane: 2024-01-10

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego bez księgi wieczystej

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego bez księgi wieczystej

W obrocie nieruchomościami spółdzielczymi często spotykamy się z sytuacją, gdy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie jest ujawnione w księdze wieczystej, bo po prostu nie została ona założona. Ta specyfika transakcji rodzi istotne pytania prawne dotyczące...

Opublikowane: 2024-01-08

Rozliczanie kosztów ciepła we wspólnocie mieszkaniowej

Rozliczanie kosztów ciepła we wspólnocie mieszkaniowej

W artykule zagłębimy się w temat rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych na przykładzie wspólnoty mieszkaniowej, o której pisze pan Dariusz, nasz klient. Opisał on, że wspólnota mieszkaniowa dokonała podłączenia...

Opublikowane: 2024-01-08

Różne stawki funduszu remontowego we wspólnocie mieszkaniowej

Różne stawki funduszu remontowego we wspólnocie mieszkaniowej

Właściciele lokali mieszkaniowych często zmagają się z dylematami dotyczącymi finansowania remontów i utrzymania nieruchomości wspólnej. Ustawa o własności lokali wprowadza jasne zasady dotyczące tych obowiązków, w tym tworzenia funduszu remontowego. W niniejszym...

Opublikowane: 2024-01-07

Prawo członka wspólnoty mieszkaniowej do kontroli i współdziałania

Prawo członka wspólnoty mieszkaniowej do kontroli i współdziałania

Wspólnota mieszkaniowa to złożona struktura, w której każdy członek odgrywa istotną rolę. Ustawa o własności lokali określa prawa i obowiązki zarówno zarządców, jak i mieszkańców. Z jednej strony zapewnia ona zarządcy pewną samodzielność w podejmowaniu decyzji,...

Opublikowane: 2024-01-04

Zbyt niska balustrada balkonowa w spółdzielni mieszkaniowej

Zbyt niska balustrada balkonowa w spółdzielni mieszkaniowej

Dzisiaj rozważymy temat wysokości balustrad balkonowych, który dotyczy wielu mieszkańców bloków. Podobnie jest w przypadku pana Marka, który wynajął mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowej . Po podpisaniu umowy oraz otrzymaniu kluczy do mieszkania...

Opublikowane: 2023-12-28

Wypłata udziałów po śmierci członka spółdzielni

Wypłata udziałów po śmierci członka spółdzielni

Jednym z zasadniczych funduszy tworzonych przez spółdzielnię jest fundusz udziałowy, który powstaje m.in. z wpłat udziałów członkowskich. Co jednak dzieje się z wpłaconymi pieniędzmi, gdy członek spółdzielni umiera? W niniejszym artykule przeanalizujemy przepisy...

Opublikowane: 2023-12-28

Rezygnacja z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej

Rezygnacja z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej

Rezygnacja z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej to istotna kwestia, która dotyka wielu osób będących właścicielami lokali w takich spółdzielniach. Artykuł ten ma na celu wyjaśnienie, czy i na jakich warunkach można zrezygnować z członkostwa, opierając się na...

Opublikowane: 2023-12-14

Zabudowa balkonu bez zgody wspólnoty

Zabudowa balkonu bez zgody wspólnoty

Nieruchomość wspólna w kontekście spółdzielni mieszkaniowej to obszar, który nie jest przeznaczony do indywidualnego użytku poszczególnych mieszkańców. Wspólne elementy, takie jak fundamenty, piwnice, dachy czy klatki schodowe są zarządzane i utrzymywane przez...

Opublikowane: 2023-12-14

Kto ponosi koszt wymiany wodomierza?

Kto ponosi koszt wymiany wodomierza?

Artykuł omawia kwestię wymiany wodomierza zainstalowanego w lokalu należącym do spółdzielni mieszkaniowej. Analizuje przepisy prawne, które określają, kto odpowiada za serwis urządzeń pomiarowych. Bierze pod uwagę praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń w przypadku...

Opublikowane: 2023-12-14

Montaż klimatyzacji bez zgody wspólnoty

Montaż klimatyzacji bez zgody wspólnoty

Remont mieszkania często wiąże się z koniecznością rozstrzygania skomplikowanych kwestii prawnych dotyczących własności niektórych elementów budynku. Szczególne wątpliwości budzi balkon, który jest zarówno częścią mieszkania, jak i nieruchomości wspólnej....

Opublikowane: 2023-12-10

Przeróbki instalacji w mieszkaniu spółdzielczym

Przeróbki instalacji w mieszkaniu spółdzielczym

Nabyłem mieszkanie w bloku, na ostatnim piętrze. Pod sufitem i nie tylko jest bardzo dużo rurek odpowietrzających od ogrzewania. Zapytałem w spółdzielni, czy mogę je zlikwidować, ale mi odmówiono, tłumacząc się niejasno problemami technicznymi, jakie wystąpiły...

Opublikowane: 2023-12-05

Montaż klimatyzacji w bloku

Montaż klimatyzacji w bloku

Klimatyzacja w bloku mieszkalnym to nie tylko kwestia komfortu, ale i potencjalnego źródła sporów z sąsiadami. Hałas wydobywający się z klimatyzatorów może być przyczyną naruszenia spokoju i prywatności, co w polskim prawie regulują odpowiednie przepisy. W artykule tym...

Opublikowane: 2023-11-30

Montaż paneli słonecznych we wspólnocie mieszkaniowej

Montaż paneli słonecznych we wspólnocie mieszkaniowej

Artykuł ten dotyczy kwestii montażu paneli słonecznych na dachu wspólnoty mieszkaniowej, podkreślając, że takie działanie wymaga specjalnej uchwały właścicieli lokali. Przedstawia przepisy prawne regulujące współwłasność nieruchomości i...

Opublikowane: 2023-11-28

Wymiana pionu wodnego i kanalizacji w bloku, kto pokrywa koszty?

Wymiana pionu wodnego i kanalizacji w bloku, kto pokrywa koszty?

Wymiana pionu wodnego i kanalizacji w bloku to poważna inwestycja, która może prowadzić do uszkodzeń w mieszkaniach. W obliczu zbliżającego się remontu mieszkańcy stają przed wyzwaniem ochrony swojego dobytku i wyjaśnienia, kto będzie odpowiedzialny za ewentualne...

Opublikowane: 2023-09-01

Kto płaci za usunięcie nieszczelności instalacji gazowej we wspólnocie mieszkaniowej?

Kto płaci za usunięcie nieszczelności instalacji gazowej we wspólnocie mieszkaniowej?

Podczas kontroli szczelności gazu we wspólnocie mieszkaniowej w mieszkaniu jej członka stwierdzono niewielką nieszczelność przy zaworze doprowadzającym gaz do tego lokalu. Właściciel mieszkania wezwał pogotowie gazowe, które odcięło dopływ gazu do danego pionu. Likwidacja...

Opublikowane: 2023-05-19

Spłata kredytu normatywnego

Spłata kredytu normatywnego

Od 1995 r. mieszkam w lokalu spółdzielczym własnościowym, który spłaciłam w 100% jeszcze przed otrzymaniem przydziału od SM. Chcę swoje prawo spółdzielcze zmienić na odrębną własność. Jednak warunkiem SM wykonania przekształcenia jest całkowite spłacenie kredytu...

Opublikowane: 2023-04-17

Brak ogrzewania klatki schodowej i części wspólnych we wspólnocie mieszkaniowej

Brak ogrzewania klatki schodowej i części wspólnych we wspólnocie mieszkaniowej

Mieszkam w bloku (wspólnota mieszkaniowa). Moje mieszkanie graniczy z komórkami lokatorskimi, klatką schodową oraz wejściem z tzw. antresoli. Zarówno przy wejściu, jak i w komórkach lokatorskich są grzejniki, jednak zarząd wspólnoty ich nie włącza....

Opublikowane: 2022-12-02

Zgoda wspólnoty mieszkaniowej na roboty budowlane w części wspólnej budynku

Zgoda wspólnoty mieszkaniowej na roboty budowlane w części wspólnej budynku

Remontuję mieszkanie i potrzebna jest mi zgoda wspólnoty mieszkaniowej na roboty budowlane w części wspólnej budynku. Konkretnie chodzi o zainstalowanie wkładu kominowego do pieca gazowego. W jednym z lokali mieszkalnych nie ma prawnego właściciela, gdyż...

Opublikowane: 2022-05-09

Dziedziczenie wkładu mieszkaniowego przez spadkobierców

Dziedziczenie wkładu mieszkaniowego przez spadkobierców

Moja mama zmarła, pozostawiając po sobie mieszkanie lokatorskie, do którego odziedziczyłam 50% wkładu. Druga część wkładu przypadła spadkobiercom zmarłego, byłego męża mamy. Posiadamy już akty poświadczenia dziedziczenia. Krewni zmarłego męża należą do trzeciej grupy...

Opublikowane: 2022-04-08

Połączenie dwóch mieszkań w jedno

Połączenie dwóch mieszkań w jedno

Chciałbym w sposób nieformalny połączyć dwa mieszkania. Jednego jestem właścicielem ja, natomiast 2 mieszkanie należy do mojej partnerki. Połączenie mieszkań ma nastąpić w wyniku wybicia otworu w ścianie samonośnej (nie nośnej) oddzielającej 2 mieszkania. Czy...

Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej w trakcie sprawy spadkowej

Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej w trakcie sprawy spadkowej

Kilkanaście lat temu zmarł mój ojciec, który wraz z moją mamą był właścicielem mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej (oboje są wpisani w akcie notarialnym mieszkania). Sprawa spadkowa nie została jeszcze zakończona i w zasadzie teraz do mieszkania mają...

Wykup mieszkania spółdzielczego przez jednego z małżonków po rozwodzie

Wykup mieszkania spółdzielczego przez jednego z małżonków po rozwodzie

Małżeństwo mieszkało razem w spółdzielczym mieszkaniu i wniosło wkład własny. Po kilkunastu latach doszło do rozwodu i mieszkanie zostało przepisane na żonę jako głównego lokatora, ale w piśmie popełniono błąd polegający na tym, że brakuje dopisku...

Zamiana piwnic

Zamiana piwnic

W 1978 r. przyznano nam spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu oraz piwnicę. Wprowadzając się, zgodnie z poleceniem pracowników spółdzielni, zająłem piwnicę oznaczoną numerem zgodnym z numerem mieszkania. Jesteśmy pierwszymi lokatorami. Podpisaliśmy protokół...

Czy dzieci mogą grać w piłkę na trawniku wspólnoty mieszkaniowej?

Czy dzieci mogą grać w piłkę na trawniku wspólnoty mieszkaniowej?

Na naszym osiedlu, gdzie jest wspólnota mieszkaniowa, dużo dzieci gra w piłkę na trawniku (teren zamknięty). Część starszych osób próbowała przegłosować uchwałę zakazującą gry w piłkę, ale to nie przeszło. Niestety w dalszym ciągu czują się...

Odmówienie udziału w dezynsekcji we wspólnocie mieszkaniowej

Odmówienie udziału w dezynsekcji we wspólnocie mieszkaniowej

Jestem właścicielką mieszkania należącego do wspólnoty mieszkaniowej. W budynku jest kilka mieszkań, które są „źródłem” pluskiew. W zeszłym roku przeprowadzono na koszt wspólnoty dezynsekcję. W tym roku problem powrócił, gdyż w niektórych...

Awaria w spółdzielni mieszkaniowej, kto zapłaci za zniszczoną łazienkę?

Awaria w spółdzielni mieszkaniowej, kto zapłaci za zniszczoną łazienkę?

Mieszkam w bloku spółdzielczym (mieszkanie jest wykupione). Łazienka pod moim mieszkaniem została zalana. Nie wiadomo jednak, kto zawinił. Czy awaria wystąpiła w mojej łazience, czy w łazience sąsiada. Spółdzielnia oczekuje ode mnie umożliwienia oględzin rur,...

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego tylko dla jednego z dzieci

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego tylko dla jednego z dzieci

Mama ma spółdzielcze mieszkanie lokatorskie. Chce, aby mieszkanie należało do mnie. Mam jeszcze siostrę. Ja i moje dziecko jesteśmy zameldowani w tym mieszkaniu. Jaki jest najkorzystniejszy sposób przekazania tego mieszkania? Czy mama powinna je wykupić i dokonać na...

Jak wykupić mieszkanie mamy od spółdzielni aby brat nie żądał zachowku?

Jak wykupić mieszkanie mamy od spółdzielni aby brat nie żądał zachowku?

Mama chce wykupić mieszkanie od spółdzielni za określoną kwotę i chce mi je następnie przekazać. Warunkiem mamy jest to, że ma mieć zapewnione prawo dożywotniego w nim zamieszkiwania. Czy jest możliwość, że to ja wykupię to mieszkanie bezpośrednio na siebie już...

Podejrzenie o niegospodarność administratora wspólnoty mieszkaniowej

Podejrzenie o niegospodarność administratora wspólnoty mieszkaniowej

Jestem członkiem małej wspólnoty mieszkaniowej. Problem polega na tym, że administrator budynku, bez zgody zarządu, samowolnie przeszedł z fiolek poboru ciepła co. na metry, czyli naraził wspólnotę na stratę. Ponadto nie okazuje żadnych rachunków za wykonane prace, nie...

Żądania dotyczące wkładu mieszkaniowego

Żądania dotyczące wkładu mieszkaniowego

Moja mama i tata mieli spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Tata miał długi. Tata zmarł. Mama odrzuciła spadek po ojcu, a spadek ten według prawa przechodzi na mnie i brata ojca. Mama zachowuje prawo do lokalu mieszkaniowego jako członek spółdzielni. Czy ktoś...

Jak wyznaczyć organy spółdzielni mieszkaniowej?

Jak wyznaczyć organy spółdzielni mieszkaniowej?

Zwolniliśmy prezesa spółdzielni mieszkaniowej za niegospodarność, ale do dnia dzisiejszego nie mamy powołanego prezesa i chcemy w ogóle go nie powoływać, gdyż jesteśmy małą spółdzielnią po byłym PGR-ze. W statucie jest zapis, że organami SM jest m.in. zarząd, który składa...

Wniosek o zgodę na zabudowanie części korytarza a brak odpowiedzi spółdzielni

Wniosek o zgodę na zabudowanie części korytarza a brak odpowiedzi spółdzielni

Przed 4 miesiącami złożyłam w spółdzielni mieszkaniowej pismo o wyrażenie zgody na zabudowę części korytarza przyległego do mojego mieszkania w bloku (większość korytarzy jest tak zabudowanych). Zabudowa to krata zamontowana w części korytarza, która nie...

Rezygnacja ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na rzecz byłej żony

Rezygnacja ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na rzecz byłej żony

Przed 30 laty otrzymałem lokatorskie spółdzielcze mieszkanie. Mieszkanie jest ze spłaconym kredytem – nie zostało przekształcone w mieszkanie własnościowe spółdzielcze. Pięć lat temu rozwiodłem się. Warunkiem byłej żony było, aby została współczłonkiem...

Żądanie przez spółdzielnię opłat eksploatacyjnych od właściciela lokalu

Żądanie przez spółdzielnię opłat eksploatacyjnych od właściciela lokalu

Osoba prawna była właścicielem lokalu, który posiadał status spółdzielczego własnościowego lokalu użytkowego. W wyniku przekształcenia jest teraz samoistnym właścicielem lokalu i gruntu. W budynku tym są jeszcze dwaj użytkownicy spółdzielczych własnościowych...

Jak przekazać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego byłej żonie?

Jak przekazać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego byłej żonie?

Jak mogę przepisać mieszkanie, w którym jestem głównym najemcą, na byłą żonę? Mieszkanie jest spółdzielcze. Chodzi o to, aby została głównym lokatorem i nie straciła mieszkania, kiedy ja się wymelduję. Umowa ze spółdzielnią została podpisana jeszcze przed...

Czy po 30 latach mam prawo zasiedzieć mieszkanie?

Czy po 30 latach mam prawo zasiedzieć mieszkanie?

Czy po 30 latach zamieszkiwania w mieszkaniu spółdzielczym mam prawo zasiedzieć to mieszkanie?

Zgoda na powiększenie piwnicy w bloku

Zgoda na powiększenie piwnicy w bloku

Mam mieszkanie zakupione na kredyt hipoteczny w bloku, którym zarządza (z rozpędu) spółdzielnia mieszkaniowa. Nie jestem jej członkiem. Nie ma organów wspólnoty mieszkaniowej. Chciałbym zagospodarować wnękę w piwnicach, powiększając tym samym swoją piwnicę....

Zgoda wspólnoty mieszkaniowej na powiększenie okien w mieszkaniu

Zgoda wspólnoty mieszkaniowej na powiększenie okien w mieszkaniu

Planuję powiększenie okien w mieszkaniu i zrobienie balkonów. Wiąże się to z przebudową dachu. W jakiej formie powinnam uzyskać zgodę od wspólnoty mieszkaniowej?

Usunięcie szkód przez spółdzielnię powstałych w trakcie naprawy

Usunięcie szkód przez spółdzielnię powstałych w trakcie naprawy

Jestem właścicielką mieszkania wykupionego od spółdzielni mieszkaniowej. Ostatnio poinformowano mnie, że konieczna jest naprawa pionu wodociągowego. Naprawa wiąże się z koniecznością wyburzenia części ściany w pomieszczeniu WC. Jakie są obowiązki spółdzielni...

Wypłata wkładu lokatorskiego przy opuszczaniu mieszkania

Wypłata wkładu lokatorskiego przy opuszczaniu mieszkania

Przed laty wraz z mężem zamieszkałam w mieszkaniu spółdzielczym. Mąż wpłacił stosowny wkład. Kilka lat temu małżonek zmarł. Ja obecnie sama utrzymuję dorosłego, niepełnosprawnego syna. Niedawno opuściłam to mieszkanie. Spółdzielnia mimo to odmawia mi wypłaty...

Opłaty do spółdzielni za wspólne mieszkanie

Opłaty do spółdzielni za wspólne mieszkanie

Jestem po rozwodzie. Były mąż mieszka w naszym wspólnym mieszkaniu własnościowym. Jest trzech współwłaścicieli: ja, mój były mąż i córka. Jesteśmy również członkami spółdzielni, do której przynależy to mieszkanie. Jesteśmy wszyscy tam zameldowani. Nie chcę...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo budowlane

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »